ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΑΤΥΠΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018, ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/10/2018

 

 

Στο νομοσχέδιο για τη βιομηχανική ιδιοκτησία θα ενταχθούν οι ρυθμίσεις για την αδειοδότηση και την ένταξη των αποθηκών logistics στις χρήσεις γης και οι διατάξεις για την εφοδιαστική αλυσίδα, τα επιχειρηματικά πάρκα και τις κατά συνθήκη βιομηχανικές περιοχές. Προτεραιότητα θα δοθεί στην άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση των Οινοφύτων, όπου παράγεται το 35% του βιομηχανικού ΑΕΠ και θα ακολουθήσει το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου επίσης παρουσιάζεται υψηλή συγκέντρωση βιομηχανικών εγκαταστάσεων εκτός ρυθμιστικού πλαισίου. Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα, η ρύθμιση θα είναι οριζόντια και θα επιχειρηθεί με σχετικές τροπολογίες να λυθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο των logistics, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των επιχειρηματικών πάρκων, από τις εγκαταστάσεις έως τη διαχείριση των αποβλήτων και την αποκατάσταση του ιδιαιτέρως βεβαρημένου περιβάλλοντος.

Παράλληλα, με τη συνεργασία των υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Τανάγρας, αλλά και των οικονομικών φορέων της περιοχής, έχει διαμορφωθεί, κατόπιν ευρείας διαβούλευσης, το Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο Παρεμβάσεων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού Ποταμού και η ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης της βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων – Σχηματαρίου – ΟΣΣΠ, με τη συνολική επένδυση στην περιοχή να εκτιμάται στα 250 εκατ. ευρώ.

Το έργο, για το οποίο έχουν εξασφαλιστεί πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020, το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και τον ιδιωτικό τομέα,  περιλαμβάνει  την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης (ΑΒΣ) Οινοφύτων – Σχηματαρίου και την υλοποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) της λεκάνης απορροής (ΛΑΠ) του Ασωπού, για την περιβαλλοντική εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής, τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων και την αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας.

Το νομοσχέδιο, που αναμένεται να ψηφιστεί εντός του προσεχούς διμήνου, αναμένεται να λύσει ένα πρόβλημα δεκαετιών, καθώς στην ευρύτερη περιοχή των Οινοφύτων έχει δημιουργηθεί, από τη δεκαετία του ’70, η μεγαλύτερη άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση της χώρας, με βλαπτικές συνέπειες στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.  Στην περιοχή  δραστηριοποιούνται σήμερα περίπου 1.000 επιχειρήσεις, καθώς το βασικό πλεονέκτημα των Οινοφύτων είναι ότι βρίσκονται επί του κεντρικού οδικού άξονα ΠΑΘΕ και σε μικρή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας, το εμπορευματικό κέντρο του ΟΛΠ και το εμπορευματικό πάρκο του Θριασίου.

 

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΜΠΕ, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:

-Οριοθέτηση: Η περιοχή άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης του Ασωπού ποταμού, που εκτείνεται εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και πέριξ της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας του νομού Βοιωτίας, χαρακτηρίζεται ως περιοχή που χρήζει περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. ν. 3982/2011.

-Ίδρυση ΕΠΕ: Στην χαρακτηριζόμενη με την προηγούμενη παράγραφο περιοχή μπορεί να ιδρυθεί αποκλειστικά Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ), τα όρια του οποίου καταλαμβάνουν το σύνολο της έκτασης που οριοθετούνται με το τοπογραφικό διάγραμμα της προηγούμενης παραγράφου, εξαιρουμένων τυχόν εκτάσεων που βάσει κείμενων διατάξεων απαγορεύεται να ενταχθούν σε επιχειρηματικό πάρκο.

Προβλέπεται, λόγω της φύσης του έργου, αλλά και των συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή, η δυνατότητα σταδιακής ανάπτυξης και λειτουργίας του ΕΠΕ, διαδικασία που προσδιορίζεται με σαφήνεια στο Business Plan, όπως επίσης ο προϋπολογισμός και ο χρόνος έναρξης κάθε φάσης.

Η κατασκευή κεντρικής μονάδας καθαρισμού αποβλήτων περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στην πρώτη φάση.

Φορείς υλοποίησης του Βιομηχανικού Πάρκου είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο Δήμος Τανάγρας, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ) και η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Η έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 11.400 στρέμματα  και εκεί θα μπορούν να εγκατασταθούν επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση, τα logistics, την αγροτική και πρωτογενή μεταποίηση, την ενέργεια κ.ά.

Με βάση το επενδυτικό σχέδιο, θα γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις τόσο στις υποδομές του Πάρκου (δρόμοι, εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών, δίκτυα ηλεκτρισμού, ύδρευσης – αποχέτευσης και τηλεπικοινωνιών), όσο και στην προσβασιμότητά του σε οδούς, σιδηρόδρομο και λιμάνια.

Η πρόταση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, η οποία έχει σχεδιάσει το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Οινοφύτων (11.360 στρ.),  συνδυάζει χαρακτηριστικά «Brownfield», με όλες τις ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις και το μηχανολογικό σχεδιασμό ενός εκτεταμένου δικτύου περιβαλλοντικών και λειτουργικών υποδομών, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την αποκατάσταση και τη βιωσιμότητα της τρέχουσας λειτουργίας, αλλά και χαρακτηριστικά «Greenfield», με νέες εκτάσεις προς ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς 500 στρέμματα «νέας» βιομηχανικής γης προορίζονται για Logistics. Για την ανάπτυξη του έργου εκτιμάται ότι θα χρειαστεί μία τριετία.
 

Στο μεταξύ  δρομολογούνται  έργα και από την Περιφέρεια:

– Δημιουργία Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων - Σχηματαρίου.

– Αναβάθμιση – επέκταση – εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Σχηματαρίου και ολοκλήρωση και αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Τανάγρας και μεταφοράς στη μονάδα ΕΕΛ Σχηματαρίου - Οινοφύτων.

– Βελτίωση αστικών και περιαστικών μικρο-υποδομών και ανάπτυξη εφαρμογών «έξυπνης πόλης» που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των εργαζομένων, καθώς και στην προσέλκυση επισκεπτών στην ευρύτερη «περιοχή παρέμβασης» της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού.

– Στήριξη της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στη Λειτουργική Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού, στο πλαίσιο Ειδικών Στρατηγικών Εξειδίκευσης ΠΕΠ Στ. Ελλάδας που αφορούν περιβαλλοντικές τεχνολογίες.

– Αποκατάσταση των περιοχών εκροής παράνομων αγωγών και ανεξέλεγκτων απορρίψεων στον ποταμό Ασωπό (αποτέλεσμα έρευνας ΕΜΠ – ΑΠ 4 ΟΣΠΠ).

– Αναβάθμιση εγκαταστάσεων χημικών διεργασιών ΕΑΒ για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

– Υποδομές απορροής ομβρίων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Οινόης.

– Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας και χώρος ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΟΔΒ Α).

– Ανάπτυξη και λειτουργία «Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος» ΛΑΠ Ασωπού (κωδικοποίηση των εστιών ρύπανσης και των υπαίτιων ρυπαντών και λήψη - παρακολούθηση μέτρων εξυγίανσης και εξάλειψης των εστιών ρύπανσης, υποστήριξη σχεδιασμού, διενέργειας και εφαρμογής περιβαλλοντικών ελέγχων, Περιβαλλοντικό Μητρώο, ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων, πιλοτικές - ερευνητικές δράσεις κλπ.)

– Διερευνητική παρακολούθηση των σημειακών απορρίψεων στον ποταμό Ασωπό.

– Καταγραφή των αγωγών που εκρέουν στον Ασωπό και σχέδιο αποκατάστασης των περιοχών εκροής στη λειτουργική περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού.

– Ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού.

– Εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Τανάγρας.

 

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ Η HYSTER EUROPE ΣΤΗ LOGIMAT 2019

Eφαρμογές αποθήκης και logistics συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων λύσεων ρομποτικής με τον τράκτορα ρυμούλκησης Hyster® LO7.0T, παρουσίασε η Hyster Europe (αποκλειστικός αντιπρόσωπος της οποίας στην Ελ...

TO JOHN DEERE PARTNER AWARD 2018 ΚΕΡΔΙΣΕ Η STILL

Η ειδική στα περονοφόρα, τον εξοπλισμό διαχείρισης αποθήκης και τα γεωργικά μηχανήματα STILL (αποκλειστικός αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα για τα ανυψωτικά και τον εξοπλισμό αποθήκης είναι η «STILL Hel...

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ IKE ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η μεταφορική εταιρεία Vlachogiorgis Transport ΙΚΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των υπηρεσιών της μέσα από δράσεις εξωστρέφειας επεκτείνει το δίκτυό της προσφέροντας πλέον μεταφορικό έργο από ...

Κλείσιμο [X]