ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/03/2019

 

Την πλήρη ικανοποίησή του για τις νέες διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων που κατατέθηκαν στη Βουλή προς ψήφιση από τον Αν. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιο Πιτσιόρλα, εξέφρασε ο  πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος. Δηλώνοντας ότι ξεκινάει μια νέα εποχή για τη βιομηχανία και  την εφοδιαστική αλυσίδα, ο κ. Μίχαλος υπενθύμισε ότι τα ίδια θέματα έχουν διατυπωθεί και διαβιβαστεί σε πλειάδα υπευθύνων και υπουργών, επί σειρά ετών, με δεκάδες υπομνήματα και έγγραφα της ΚΕΕ, χωρίς αποτέλεσμα.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, τόσο τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης όσο και οι επιστημονικοί συνεργάτες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων εργάστηκαν σκληρά για τη βελτίωση της νομοθεσίας περί των επιχειρηματικών πάρκων. Εξέφρασε δε τη βεβαιότητα ότι εφόσον ψηφιστούν τα νέα μέτρα θα υπάρξουν άμεσες ωφέλειες στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου:

- Απελευθερώνονται πλήρως τα Επιμελητήρια για να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να επενδύσουν διαθέσιμους πόρους σε φορείς υλοποίησης Επιχειρηματικών Πάρκων.

- Γίνεται επιτέλους αποδεκτό το αίτημα της ΚΕΕ για καθεστώς «αυτοδιαχείρισης» εντός των Πάρκων από τους φορείς των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, εφόσον το αποφασίσουν, με αποτέλεσμα να αναμένεται δραστική μείωση των δημοτικών τελών και απόδοση σημαντικού τέλους «φιλοξενίας» στους ΟΤΑ των περιοχών των Πάρκων και για όλες τις μορφές των Πάρκων, συμπεριλαμβανομένων και των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων που έχουν αναγνωριστεί θεσμικά και έχουν συγκροτήσει φορείς με σκοπό την μετατροπή τους σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης.

- Αποσαφηνίζεται πλήρως η διαδικασία συγκέντρωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους φορείς υλοποίησης των Επιχειρηματικών Πάρκων και συνεπεία αυτού, εκτός από τη γενικότερη ωφέλεια που προκύπτει, απελευθερώνεται πλήρως και αναμένεται να αδειοδοτηθεί επιτέλους το Επιχειρηματικό Πάρκο Ασπροπύργου, για το οποίο είχαν δημιουργηθεί διοικητικές εμπλοκές από νομικές ερμηνείες της υφιστάμενης νομοθεσίας.

- Παρέχεται η δυνατότητα έγκρισης επένδυσης Επιχειρηματικού Πάρκου σε φορείς υπό σύσταση, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν λάβει τα θεσμικά χαρακτηριστικά της ΑΕ. Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση της χώρας, καθώς μειώνεται το κόστος ωρίμανσης και το επενδυτικό ρίσκο για την έγκριση επενδύσεων Πάρκων, απλοποιείται η διοικητική διαδικασία και απελευθερώνονται «παγιδευμένες» επενδύσεις που διαθέτουν όλες τις λοιπές προϋποθέσεις αδειοδότησης.

- Δημιουργούνται σημαντικά κίνητρα για την ανάπτυξη κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης εντός των Επιχειρηματικών Πάρκων και ταυτόχρονα μειώνονται σημαντικά οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων εντός αυτών, όσον αφορά στη διάθεση και δημιουργία ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με τα κτηριακά τους μεγέθη και τις δραστηριότητες τους.

- Εναρμονίζονται όλες οι διατάξεις κινήτρων και πλεονεκτημάτων των βιομηχανικών επιχειρήσεων εντός Πάρκων και επεκτείνονται και για τις επιχειρήσεις της εφοδιαστικής. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις εφοδιαστικής εντός Πάρκων (α) δεν υποχρεούνται στην διαδικασία προκαταρκτικής και περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, ούτε στην έκδοση άδειας εγκατάστασης, (β) απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος για την υπεραξία ακινήτων και εγκαταστάσεων λόγω μετεγκατάστασης και (γ) συνυπολογίζονται για τον χαρακτηρισμό μιας άτυπης συγκέντρωσης, ως περιοχής χρήζουσας περιβαλλοντικής και λειτουργικής εξυγίανσης, με σκοπό την μετατροπή της σε Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης.

- Δημιουργούνται οι κατάλληλες θεσμικές προϋποθέσεις αναψηλάφησης και επανεξέτασης διατάξεων των Κανονισμών Λειτουργίας των Πάρκων, όταν και εφόσον διαπιστώνεται η ανάγκη εκσυγχρονισμού τους ή διατυπώνονται απαιτήσεις για αλλαγές και προσαρμογές από μερίδα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, με δικαίωμα της Πολιτείας να αποφασίζει, αντικειμενικά και αιτιολογημένα, επ’ αυτών. Ταυτόχρονα, ανοίγει η διαδικασία για τον καθορισμό πλαισίου κοινών κανόνων και κατευθύνσεων, όσον αφορά στη δομή και στα περιεχόμενα των Κανονισμών Λειτουργίας για το σύνολο των υποδοχέων της Ελληνικής Επικράτειας, στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και στη διοικητική αποτελεσματικότητα των φορέων διαχείρισης σε συνδυασμό με τον ανταποδοτικό χαρακτήρα των επενδύσεων των Επιχειρηματικών Πάρκων.

- Τέλος, δημιουργείται ειδικό θεσμικό πλαίσιο κινήτρων και πλεονεκτημάτων και αίρονται σημαντικές γραφειοκρατικές και διοικητικές δυσχέρειες, διευκολύνοντας με καταλυτικό τρόπο την πολεοδομική οργάνωση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων. Με τον τρόπο αυτό, το μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα του Ασωπού και η ασφυξία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την χωροταξική και αδειοδοτική τους αβεβαιότητα, μπαίνουν σε τροχιά επίλυσης και αντιμετώπισης. Με την υπόδειξη και την ελπίδα ότι κατά την ψήφιση της σχετικής διάταξης, το Επιμελητήριο Βοιωτίας θα συμπεριληφθεί στο σχήμα διοίκησης του Φορέα Υλοποίησης, τόσο για την ουσία όσο και για τον συμβολισμό, η ΚΕΕ θα υποστηρίξει κάθε προσπάθεια των τοπικών φορέων που ανέλαβαν να υλοποιήσουν αυτήν την πρωτοβουλία, έχοντας πάντοτε σκοπό της την προστασία των μελών της και την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων πρέπει να αποτελέσει την αρχή για την πολεοδομική οργάνωση των 55 άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων στην Ελληνική Επικράτεια, που κατεγράφησαν σε πρόσφατη έρευνα που διενήργησε η ΚΕΕ.

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ACMON DATA:ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΑ PROJECTS ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΜΥΛΟΥΣ ΛΟΥΛΗ»

Διευρύνεται η συνεργασία της Acmon Data με την εταιρεία «Μύλοι Λούλη», μετά την πρόσφατη ανάθεση νέων σημαντικού μεγέθους έργων. Πρόκειται για την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής στη Σούρπη, τη νέα μονά...

ΛΑΜΠΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ – ΔΥΝΑΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Με συμμετοχή στελεχών των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υποδομών & Μεταφορών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, φορέων του κλάδου των Logistics, καθώς και περισσότερων από 90 επιχειρήσεων του ευρύτερου...

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ EXPO REAL 2020

Στη διεθνή έκθεση επαγγελματικών ακινήτων και επενδύσεων EXPO REAL που θα διεξαχθεί 5-7 Οκτωβρίου προγραμματίζει να συμμετάσχει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επιθυμώντας ν...

Κλείσιμο [X]