ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

Μιλώντας για ανθρώπινο δυναµικό εννοούµε τη χρησιµοποίηση διαφόρων ενεργειών οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσµατική διοίκηση των ανθρώπων µέσα σε ένα εργασιακό χώρο µε τέτοιο τρόπο ώστε να ωφεληθεί το άτοµο, η επιχείρηση και η κοινωνία..

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑ LOGISTICS

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23/05/2018

 

Έρευνα – Ανάλυση:

Θανάσης Λυρτσογιάννης

Η επανάσταση στην τεχνολογία προκαλεί ανατροπές στη σκέψη και στη θεώρηση των ανθρώπων, όχι μόνο σε ζητήματα που άπτονται της καθημερινής ζωής, αλλά πολύ περισσότερο και πιο έντονα σε εκείνα που έχουν σχέση με την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Είναι μια επισήμανση στην οποία σχεδόν όλοι θα συμφωνήσουν σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά σε πρακτικό, δηλαδή στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων πολύ λίγοι στη χώρα μας αποδέχονται και υιοθετούν τη σύγχρονη επιστημονική μέθοδο στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Και εκείνοι που αντιστέκονται είναι κατά κανόνα οι ιδιοκτήτες οι οποίοι ασκούν το μάνατζμεντ και έχουν και κάποια ηλικία.

Ομως ο οξύτατος ανταγωνισµός οδηγεί τις επιχειρήσεις σε ριζική αναδιοργάνωση και εκείνοι που δεν θα το αντιληφθούν εγκαίρως για να κάνουν τις απαραίτητες μικρές ή μεγάλες επαναστάσεις κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός επιχειρηματικού στίβου.

Στη χώρα μας το πρόβλημα είναι ακόμα πιο έντονο και οξυμένο εξαιτίας και της κρίσης η οποία απειλεί τις επιχειρήσεις και πολύ περισσότερο εκείνες που έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Τούτων λεχθέντων οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι επιχειρηματίες και μάνατζερς οφείλουν, για λόγους επιβίωσης, να αναδιατάξουν ανασυγκροτήσουν, αναδιοργανώσουν ώστε να επανεκκινήσουν την επιχείρηση.

Και τούτο ισχύει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των logistics και μάλιστα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι το μεγάλο πλήγμα που δέχτηκε ο κλάδος στα χρόνια της κρίσης και ο δεύτερος είναι πως τα logistics αποτελούν έναν από τους στρατηγικούς τομείς της χώρας, που τα επόμενα χρόνια αναμένεται να γνωρίσει άνθηση.

Και εκεί που θα πρέπει να εστιάσουν είναι στον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος σε μία οικονομία αναπτυγμένη, σε μία οικονομία της γνώσης και της τεχνολογικής προόδους είναι το κλειδί για την επιχειρηματική επιτυχία ή αποτυχία.

Τούτο σημαίνει πως ο επικεφαλής της επιχείρησης, ιδιοκτήτης ή επαγγελματίας μάνατζερ οφείλει να αντιμετωπίσει πολύ διαφορετικά το ζήτημα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Μάλιστα αν θέλει να πετύχει πρέπει να θεωρήσει την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης ως πρώτιστο και να αντιμετωπίσουν με μία νέα τελείως και καινοτόμα λογική. Τη λογική που υποστηρίζει πως λόγω της σπουδαιότητας και του κομβικού του ρόλου είναι πλέον κεφάλαιο και όχι ως κόστος για την επιχείρηση.

Γιατί κομίζουμε “γλαύκας εις Αθήνας” αν πούμε πως η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί ένα από τα βασικότερα τμήματα μιας εταιρείας και στόχο έχει τις απαραίτητες ενέργειες για την εργασιακή και προσωπική ικανοποίηση των εργαζομένων όπως και την ανάπτυξη των καλών σχέσεων μεταξύ τους, στοιχεία απαραίτητα για την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Σήµερα, µιλώντας για ανθρώπινο δυναµικό εννοούµε τη χρησιµοποίηση διαφόρων ενεργειών οι οποίες στοχεύουν στην αποτελεσµατική διοίκηση των ανθρώπων µέσα σε ένα εργασιακό χώρο µε τέτοιο τρόπο ώστε να ωφεληθεί το άτοµο, η επιχείρηση και η κοινωνία..

Ειδικότερα η ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού (HRM) ορίζεται ως : Μία σαφής προσέγγιση για τη διοίκηση των εργαζοµένων µε σκοπό την αναζήτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω της στρατηγικής ανάπτυξης αφοσιωµένου και ικανού ανθρωπίνου δυναµικού χρησιµοποιώντας τεχνικές βασιζόµενες στην κουλτούρα, τη δοµή και το προσωπικό της επιχείρησης

Προχωρώντας σε πιο πρακτική αντιμετώπιση οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου τμήματος της επιχείρησης είναι επιφορτισμένοι με πολλά καθήκοντα καθημερινά. Τα καθήκοντα ποικίλουν και σχετίζονται με πολλές δραστηριότητες, όπως:

 

Είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες του προσωπικού

 

Οι δραστηριότητες του προσωπικού περιλαμβάνουν τις διαδικασίες πρόσληψης, απόλυσης, λήξη συμβάσεων και ζητήματα εργασιακής ασφάλισης. Συνεπώς, για εργασία στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού απαιτείται καλή γνώση του αντίστοιχου νομικού πλαισίου.

Επίσης, το τμήμα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των εργαζομένων, προκειμένου να αναδειχθούν οι αποδοτικότεροι από αυτούς και να εξελιχθούν επαγγελματικά μέσω προαγωγών. 

 

Είναι αρμόδιο για την ανάθεση ρόλων

 

Κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, που πολλές φορές διεξάγεται μεταξύ του υποψηφίου και του HR Manager, ο εργοδότης θέλει να ανακαλύψει τον υποψήφιο και να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατά του σημεία. Με τις κατάλληλες ερωτήσεις συνέντευξης θα φανεί αν είστε ο σωστός υποψήφιος για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης, όπως επίσης και για το αν μπορείτε να επωμιστείτε αρκετές αρμοδιότητες. 

 

Εκπαιδεύει τους εργαζομένους και είναι υπεύθυνο για τα πακέτα αναγνώρισης

 

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση των εργαζομένων. Με παρουσιάσεις για την ιστορία, την πορεία, την εξέλιξη και τους στόχους της εταιρείας, οι νέοι εργαζόμενοι μαθαίνουν την εταιρική κουλτούρα, ενώ οι παλαιότεροι ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις ώστε να συμβαδίζουν με αυτές. Ταυτόχρονα, με τα Πακέτα ή Βραβεία Αναγνώρισης το τμήμα HR τιμά τους εργαζομένους για την εταιρική προσφορά τους ή για άλλα εργασιακά επιτεύγματα.   Το τμήμα HR κρύβει πολλές προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει ικανοποίηση στους εργαζόμενούς του.

Οι µάνατζερς των logistics πρέπει να έχουν επίγνωση των θεµάτων HRM καθώς είναι και αυτοί µάνατζερς προσωπικού. Πρέπει επίσης να αναγνωρίζουν ότι σε τελική ανάλυση η ικανότητα και η αφοσίωση των ανθρώπων φέρνουν επιτυχία στους οργανισµούς.

Οι µάνατζερς των Logistics είναι επίσης υπεύθυνοι για την εφαρµογή των πολιτικών της επιχείρησης από τους εργαζοµένους, τις προσλήψεις, τις οµάδες εργασίας, τις αποδόσεις, τις ανταµοιβές, τους στόχους, την ενθάρρυνση των εργαζοµένων, τη συσχέτιση της απόδοσης και των πληρωµών κ.α. Επίσης οφείλουν να αναπτύσσουν ικανότητες υποστήριξης λήψης αποφάσεων οι οποίες είναι ιδιαίτερα σηµαντικές κατά τη εξέταση διαφόρων εναλλακτικών λύσεων για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Για τον λόγο αυτό τα σύγχρονα Logistics απαιτούν προσωπικό το οποίο να µαθαίνει γρήγορα και να είναι σε θέση να εφαρµόσει τα εργαλεία που διαθέτει µε σκοπό την βελτίωση της παραγωγικότητας και επιπλέον να είναι σε θέσει να πάει «ένα βήµα παρά πέρα» για την σωστή εξυπηρέτηση των πελατών .

Σύµφωνα µε έρευνα του Pennsylvania State University σε συνεργασία µε άλλους οργανισµούς, η ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού είναι θέµα που συνδέεται άµεσα µε την µελλοντική απόδοση των logistics. Κατά την έρευνα οι εργαζόµενοι οφείλουν να είναι περισσότερο αποδοτικοί και ευέλικτοι στο σύγχρονο, ρευστό οργανωσιακό, ανταγωνιστικό περιβάλλον. Λόγω του αυξανόµενου αριθµού των οργανισµών και της πολυσύνθετης φύσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι εργαζόµενοι πρέπει να χρησιµοποιούν εργαλεία της επιστήµης του µάνατζµεντ παράλληλα µε τις ικανότητες τους για να εξασφαλίσουν σωστή επικοινωνία µέσα στον οργανισµό.

Είναι φανερό πως για την επιτυχία µιας επιχείρησης σε αυτό το περιβάλλον απαιτείται ισχυρή αφοσίωση στη ∆ιοίκηση Ανθρωπίνου ∆υναµικού.

Από την άλλη, το υπολογιζόµενο κόστος από πιθανές λάθος επιλογές ανθρώπινου δυναµικού στις λειτουργίες logistics περιλαµβάνει τις πληρωµές, τα κόστη αποµάκρυνσης, την απώλεια παραγωγικότητας και γνώσης, καθώς και την απόκλιση από την επιθυµητή απόδοση των εργαζοµένων.

Για τον λόγο αυτό, οι σωστές επιλογές για την στελέχωση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησης.

Στους περισσότερους µεγάλους οργανισµούς, ο ρόλος του τµήµατος Ανθρωπίνου ∆υναµικού δεν επισκιάζεται από τα άλλα τµήµατα αντιθέτως είναι από τα πιο σηµαντικά τµήµατα των οργανισµών. Ευθύνη του συγκεκριµένου τµήµατος είναι η άνθρωποι και η αξία τους ως πόρος της επιχείρησης.

 

Οι αρμοδιότητες

 

Βλέπετε η ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού αφορά:

• Τη ∆ιαχείριση χρόνου

• Στρατολόγηση και Προσανατολισµό

• Επιβράβευση Απόδοσης

• Σχεδιασµό Ανθρωπίνου ∆υναµικού

• Πολιτική Αµοιβών

• ∆ιαχείριση Μετακινήσεων

• Στελέχωση

• Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

• ∆ιαχείριση Προσωπικού

• Αποζηµίωση

• ∆ιαχείριση ∆εξιοτήτων

• ∆ιοίκηση Παροχών Υπαλλήλων

• Σχεδιασµό Κόστους Προσωπικού.

Και μόνο η απαρίθμηση και η απλή παράθεση των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων του τμήματος του Ανθρώπινου Δυναμικού αποκαλύπτουν τη σημασία και τον κομβικό ρόλο για την σωστή, αποδοτική και ανταγωνιστική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Και όσο η τεχνολογία και η γνώση διεισδύει στην παραγωγική διαδικασία και στη λειτουργία της επιχείρησης, τόσο αναβαθμίζεται ο ρόλος του συγκεκριμένου τμήματος, γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας καθίσταται το πιο σπουδαίο κεφάλαιο για την επιχείρηση.

 

 

 

COVER STORIES

GREEN LOGISTICS: ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η πράσινη εφοδιαστική έχει πάψει πλέον να είναι εργαλείο μάρκετινγκ και πολυτέλεια των μεγάλων πολυεθνικών και η αγορά των logistics στην Ελλάδα θα κληθεί άμεσα να ανταποκριθεί στη μέτρηση και μείωση ...

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: «ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ» ΜΕΝ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ!

Η ανατομία του κλάδου Οδικών Μεταφορών, οι απόψεις των εκπροσώπων και τα στατιστικά δεδομένα για τη διακίνηση εμπορευμάτων....

ΤΡΙΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑ LOGISTICS

Ποιες είναι οι εξελίξεις στον ΟΛΘ, πώς προδιαγράφονται οι προοπτικές της Ελλάδας ως «πύλης διαμετακομιστικού εμπορίου» και γιατί υστερεί η χώρα μας σε χωρητικότητες φορτίων....

Κλείσιμο [X]