ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΠΕΦΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/05/2013

 

Πτωτική τάση συνεχίζει να παρουσιάζει η εγχώρια αγορά λιπαντικών και τη διετία 2011-2012.  Μείωση της τάξης του 10% εκτιμάται ότι σημείωσε η συνολική αγορά λιπαντικών το 2012 έναντι του 2011, ενώ η αγορά των λιπαντικών βιομηχανίας μειώθηκε κατά 8% το 2012/11 και των λιπαντικών ναυτιλίας κατά 7% .Όπως επισημαίνει η έκθεση «ο  κλάδος χαρακτηρίζεται από ασυμμετρία μεταξύ των επιχειρήσεων τόσο από πλευράς αντικειμένου εργασιών όσο και μεγέθους των εταιρειών (κύκλος εργασιών, δίκτυα διανομής κλπ). Επίσης, παρατηρείται μεγάλη ανομοιογένεια και στα προϊόντα (κυρίως σε ότι αφορά τα λιπαντικά για τα οχήματα και τα λιπαντικά για τη βιομηχανία) καθώς στην αγορά διατίθενται λιπαντικά με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά (προδιαγραφές, ποιότητα, κλπ.) και σε μεγάλη ποικιλία τιμών».

Η πτωτική πορεία της αγοράς, ως ένα βαθμό, έχει προκύψει από τις λιγότερο συχνές αλλαγές λιπαντικών που απαιτούν τα σύγχρονα τροχοφόρα οχήματα, καθώς και από την ποιοτική βελτίωση των λιπαντικών. Επίσης, η αύξηση των διαστημάτων αλλαγής λιπαντικών οφείλεται και στην τάση μείωσης της χρήσης των επιβατικών οχημάτων που προκύπτει τα τελευταία 2-3 έτη, ως αποτέλεσμα της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και της ιδιαίτερα αυξημένης τιμής των καυσίμων.

Επιπροσθέτως, η βαθειά οικονομική ύφεση η οποία έχει επηρεάσει όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, έχει ως συνέπεια τη μείωση του “μεταφορικού” έργου των επαγγελματικών οχημάτων – φορτηγών (λιγότερα διανυθέντα χιλιόμετρα) από εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων, καθώς και της χρήσης βαρέων οχημάτων από τις τεχνικές – κατασκευαστικές εταιρείες με άμεση επίδραση στην κατανάλωση λιπαντικών. Το επαγγελματικό αυτοκίνητο απορροφάει το 55% της αγοράς, ενώ το 70% των προϊόντων καταναλώνεται σε συνεργεία/ αντιπροσωπείες.

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ VIOLETA BULC

Το ρόλο της ναυτιλίας στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο μεταφοράς αγαθών και στην ενίσχυση των παραμέτρων εκείνων που αναδεικνύουν αυτόν το ρόλο, υπογράμμισε ο Υπου...

ΠΛΩΡΗ ΤΟΥ ΟΛΠ ΓΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Σπάζοντας το όριο των 5 εκατ. TEU, ο Οργανισμός Λιμένα Πειραιά έρχεται πολύ κοντά στην πρώτη θέση στη Μεσόγειο στον τομέα της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων....

ΣΕΒ: ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών από επιχειρήσεις – μέλη του, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ (Τετάρτη, 30/10/2019), το εργαστήριο ExportReady Master με θέμα: «Στρατηγικές και Πρακτικές Διείσ...