ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

Στις παραπάνω κατευθύνσεις φιλοδοξεί να συνεισφέρει η ΕΕL Βορείου Ελλάδος διοργανώνοντας το σημαντικότερο γεγονός του χώρου Πανελλαδικά, το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics της Ελληνικής Εταιρείας Logistics στη Θεσσαλονίκη (Ξενοδοχείο Grant Hotel Palace) στις 24 - 25 Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Digital Supply Chains» - (https://eelbe.org).

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

21O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ LOGISTICS – ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΣ, ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΕΝΔΕΛΕΧΩΣ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06/10/2017

 

Άρθρο του καθηγητή κ. Δημητρίου Βλάχου,

πρόεδρου Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος

 

Βασικό συστατικό του σχεδιασμού της στρατηγικής μιας επιχείρησης είναι η ανάλυση των τάσεων στο κλάδο που αυτή δραστηριοποιείται. Για τα Logistics, σύμφωνα με πρόσφατη καταγραφή του αξιόπιστου Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), φαίνεται πως ο κλάδος εισέρχεται σε μια νέα εποχή, που οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι λειτουργικοί περιορισμοί θα αλλάξουν τους κανόνες του παιγνιδιού.

Συγκεκριμένα, το CSCMP εκτιμά ότι το κόστος των Logistics σε παγκόσμιο επίπεδο θα συνεχίσει να αυξάνει με μικρότερους όμως ρυθμούς. Επίσης, η ζήτηση για μεταφορές θα παραμένει σχεδόν σταθερή αν και η δυναμικότητα στις θαλάσσιες  και αεροπορικές μεταφορές συνεχίζει να αυξάνει. Αυτή η απόκλιση ζήτησης και δυναμικότητας θα κρατήσει χαμηλές τις τιμές του ναύλου. Ακόμη, θα υπάρχει περαιτέρω ανάπτυξη στις υπηρεσίες δεμάτων και ταχυμεταφορών, εξαιτίας της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Όμως, η πιο σημαντική εξέλιξη θα είναι η περαιτέρω διείσδυση της τεχνολογίας. Διαδικτυακές real-time τεχνολογίες θα κυριαρχήσουν, νέες εφαρμογές που αξιοποιούν το cloud, νέες τεχνικές για καλύτερη ιχνηλασιμότητα θα προσφέρονται. Αλλά και γενικότερα, νέες τεχνολογίες όπως το Internet of Things (ΙοΤ), τα robots και το additive manufacturing, αναμένεται να έχουν καταλυτική επίδραση στην διαμόρφωση των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0)  έχει ήδη ξεκινήσει και οι αλλαγές στην βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα ευρύτερα αναμένεται να είναι μεγάλες.

 

Οι διαπιστώσεις

 

Όσες επιχειρήσεις καταφέρουν να ενσωματώσουν τις παραπάνω τεχνολογίες στο επιχειρηματικό τους μοντέλο θα διαπιστώσουν:

α) αυξημένη παραγωγικότητα με μείωση των διατηρούμενων αποθεμάτων αλλά και του αντίστοιχου κόστους διαχείρισης,

β) ταχύτητα και ακρίβεια στους χρόνους παράδοσης και ικανότητα απόκρισης στις αλλαγές,

γ) ασφάλεια με μειωμένο ρίσκο,

δ) συμβατότητα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα,

ε) απλούστευση διαδικασιών (lean), αλλά και

στ) βελτιωμένους δείκτες αειφορίας.

Παράλληλα, πολλές από τις παραπάνω τεχνολογίες διασφαλίζουν εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών με τα προηγούμενα και τα επόμενα επίπεδα της αλυσίδας. Το γεγονός αυτό μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην συνεργασία (collaboration) των εταίρων της αλυσίδας. Επίσης, οι επιδράσεις που έχουν σε συγκεκριμένους συντελεστές τους κόστους παραγωγής μπορεί να τεκμηριώσουν οικονομικά τον επαναπατρισμό της παραγωγής από χώρες της Ασίας σε περιοχές πιο κοντά στις αγορές.

Τέσσερις είναι σύμφωνα με μελέτη της European A.T.Kearney (2015) οι κύριες περιοχές αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών στη διοίκηση εφοδιαστικών αλυσίδων:

1) Ενοποιημένη διαχείριση (integration) εφοδιαστικών αλυσίδων με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής (τόσο εντός των λειτουργιών μιας επιχείρησης όσο και μεταξύ λειτουργιών διαφορετικών επιχειρήσεων της αλυσίδας), καθώς επίσης και με την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και διακίνηση εγγράφων,

2) Αυτοματοποίηση εφοδιαστικών αλυσίδων με τεχνολογίες έξυπνης σήμανσης και συσκευασίας, χρήση αισθητήρων και αυτοματισμών παραγωγής και διακίνησης, καθώς και με χρήση αυτοκινούμενων οχημάτων,

3) Ανασχεδιασμός εφοδιαστικών αλυσίδων με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών πλατφορμών για αναζήτηση και εύρεση του κατάλληλου μεταφορέα, αλλά και με αξιοποίηση των τεχνολογιών τρισδιάστασης εκτύπωσης και

4) Ανάλυση δεδομένων (business analytics) εφοδιαστικών αλυσίδων.

Παρά το ότι κάποιες από τις παραπάνω πρακτικές είναι πρωτοποριακές και καινοτόμες, τα ανώτερα στελέχη των εφοδιαστικών αλυσίδων δεν περιμένουν κάποια επανάσταση που θα αλλάξει άρδην τα δεδομένα, αλλά προσδοκούν μεγάλες αλλαγές που θα συνεχισθούν στο μέλλον.

 

Οι περιορισμοί

 

Υπάρχουν όμως και περιορισμοί στις παραπάνω εξελίξεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Σύμφωνα με έρευνα της “Capgemini Consultants”, οι περισσότερες εφαρμογές ψηφιοποίησης εφοδιαστικών αλυσίδων είναι αυτόνομες (standalone) και δεν δίνουν ολιστικές λύσεις. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες ενοποίησης και συνεργασίας με άλλες επιχειρησιακές εφαρμογές.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα που ευθύνεται για την έλλειψη ωριμότητας των επιχειρήσεων στην εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών είναι η ανεπάρκεια σχετικών δεξιοτήτων του προσωπικού. Στο σημείο αυτό καταδεικνύεται μια σημαντική πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αλλά και για όσους σχεδιάζουν προγράμματα ενδοεταιρικής κατάρτισης. Τέλος, η ίδια έρευνα αναφέρει ως πρόβλημα την δυσκολία επικοινωνίας των τεχνικών με το λοιπό προσωπικό της εφοδιαστικής αλυσίδας γεγονός που μάλλον μπορεί να αντιμετωπισθεί με την κατάλληλη εκπαίδευση.

 

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

 

Στην Ελλάδα, ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας & των Logistics θεωρείται ως ένας νευραλγικός και κρίσιμος τομέας για την οικονομία της χώρας, ο οποίος μπορεί και πρέπει να γίνει ανταγωνιστικός στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Για να επιτευχθεί όμως ο στόχος της ανάπτυξης και να αναλάβει η Ελλάδα τον ηγετικό ρόλο που της αναλογεί δεδομένης της στρατηγικής της θέσης, θα  πρέπει να προωθηθούν καινοτόμες πρακτικές σαν τις παραπάνω, οι οποίες θα εστιάζουν σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και των Logistics. Ειδικότερα, σε καταστάσεις παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, τέτοιες κατάλληλα σχεδιασμένες ολιστικές πρακτικές, παρά το σημαντικό αρχικό set-up κόστος που συνήθως συνεπάγονται,  μπορούν να προσδώσουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον παραπάνω τομέα.

Παράλληλα, η ιδιωτικοποίηση ή παραχώρηση κομβικών υποδομών (λιμένες, τραίνα, αεροδρόμια αλλά και εμπορευματικά κέντρα) που προωθείται με γοργούς ρυθμούς μπορεί να βοηθήσει, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι διαχειριστές τους με την τεχνογνωσία που διαθέτουν θα θελήσουν να προωθήσουν ψηφιακές λύσεις στην διεπαφή τους με τις μικρομεσαίες  επιχειρήσεις/πελάτες τους. Μια νέα ευκαιρία βρίσκεται μπροστά μας.

 

Ο στόχος του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Logistics

 

Στις παραπάνω κατευθύνσεις φιλοδοξεί να συνεισφέρει η ΕΕL Βορείου Ελλάδος διοργανώνοντας το σημαντικότερο γεγονός του χώρου Πανελλαδικά, το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics της Ελληνικής Εταιρείας Logistics στη Θεσσαλονίκη (Ξενοδοχείο Grant Hotel Palace) στις 24 - 25 Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Digital Supply Chains» - (https://eelbe.org).

Όπως πάντα η Οργανωτική Επιτροπή εξασφαλίζει ομιλητές με διεθνές κύρος που μπορούν να αναδείξουν τις νέες τάσεις και τις σύγχρονες προκλήσεις για βέλτιστες πρακτικές στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, αλλά και να απαντήσουν στα σημερινά προβλήματα των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου.

Το κοινό του συνεδρίου θα ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με θέματα Ανάπτυξης Λιμένων ως Κόμβων Διεθνών Εφοδιαστικών Αλυσίδων, Θαλάσσιων και Intermodal Μεταφορών, Green Logistics και Διαχείρισης Πράσινων Εφοδιαστικών Αλυσίδων, Βέλτιστων Πρακτικών στη Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων, Logistics και Διεθνούς Εμπορίου, Ενέργειας και Logistics, Εφοδιαστικών Αλυσίδων Τροφίμων, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στα Logistics.

Είμαι πεπεισμένος ότι το συνέδριο αυτό θα συμβάλει στην ενημέρωση και επικοινωνία των Ελλήνων logisticians.

 

 

MANAGEMENT

ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ CPI ΣΤΟ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τη δωρεάν χορήγηση 2 ΟΚΙ εκτυπωτικών μηχανημάτων στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας ανακοίνωσε η CPI. Στόχος της δωρεάς είναι τα μηχανήματα να καλύψουν τις εκτυπωτικές ανάγκες που έχουν προ...

ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ PEPPER ΤΟΥ ΔΑΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

Νέα εφαρμογή για τα ρομπότ Pepper ανέπτυξε η Mobile Technology, αυτή τη φορά για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού ως προς τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό που πρέπει να τηρούνται εντός του αερο...

ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ «ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ. ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ. ΜΑΖΙ» ΕΞΕΛΕΓΗ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Διαδικτυακά διεξήχθη, για πρώτη φορά, στις 15 Ιουνίου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΒ, τα οποία, με το βασικό μήνυμα «Επιμένουμε. Πετυχαίνουμε. Μαζί» εξέλεξαν νέο πρόεδρο τον κ. Δ...

Κλείσιμο [X]