ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

Όλα τα χαρακτηριστικά των “logistics” έχουν ενσωματωθεί στις παραδοσιακές βιομηχανικές, διοικητικές και εμπορικές δραστηριότητες, ενώ οι υπηρεσίες διανομής σε ένα λιμάνι αποτελούν μια νέα και τυπική δραστηριότητα “logistics”.

ΠΥΞΙΔΑ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΑ LOGISTICS, Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ “NAVIGATOR 2017”, ΟΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ LOGISTICS ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/12/2017

 

Άρθρο του κ. Αθανάσιου Λυρτσογιάννη

Ξεχάστε τα λιμάνια που ξέρατε. Η παγκοσμιοποίηση, η αλματώδης ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου και η τεχνολογία προκάλεσαν μία άνευ προηγουμένου επανάσταση στα λιμάνια, παρόμοια –σύμφωνα με τους ειδικούς– με εκείνη της βιομηχανικής επανάστασης.

Στόχος μας είναι να ξεφύγουμε από τα συνήθη και τα επαναλαμβανόμενα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα λιμάνια και η ναυτιλία σήμερα, χωρίς καμία δόση υπερβολής, είναι η καρδιά του διεθνούς εμπορίου. Ιδίως από τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων που καταναλώνονται στον κόσμο παράγονται στην Κίνα και γενικότερα στη νοτιοανατολική Ασία.

Όμως, δεν αρκεί αυτό. Η εποχή απαιτεί συνδυασμένες μεταφορές, ώστε η εφοδιαστική αλυσίδα να είναι πιο παραγωγική και αποτελεσματική, να μη χάνεται χρόνος και να μη σπαταλάται κεφάλαιο.

Με την παγκοσμιοποίηση, η επανάσταση συνεπήρε και τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και πρέπει να πούμε ότι στην εποχή μας ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει κομβικό ρόλο στην επιχειρηματικότητα, διότι αποτελεί οριζόντιο «εργαλείο» σε όλο τον κύκλο ζωής της: Παράγει και προάγει την αποτελεσματικότητα, τη μείωση του κόστους, τις στρατηγικές συνεργασίες και την καινοτομία, ενώ παράλληλα δημιουργεί και οδηγεί τη ζήτηση, ειδικά όταν συνδυάζεται με τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Αύξηση της συνολικής κερδοφορίας

Ως διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, συνεπώς, ορίζεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση και ο συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εξάλλου, εφοδιαστική αλυσίδα θεωρείται μία διευρυμένη επιχείρηση προμηθευτών, εργοστασίων, αποθηκών και καταστημάτων, με στόχο την παραγωγή και διανομή του εμπορεύματος στις κατάλληλες ποσότητες, αλλά και στον κατάλληλο τόπο και χρόνο.

Στόχος της είναι η αύξηση της συνολικής κερδοφορίας, τόσο του συστήματος όσο και του κάθε μέλους ξεχωριστά, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα το απαιτούμενο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών.

Logistics είναι εκείνο το τμήμα της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, από το σημείο προέλευσής τους έως το σημείο κατανάλωσής τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών.

Τη δεκαετία του 1960 ξεκίνησαν εντυπωσιακές μεταβολές στις μεταφορές των γενικών φορτίων, τέτοιες που από πολλούς θεωρούνται ανάλογης σημασίας με τη βιομηχανική επανάσταση. Οι αλλαγές αυτές επέδρασαν καθοριστικά στη μορφή, στη δομή και στο ρόλο της λιμενικής βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο.

Από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο και μετά, η παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή πέρασε από τρεις φάσεις:

Στις πρώτες δεκαετίες μετά τον πόλεμο, η βασική πολιτική ήταν η εύκολη και φθηνή πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Μεγάλη σημασία δινόταν τόσο στην εξασφάλιση των πρώτων υλών όσο και στη φθηνή μεταφορά τους στους τόπους βιομηχανικής παραγωγής.

Στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση, επήλθαν αλλαγές στον τομέα αυτό, καθώς υιοθετήθηκε διεθνώς η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Με βάση την αρχή αυτή, οι βιομηχανικές χώρες ανέπτυξαν τον τριτογενή τομέα και την ιδιαίτερα εξειδικευμένη βιομηχανική παραγωγή, ενώ οι βιομηχανίες εντάσεως εργασίας μεταφέρθηκαν στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδιαίτερα στις χώρες της ανατολικής Ασίας.

Οι αλλαγές μέσα στις βιομηχανικές χώρες και η εμφάνιση των πρόσφατων βιομηχανικών χωρών έφεραν τεράστιες μεταβολές στο πρότυπο του διεθνούς εμπορίου και της παγκόσμιας μεταφοράς αγαθών. Η μεταφορά της βιομηχανικής παραγωγής στις χώρες του τρίτου κόσμου –και ιδιαίτερα σε αυτές της ανατολικής Ασίας– μπορεί να μείωσε εντυπωσιακά το κόστος εργασίας, αύξησε όμως το κόστος μεταφοράς των βιομηχανικών αυτών προϊόντων, αφού έπρεπε τα φορτία να μεταφερθούν στον τόπο κατανάλωσης, που είναι κυρίως η Ευρώπη και η Αμερική.

Στη δεύτερη αυτή φάση δίνεται μεγάλη έμφαση στη μείωση του κόστους μεταφοράς των γενικών φορτίων, με αποτέλεσμα την τάση για γιγαντισμό των πλοίων εμπορευματοκιβωτίων.

Τελευταία, στην τρίτη φάση, η προσπάθεια μείωσης του κόστους των βιομηχανικών μονάδων επικεντρώνεται στον περιορισμό του διατιθέμενου κεφαλαίου με δραστική μείωση των αποθεμάτων «No stock - just in time» και στη γρήγορη επανείσπραξή του μέσα από τη μείωση των καθυστερήσεων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και της διαδικασίας διακίνησης και διανομής.

Οι επιχειρήσεις σήμερα, σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες ορθολογικής οργάνωσης στην παραγωγή και την επεξεργασία των αγαθών τους. Οι στόχοι που μπαίνουν πλέον είναι να μειωθούν –ή ακόμα και να εξαλειφθούν– δραστηριότητες που δεν συνδέονται άμεσα με την παραγωγή αλλά με την αποθήκευση και τη μεταφορά των φορτίων.

Έτσι, στη βιομηχανία διεθνώς έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια μία νέα αντίληψη, τόσο για την αποθεματοποίηση των εμπορευμάτων όσο και για την αριστοποίηση του συστήματος διανομής των προϊόντων (logistics). Αυτό απαιτεί βέβαια ταχεία, άριστα οργανωμένη και πλήρως εκσυγχρονισμένη μεταφορά και διανομή.

Η διαπίστωση και το συμπέρασμα είναι πως οι αλλαγές στη δομή και στους στόχους της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς και οι σύγχρονες μορφές του παγκόσμιου εμπορίου, προκάλεσαν πολυάριθμες μεταβολές στις διεθνείς μεταφορές αλλά και στο ρόλο και τις δραστηριότητες των θαλάσσιων λιμανιών σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού το καθοριστικό στοιχείο είναι πλέον η συνολική ολοκληρωμένη μεταφορική αλυσίδα.

Οι λιμένες τρίτης γενεάς

Φτάνουμε στη δεκαετία του 1980, όταν η ναυτιλία και οι ανάγκες της λιμενικής βιομηχανίας οδήγησαν στα λιμάνια τρίτης γενιάς, κυρίως λόγω της επικράτησης των εμπορευματοκιβωτίων και των συνδυασμένων μεταφορών σε μεγάλη κλίμακα παγκοσμίως.

Η λογική για τη διαχείριση και την ανάπτυξη των λιμανιών τρίτης γενιάς είναι τελείως διαφορετική από αυτή των λιμανιών της πρώτης και δεύτερη γενιάς, καθώς το λιμάνι θεωρείται ένας «δυναμικός κόμβος» στο διεθνές δίκτυο παραγωγής - κατανάλωσης.

Επιπλέον, σήμερα η διακίνηση των φορτίων παρουσιάζει μεγαλύτερες διακυμάνσεις απ’ ό,τι στο παρελθόν, και τα λιμάνια κάνουν προσπάθειες να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την κίνησή τους. Αυτές οι προσπάθειες έχουν στόχο να προωθήσουν το εμπόριο και τις μεταφορικές δραστηριότητες, οι οποίες βέβαια θα δημιουργήσουν νέες προσοδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Έτσι σήμερα τα λιμάνια μετασχηματίζονται σε επιχειρηματικούς - μεταφορικούς κόμβους και σε στρατηγικά σημεία “logistics” για το διεθνές εμπόριο.

Νέα μορφή λιμενικών υπηρεσιών

Οι δραστηριότητες στα λιμάνια τρίτης γενιάς είναι ποικίλες και ιδιαίτερα εξειδικευμένες. Όλα τα χαρακτηριστικά των “logistics” έχουν ενσωματωθεί στις παραδοσιακές βιομηχανικές, διοικητικές και εμπορικές δραστηριότητες, ενώ οι υπηρεσίες διανομής σε ένα λιμάνι αποτελούν μια νέα και τυπική δραστηριότητα “logistics”. Η διανομή διαφέρει από την κλασική αποθήκευση, σε τρία σημεία:

i. Η αποθήκευση αντιμετωπίζεται από τους χρήστες ως μια λειτουργία ανεξάρτητη από τη μεταφορά, την παραγωγή και την κατανάλωση, ενώ η διανομή θεωρείται ως λειτουργία αναπόσπαστη από τη μεταφορική αλυσίδα.

ii. Στο λιμάνι υπάρχουν δύο ειδών ροές: οι ροές των φορτίων και οι ροές των πληροφοριών. Η αποθήκευση, συνήθως, έχει να κάνει με τη ροή των φορτίων, και είναι ανεξάρτητη από τη ροή της πληροφόρησης.

iii. Η αποθήκευση είναι απαραίτητη όταν υπάρχει χρονικό κενό ανάμεσα στην παραγωγή, μεταφορά και κατανάλωση, και δεν αποτελεί μια προστιθέμενης αξίας δραστηριότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που η παράδοση “just in time” είναι διεθνώς ευπρόσδεκτη.

Από την άλλη πλευρά, η δραστηριότητα της διανομής περικλείει και την αποθήκευση, και αποτελεί μία προστιθέμενης αξίας δραστηριότητα χωρίς την οποία η μεταφορική αλυσίδα θα ήταν ανολοκλήρωτη.

Ένα λιμάνι που αποτελεί κέντρο διανομής μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για την εισαγωγή είτε για την εξαγωγή φορτίων. Συνήθως, όμως, τα λιμάνια παρέχουν τις απαραίτητες ευκολίες και αφήνουν τη δραστηριότητα της διανομής σε ειδικευμένες ιδιωτικές εταιρίες.

Πάντως, τα λιμάνια για να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του εμπορίου και να γίνουν κέντρα διανομής, πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματική μεταφορική υποδομή στην ενδοχώρα τους. Και ως κέντρα διανομής θα πρέπει να διαθέτουν εύκολη πρόσβαση μέσω των εσωτερικών μεταφορικών δικτύων, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του λιμανιού - κέντρου διανομής.

Θα πρέπει ακόμα να πούμε ότι πυρήνας της οικονομικής δραστηριότητας στην εποχή μας είναι η παραγωγικότητα. Από τον κανόνα αυτό δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν οι συνδυασμένες μεταφορές. Και η ικανοποίηση της ανάγκης αυτής στις συνδυασμένες μεταφορές και τη βιομηχανία οδήγησε προς την κατεύθυνση των μεγαλύτερων πλοίων, ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας.

Έτσι, η παραγωγικότητα των λιμανιών αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Τα πλοία πρέπει να φορτωθούν και να εκφορτωθούν ταχύτατα. Όλο αυτό είναι τμήμα της έμφασης που δίνεται για την αύξηση της χωρητικότητας των συνδυασμένων μεταφορών.

Οι συνδυασμένες μεταφορές είναι μια μεγάλη και διαρκώς αυξανόμενη αγορά που ααπιτεί μεγαλύτερα πλοία, τεχνολογία διπλής στοιβασίας στο σιδηρόδρομο, μεγαλύτερα εμπορευματοκιβώτια, μεγαλύτερα λιμάνια για εμπορευματοκιβώτια, καθώς και γερανούς υψηλότερης απόδοσης και μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Για αυξημένη παραγωγικότητα, ο αυτοματισμός του λιμένα είναι επίσης σημαντικός. Τα εμπορευματοκιβώτια μπορεί να έχουν πάνω τους πομπούς για την ανίχνευση από το Διεθνές Σύστημα Ανίχνευσης Θέσης, ενώ η ταχύτητα των πλοίων εμπορευματοκιβωτίων βελτιώνει καθοριστικά την παραγωγικότητα.

Οι σύγχρονες ανάγκες μεταφοράς και χειρισμού του φορτίου απαίτησαν μια ολοκληρωμένη μεταφορική αλυσίδα και σταδιακά οδήγησαν στην καθιέρωση των συνδυασμένων μεταφορών. Σ’ αυτό συνετέλεσε κυρίως η μεταφορά με εμπορευματοκιβώτια, αφού εξασφάλισε μια συνεχή μεταφορική σειρά από τον παραγωγό στον αποστολέα, χρησιμοποιώντας συνδυασμό από οδικά, σιδηροδρομικά και θαλάσσια μέσα.

Ωστόσο, παρατηρείται ότι με το συμβατικό τρόπο μεταφοράς έπρεπε τα γενικά φορτία να μεταφερθούν και να στοιβαχτούν περίπου δέκα φορές πριν φτάσουν στον τελικό παραλήπτη. Η αλυσίδα των μεταφορικών διακοπτόταν σε διάφορα σημεία πολύ συχνά για προσωρινή αποθήκευση, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους.

Έτσι, η κιβωτιοποίηση έφερε σ’ αυτό το σημείο ριζικές αλλαγές με την εξέλιξη των συνδυασμένων μεταφορών, οι οποίες αφορούν περισσότερα από ένα μέσα μεταφοράς και συνήθως πραγματοποιούνται κάτω από τον έλεγχο, το σχεδιασμό και την υπευθυνότητα ενός μέσου διαμεταφοράς.

Οι νέες διαφοροποιήσεις από τον παραδοσιακό τρόπο μεταφοράς

Στον παραδοσιακό τρόπο μεταφοράς, τόσο η ευθύνη μιας ναυτιλιακής εταιρίας πλοίων τακτικών γραμμών όσο και τα όρια των υποχρεώσεών της περιορίζονταν μόνο σε εκείνα τα τμήματα της μεταφορικής αλυσίδας όπου χρησιμοποιούνταν θαλάσσια μεταφορικά μέσα.

Κάθε ένας που λάμβανε μέρος στη μεταφορική λειτουργία ήταν υπεύθυνος μόνο για τη δική του συμμετοχή σε αυτή, δηλαδή για την εκτέλεση της μεταφορικής λειτουργίας μεταξύ δύο σημείων, όπου στόχος ήταν η μείωση του κόστους μεταφοράς μεταξύ αυτών των σημείων.

Οι συνδυασμένες μεταφορές δημιούργησαν ενιαία οργάνωση σε ολόκληρη την αλυσίδα συστημάτων μεταφοράς μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη, και στοχεύουν στην αύξηση της ταχύτητας διανομής των φορτίων και στη μείωση του όγκου του μη παραγωγικού κεφαλαίου.

Με δεδομένο ότι οι νέες μορφές του διεθνούς εμπορίου απαιτούν γρηγορότερη, οικονομικότερη και ασφαλέστερη μεταφορά των προϊόντων σε σχέση με το παρελθόν, οι βασικές δυσλειτουργίες παρουσιάζονται εκεί που συνδέονται με μεταφορικά μέσα.

Στα πλαίσια αυτά,  απαιτείται σήμερα ευρύτερος εκσυγχρονισμός στα λιμάνια, στα χερσαία μέσα μεταφοράς και στις υποδομές τους. Στόχος της συνδυασμένης μεταφοράς είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού μεταφορικού κόστους από τον αποστολέα στον παραλήπτη, κι αυτό μπορεί να γίνει με επιλογή του καταλληλότερου κάθε φορά μέσου μεταφοράς.

Τέλος, γεγονός είναι ότι η συνδυασμένη μεταφορά γίνεται αποτελεσματικότερη με την εμφάνιση των «logistics». Τα «logistics» έχουν εξελιχθεί σε μια τεχνική διαχείρισης που προβλέπει και συνοδεύει τις ενέργειες της φυσικής ροής των αγαθών από την παραγωγή στην κατανάλωση μέσω της ροής της πληροφόρησης.

 

 

MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN AWARDS 2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ EΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ, ΣΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διανύοντας μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις για τον κλάδο, τα Supply Chain Awards 2020 πρόκειται να αναδείξουν τους κορυφαίους της εφοδιαστικής αλυσίδας, των Logistics και των μεταφορών, για 5η χρονιά. Σ...

ON LINE ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ YES FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο 10ος διαδικτυακός ανοιχτός διάλογος του YES FORUM πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου, ολοκληρώνοντας έτσι, εν όψει του Αυγούστου, την πρωτοβουλία της ομάδας, η οποία «γεννήθηκε» το Μάρτιο, εξαιτίας ...

«GREECE MEETS GERMANY» ΣΤΗΝ 85Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γερμανικοί όμιλοι και θυγατρικές τους στην Ελλάδα, φορείς της παραγωγής και του εμπορίου καθώς και της ελληνογερμανικής συνεργασίας, υπουργεία και φορείς του γερμανικού Δημοσίου, μελετητικά και ερευνη...

Κλείσιμο [X]