ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

«Ε.Ε.ΣΥ.Μ., Επιμελητήρια, φορείς και ακαδημαϊκή κοινότητα, πάνω από 20 χρόνια τονίζουν την ανάγκη να εφαρμόσουμε βέλτιστες πρακτικές, όπως την ανάπτυξη ενός Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων (Logistic Centers) και την εφαρμογή Συνδυασμένων Μεταφορών (Πολυτροπικότητα)», τόνισε ο πρόεδρος του Ε.Ε.ΣΥ.Μ., κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/11/2018

 

Στο συμπέρασμα ότι η συνεργασία εμπορευματικών κέντρων και λιμένων και οι συνδυασμένες μεταφορές αποτελούν τα κλειδιά για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των μεταφορών και της εφοδιαστικής, κατέληξε η ημερίδα που διοργάνωσε στις 30 Οκτωβρίου ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, την Ένωση Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπορευματικών Κέντρων (Europlatforms), με θέμα «Συνεργασία Εμπορευματικών Κέντρων - Λιμένων, Ευρωπαϊκή Εμπειρία, Προκλήσεις», την οποία φιλοξένησε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ).  

Βασικός στόχος των διοργανωτών ήταν η ανάδειξη της σημασίας της συνεργασίας και της αλληλοσυμπληρούμενης δράσης μεταξύ των Εμπορευματικών Κέντρων (ΕΚ) και των Λιμένων, μέσα από την παρουσίαση της ευρωπαϊκής εμπειρίας από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων (Europlatforms) που εκπροσωπεί περισσότερα από 100 ευρωπαϊκά Εμπορευματικά Κέντρα σε 9 χώρες, καθώς και μέσα από την ανάλυση της ελληνικής εμπειρίας, των προκλήσεων, των σχεδίων και των σχετικών δράσεων ορισμένων σημαντικών λιμένων της χώρας μας.

Οι κ.κ. Διονύσιος Τεμπονέρας, Γ.Γ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  Χρήστος Λαμπρίδης, Γ.Γ Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Θάνος Βούρδας,  Γ.Γ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γεώργιος Καστελλάνος, Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΛΙΜΕ, Pablo Hoya, Πρόεδρος Europlatforms, Μιχάλης Αδαμαντιάδης, Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ, καθηγητές πανεπιστημίου, πρόεδροι και εκπρόσωποι Οργανισμών Λιμένων και Λιμενικών Ταμείων, εκπρόσωποι επιμελητηρίων, επιχειρήσεων και φορέων του κλάδου των μεταφορών και της εφοδιαστικής, αλλά και προσωπικότητες του κλάδου, φοιτητές τμημάτων Μεταφορών από ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και εκπρόσωποι του Τύπου ήταν μεταξύ των εκλεκτών συμμετασχόντων στην ημερίδα. Συντονιστές,  εκτός του Προέδου του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και του ΓΓΛΛΠ&ΝΕ, ήταν και οι κ.κ  Απόστολος Καμαρινάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Υποναύαρχος ΛΣ (ε.α.), Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και Δημήτριος Κατσώχης, Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος, Senior Manager PLANET Α.Ε., (τ) αντιπρόεδρος ΣΕΣ και μέλος του ΔΣ του Ε.Ε.ΣΥ.Μ..

Η ημερίδα ανέδειξε τη συμβολή των ΕΚ, των Λιμένων και των Συνδυασμένων Μεταφορών στην ανάπτυξη των μεταφορών και της εφοδιαστικής και τη συμπληρωματική λειτουργία και απόλυτη συνέργεια Λιμένων - ΕΚ, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ευρωπαϊκή εμπειρία. Επίσης, επιβεβαίωσε την καίρια σημασία των μεταφορών και της εφοδιαστικής ως πυλώνων ανάπτυξης της χώρας και προσέλκυσης ροών προτιθέμενης αξίας, αναλαμβάνοντας το ρόλο του διαμετακομιστικού κόμβου “Hub” της ΝΑ Ευρώπης με σημαντικά οφέλη στην οικονομία. Πρόβαλε τη σημασία και τα οφέλη από την ανάπτυξη ενός ελληνικού δικτύου ΕΚ, καθώς και το σημαντικό κενό που υπάρχει από την παντελή έλλειψή τους και εξέτασε τις εμπειρίες της Ισπανίας, ιδιαίτερα τη συνεργασία των Λιμένων Algeciras και Huelva με το δίκτυο 5 περιφερειακών ΕΚ της Ανδαλουσίας, καθώς και του ΕΚ Salamanca Castil/León με τα Λιμάνια Λιξόες και Λισαβόνας. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν επίσης για τις υφιστάμενες προκλήσεις στην ανάπτυξη των ΕΚ με βάση τις διαμορφούμενες νέες τάσεις αλλά και ανάγκες των πελατών και για τα διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης Εμπορευματικών Κέντρων στην Ευρώπη, ενώ έγινε ιδιαίτερη αναφορά στους τρόπους χρηματοδότησής τους, τους εμπλεκόμενους σε σχετικές πρωτοβουλίες ίδρυσης και λειτουργίας τους, καθώς και τα υφιστάμενα σχήματα Διοίκησης και τα μεγέθη των κέντρων, που προσδιορίζονται από τις υφιστάμενες ανάγκες και τις εκτιμήσεις των ροών που αναμένεται να προσελκύσουν.

Η ημερίδα επίσης προσέφερε ευκαιρία ενημέρωσης και συζήτησης γύρω από την ελληνική εμπειρία, τις  προκλήσεις καθώς και τα σχέδια ανάπτυξης ΕΚ με πρωτοβουλίες των Λιμένων Πειραιά, Θεσσαλονίκης Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας και Πάτρας.             

Μεταξύ των ομιλητών ήταν και οι κ.κ. Manuel Fco. Martinez, Γενικός Γραμματέας Europlatforms, Σεραφείμ Κάπρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ευάγγελος Σαμπράκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, Ιωάννης Μίνης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, Νικόλαος Ροδόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Ιωάννης Βασιλικός, Σύμβουλος Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δημήτριος Σπύρου, Σύμβουλος Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μάρκετινγκ ΟΛΠ, Σωτήριος Θεοφάνης, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΘ, Χρήστος Δούκας, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΑ, Ανδρέας Νταής, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΗΓ και Νικόλαος Κοντοές, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΠΑ.

Ο Γ.Γ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Διονύσιος Τεμπονέρας, αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές της εκδήλωσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των λιμένων ως αναπόσπαστου και αναντικατάστατου τμήματος της μεταφορικής και εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ αναγνώρισε την ανάγκη της αλληλοσυμπληρούμενης δράσης μεταξύ των Εμπορευματικών Κέντρων και των Λιμένων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «είναι προς το συμφέρον όλων να αξιοποιηθούν όλες οι ομολογουμένως σημαντικές δυνατότητες συνέργειας των εμπλεκομένων μερών». Ακόμη, ο κ. Τεμπονέρας αναφέρθηκε και στη συνεισφορά της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, η οποία, μαζί με τα ελληνικά λιμάνια, μπορεί να αξιοποιηθεί ως μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, ενώ επεσήμανε, πως «η ποιότητα, η προσβασιμότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μεταφορών επιτρέπουν την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και δημιουργούν σημαντικές άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες πολλαπλασιαστικές ωφέλειες για τις εθνικές οικονομίες».

Ο Γ.Γ Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, κ. Χρήστος Λαμπρίδης, αφού συνεχάρη όλους τους συντελεστές της ημερίδας, υπογράμμισε το ρόλο της ναυτιλίας και των θαλάσσιων μεταφορών στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και τη σημασία των συνδυασμένων μεταφορών. Αναφερόμενος στην παραχώρηση των εμπορευματικών σταθμών των λιμένων Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, στην οποία προχωρά το Υπουργείο σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, ο Γ.Γ. σημείωσε ότι το μοντέλο που θα ακολουθηθεί θα είναι το μοντέλο υποπαραχωρήσεων, τονίζοντας ότι δεν αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των λιμένων, αλλά προσελκύονται επενδυτές σε επιμέρους δραστηριότητες. «Oι προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι αναπτυξιακές»,  τόνισε ο  Γ.Γ.: «Δεν έχουμε σκοπό να παραδώσουμε λειτουργίες που σήμερα εκτελούν οι ΟΛ με επιτυχία σε ιδιώτες προκειμένου να εισπράττουν. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να επενδύσουν».  Έκανε αναφορά στο σχέδιο νόμου για την αξιοποίηση των 10 περιφερειακών λιμανιών των οποίων τη μετοχή διαχειρίζεται το ΤΑΙΠΕΔ, ένας νόμος, που, εφόσον ψηφιστεί, όπως είπε, «θα ανατρέψει το αδόκιμο και αναποτελεσματικό μοντέλο των ιδιωτικοποιήσεων και θα προσαρμόσει στα ευρωπαϊκά δεδομένα την ανάπτυξη των ελληνικών λιμένων». Επίσης, επεσήμανε τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από το λιμένα της Ηγουμενίτσας για την ανάπτυξη του διχωρικού ΕΚ Θεσπρωτίας, λιμάνι που η ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού σε συνδυασμό με τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση της Εγνατίας  εξασφαλίζει προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης  ως διεθνούς λιμένα, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης της των λιμένων της ΒΑ Ελλάδας, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, δύο λιμένων που σε συνεργασία με τον λιμένα Θεσσαλονίκης μπορούν να αποτελέσουν πύλες εισόδου για τα δυτικά Βαλκάνια και την παρευξείνιο περιοχή. Και έκλεισε λέγοντας ότι «σε αυτό το πλαίσιο, η σημερινή εκδήλωση έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχει σκοπό τη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας στα λιμάνια της Ελλάδας, καθώς πλέον ένα από τα σημαντικά κεφάλαια, αν όχι το πλέον σημαντικό, για να αξιοποιηθούν οι προκλήσεις του παρόντος είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο».

Ο Γ.Γ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Θάνος Βούρδας, ανέφερε ότι «η εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, εντός ή εκτός λιμένα ή σε συνδυασμό, πρέπει να οργανώνεται με δομές και υποδομές Εμπορευματικών Κέντρων». Έκανε μνεία στην κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τις Μεταφορές, που ολοκληρώνεται στις αρχές του 2019 και στη σύμβαση για το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, που μόλις ψηφίστηκε από τη Βουλή. Τόνισε πως «μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα αποτελεί η προσέλκυση διερχόμενων φορτίων που σχετίζεται άμεσα με τη σύμβαση για το Θριάσιο», υποστηρίζοντας τη σημασία της διασύνδεσης των ΕΚ και των Λιμένων με τον Σιδηρόδρομο. Ακόμη, ο κ. Βούρδας αναφέρθηκε στον διαγωνισμό για το εμπορευματικό κέντρο του Γκόνου, αλλά και σε μία σειρά έργων υποδομών που έχουν ολοκληρωθεί ή των οποίων η δημοπράτηση βρίσκεται σε εξέλιξη. «Ο σχεδιασμός του υπουργείου Μεταφορών», πρόσθεσε, «προσανατολίζεται κυρίως στην προώθηση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του δικτύου μεταφορών. Επιπλέον περιλαμβάνει Εμπορευματικά Κέντρα σε Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Λάρισα, Καβάλα, Ηγουμενίτσα και Πάτρα». Ο Γ.Γ τέλος τόνισε πως μόνο μέσω της ανάπτυξης των λιμένων, της δημιουργίας ΕΚ και της διασύνδεσής τους με τα υπόλοιπα δίκτυα μεταφοράς θα μπορέσει να γίνει η χώρα μας κόμβος διερχόμενων εμπορευμάτων με προστιθέμενη αξία και κατέληξε υπογραμμίζοντας πως “η Ελλάδα είναι πλέον ενεργός παίκτης και στις μεταφορές και θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη».

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΛΙΜΕ, κ. Γεώργιος Καστελλάνος, ανέφερε ότι το σύγχρονο λιμάνι πρέπει να ενεργεί «ως συνδετικός κρίκος σε μια ενιαία αλυσίδα μεταφοράς, δημιουργώντας, όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, κέντρα διακίνησης φορτίου που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις για ολόκληρη την αλυσίδα της μεταφορικής διαδικασίας». Ενημέρωσε για τη σύνθεση και τους στόχους της ΕΛΙΜΕ και αφού τόνισε πως η ημερίδα υποστηρίχθηκε τόσο από την ΕΛΙΜΕ όσο και από τα μέλη της, καλωσόρισε τα στελέχη της λιμενικής βιομηχανίας και των συνδυασμένων μεταφορών και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη διοργάνωση, τα συμπεράσματα της οποίας θα αποτελέσουν σημαντικό κρίκο στην ενιαία αλυσίδα των ευρωπαϊκών συνδυασμένων μεταφορών.     

Ο κ. Pablo Hoya, Πρόεδρος της Europlatforms, στον χαιρετισμό του ανέφερε πως «Ενώσεις Εμπορευματικών Κέντρων από εννέα ευρωπαϊκά κράτη που εκπροσωπούν πάνω από τα εκατό πλέον επιτυχή Εμπορευματικά Κέντρα, είναι μέλη της Europlatforms» και υπογράμμισε ότι «η συμβολή των ΕΚ και των Λιμένων καθώς και των Συνδυασμένων Μεταφορών στην ανάπτυξη των μεταφορών και της εφοδιαστικής, καθώς και η συμπληρωματική λειτουργία και απόλυτη συνέργεια Λιμένων - ΕΚ επιβεβαιώνεται από την εμπειρία των μελών μας. Έχουμε πλέον μεγάλη εμπειρία στα Εμπορευματικά Κέντρα στην Ευρώπη και όλοι συμφωνούμε ότι αποτελούν τον κύριο πυλώνα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των μεταφορικών συστημάτων και αναπόσπαστο εργαλείο εφαρμογής της Εφοδιαστικής και των Συνδυασμένων Μεταφορών». Επίσης έκανε αναφορά στις μεγάλες προκλήσεις των ΕΚ που αφορούν ζητήματα όπως η ψηφιοποίηση των μεταφορών, η κυκλοφορία αυτόνομων φορτηγών οχημάτων σε ομάδες (Platooning), οι συγχρονισμένες συνδυασμένες μεταφορές (Synchromodality) κ.ά. Κλείνοντας ευχήθηκε η εμπειρία της Europlatforms και των μελών της, μεταξύ των οποίων είναι και ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. από το  2000, σχετικά με την ανάπτυξη και λειτουργία ΕΚ και τη συνεργασία τους με τα λιμάνια, να αποδειχθεί χρήσιμη για την  Ελλάδα, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στα αναγκαία βήματα, όπως έχει γίνει σε πολλές ευρωπαϊκές, και όχι μόνο, χώρες. 

O Πρόεδρος του Ε.Ε.ΣΥ.Μ., κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης, παρουσίασε τις δράσεις του Συνδέσμου και των ελληνικών Επιμελητηρίων για τη συμβολή στις συνολικές εθνικές προσπάθειες ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης και της προώθησης του θεσμού των Εμπορευματικών Κέντρων στη χώρα, που συνεχίζεται από τη δεκαετία του ’90 μέχρι και σήμερα χωρίς διακοπή και επεσήμανε πως «Ε.Ε.ΣΥ.Μ., Επιμελητήρια, φορείς και ακαδημαϊκή κοινότητα, πάνω από 20 χρόνια τονίζουν την ανάγκη να εφαρμόσουμε βέλτιστες πρακτικές, όπως την ανάπτυξη ενός Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων (Logistic Centers) και την εφαρμογή Συνδυασμένων Μεταφορών (Πολυτροπικότητα)». Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στη σημασία της αξιοποίησης της δυνατότητας των ελληνικών λιμένων να προσελκύσουν ροές, συμβάλλοντας στη μετατροπή της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης, που σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των ΕΚ και των συνδυασμένων μεταφορών θα βάλει τη χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά. Τόνισε πως «η ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων στη χώρα μας, που έχει καθυστερήσει δραματικά, και η συνεργασία τους με τα λιμάνια, μαζί με την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και τη σύνδεσή τους με τα εθνικά μεταφορικά δίκτυα, αποτελούν το κλειδί για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών μεταφορών και συνάμα το μεγάλο στοίχημα για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας σε μία τόσο κρίσιμη συγκυρία». Και έκλεισε λέγοντας πως «σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εκδήλωση προσφέρει μοναδική ευκαιρία να μοιραστούμε εμπειρίες με τους εκλεκτούς συναδέλφους από το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Εμπορευματικών Κέντρων “Europlatforms”, αλλά και να ακούσουμε τα αναπτυξιακά σχέδια των κύριων λιμένων της χώρας σχετικά με την ανάπτυξη ΕΚ και τη συνεργασία τους με αυτά».

Χορηγοί επικοινωνίας της ημερίδας ήταν τα περιοδικά Logistics & Management και Car & Truck.

.

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

«ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΕΤΡΑΚΗ, ΠΡΩΗΝ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΣΕ

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ Κωνσταντίνος Πετράκης έφυγε πρόωρα από τη ζωή στις 17 Ιουνίου. Η πολιτική κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη, 19 Ιουνίου, στην Αθήνα. Ο πρόεδρος του Οργανισμού, κ. Γιώ...

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ: EXPORT SUMMIT VII, ΣΕΒΕ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρακολουθήστε ζωντανά από τις ιστοσελίδες της "Τεχνοεκδοτική / Τ-Press" τις ερηασίες του διεθνούς συνεδρίου "Export Summit VII, Fostering Maritime Economy". Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στο ξεν...

ΕΩΣ ΤΟ 2023 Η ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Η σύνδεση της σιδηροδρομικής γραμμής με το λιμάνι της Πάτρας θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2023, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΓΟΣΕ. Μετά την υπόγεια διέλευση της οδού Κανελλοπούλου, η κατασκευή το...

Κλείσιμο [X]