ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/01/2019

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 τίθεται σε ισχύ η νέα τροποποίηση του κανονισμού REACH (1907/2006 καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων). Δημοσιεύθηκε στις 3 Δεκεμβρίου και αφορά την κάλυψη των νανομορφών που περιέχονται σε διάφορες ουσίες. Οι εταιρείες (παρασκευαστές και εισαγωγείς) που τοποθετούν στην αγορά ουσίες με νανομορφές, υποχρεώνονται πλέον να  συντάσσουν εκθέσεις χημικής ασφάλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να αξιολογούν και να τεκμηριώνουν ότι οι κίνδυνοι που ενέχει η ουσία που παράγουν ή εισάγουν ελέγχονται επαρκώς κατά την παρασκευή και την ή τις χρήσεις της από τους ίδιους και ότι άλλοι παράγοντες που αποτελούν μεταγενέστερους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού μπορούν να ελέγχουν επαρκώς τους όποιους κινδύνους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή σύσταση της Επιτροπής που εκδόθηκε το 2011, ως «νανοϋλικό» νοείται κάθε φυσικό, περιστασιακό ή μεταποιημένο υλικό που περιέχει σωματίδια σε μη δεσμευμένη μορφή ή ως σύμπηγμα ή ως συσσωμάτωμα και εφόσον, σύμφωνα με την κατανομή των αριθμητικών μεγεθών, τουλάχιστον το 50% των σωματιδίων αυτών έχει μία ή περισσότερες εξωτερικές διαστάσεις εντός της κλίμακας μεγέθους 1 nm — 100 nm. 

Το σκεπτικό της νέας νομοθεσίας είναι να εξασφαλίζεται η σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι νανομορφές μιας ουσίας και το πώς πρέπει να αποδεικνύεται η ασφάλεια στους φακέλους καταχώρισης, έτσι ώστε το σύστημα REACH να είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση των συνεπειών των νανοϋλικών. Αυτό με τη σειρά του θα επιτρέψει στο REACH να διαδραματίσει το ρόλο του, όπως και για άλλες χημικές ουσίες, στηρίζοντας τη διαθεσιμότητα επαρκών πληροφοριών σχετικά με την ασφαλή χρήση των νανοϋλικών.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά τα νανοϋλικά θα επηρεαστούν άμεσα λόγω της υποχρέωσης καταχώρισης των ουσιών με νανομορφές σε μητρώο (παραγωγοί και εισαγωγείς της Ε.Ε.). Τα αποτελέσματα θα επιφέρουν πρόσθετο κόστος συμμόρφωσης και διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις αυτές, το οποίο θα αντισταθμίζεται εν μέρει από ένα σαφέστερο νομικό περιβάλλον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ E-COMMERCE ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Με τη νέα ηλεκτρονική της πλατφόρμα η εταιρεία εμπορίας βιομηχανικού εξοπλισμού Βαμβακάς Α.Ε. απαντά στη σύγχρονη πρόκληση του e-commerce προσφέροντας στους πελάτες της μια εύκολη και γρήγορη λύση για...

ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ EUMOS ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ Η DENELPACK – ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ ΑΕΒΕ

Η γνωστή εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων συσκευασίας DENELPACK – Δενελάβας ΑΕΒΕ (μηχανήματα, υλικά -stretch film, αυτοκόλλητες ταινίες, shrink film - υπηρεσίες συσκευασίας) έγινε πρόσφατα μέλος ...

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ

Με μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το ετήσιο ευρωπαϊκό συνέδριο για την κυκλική οικονομία, 6-7 Μαρτίου, στο πλαίσιο του οποίου συζητήθηκαν διεξοδικά και θέματα που αφορούν τη βιομηχανία της συσκευασ...

Κλείσιμο [X]