ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΜΕ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ 2018 ΓΙΑ ΤΗ SARMED

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/06/2019

 

Άλλη μία επιτυχημένη χρονιά ήταν το 2018 για τη Sarmed, η οποία σημείωσε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της, διατηρώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση. Συγκεκριμένα, ο καθαρός κύκλος εργασιών από την πώληση υπηρεσιών ανήλθε σε € 26.873.927,09 έναντι των € 22.608.940,26 του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 18,86%. To κόστος πωλήσεων αντίστοιχα ανήλθε σε € 20.924.757,65 έναντι των € 17.567.894,60 του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 19,11%.

Η εταιρεία σημείωσε κέρδη προ φόρων € 646.915,80 το 2018 έναντι € 1.806.882,03 το 2017. Η μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται στη ζημιά από πώληση ακινήτου συνολικού ποσού € 758 χιλ. περίπου. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.688.927,00 το 2018 έναντι € 2.816.076,33 το 2017.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε € 6.286.863,81 έναντι των € 5.278.291,04 του 2017. Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 2.525.414,47 έναντι των € 2.513.416,08 του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,48% και αφορούν την ενοικίαση προς τρίτους μέρους των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Η χρηματοδότηση της αύξησης των πωλήσεων στηρίχθηκε σε ίδιους πόρους. Ωστόσο τα ποσοστά κερδοφορίας τόσο στη δραστηριότητα 3PL όσο και στη δραστηριότητα VL παρέμειναν χαμηλά ακολουθώντας τα επίπεδα της εγχώριας αγοράς. Οι στόχοι που είχαν τεθεί για το έτος εκπληρώθηκαν σε σημαντικό βαθμό και θα αποτελέσουν τη βάση για την εκπλήρωση των στόχων για το 2019.

Η εταιρεία το 2018 ξεκίνησε δύο νέες σημαντικές συνεργασίες με πολυεθνικούς ομίλους στον τομέα της εξωτερικής παροχής υπηρεσιών Logistics (External Services) σε εγκαταστάσεις των πελατών της, ακολουθώντας τη ζήτηση που ενισχύεται χρόνο με το χρόνο. Επίσης:

• Ενίσχυσε σημαντικά τις εσωτερικές της διαδικασίες, δημιουργώντας παράλληλα εσωτερικά πλέον τμήματα διοικητικής υποστήριξης, όπως  λογιστηρίου, ανθρώπινου δυναμικού και προμηθειών, στελεχώνοντάς τα με έμπειρα στελέχη από την αγορά.

• Επένδυσε σε σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, όπως η παραμετροποίηση και η εφαρμογή νέου συστήματος ERP και η παραμετροποίηση υπαρχόντων συστημάτων της ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση στο χρόνο της παροχής υπηρεσιών και στην ποιότητα.

• Επέκτεινε το πανελλαδικό δίκτυο διανομής της σε επίπεδο περιφερειακών hubs όπως αυτό της Πάτρας.

• Ανέπτυξε δραστηριότητες διαχείρισης ψυχρού φορτίου με την ολοκλήρωση των επενδύσεων σε υποδομές.

• Επαναξιολόγησε τις συνεργασίες της κυρίως όσον αφορά το μεταφορικό έργο, προχωρώντας σε νέες συνεργασίες ή επαναπροσδιορισμό παλαιών.

• Εμπλούτισε το πελατολόγιό της με 26 νέες συνεργασίες εντός του έτους και κατέκτησε υψηλότερα μερίδια αγοράς σε κάθε δραστηριότητα.

 

 

MANAGEMENT

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗ SARMED ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SELIS

Στο πρωτοποριακό ευρωπαϊκό έργο έρευνας και καινοτομίας SELIS συμμετείχε με επιτυχία η Sarmed, η οποία επιλέχθηκε για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα δίπλα σε μερικές από τις κορυφαίες εταιρείες logistics ...

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΛΗΤΗΡΙΩΝ

Με θέμα «Το Όραμα της Ευρώπης» διοργανώνεται φέτος στην Αθήνα, 19-20 Σεπτεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Συνέδριο των Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων. Στόχος της εκδήλωσης, που θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Hilt...

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ SOLUTIONS 7 ΤΟΥ SUPPLY CHAIN INSTITUTE ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Με θέμα «Logistics beyond economic crisis: το μοντέλο της επόμενης 5ετίας», το Supply Chain Institute διοργανώνει στις 16 Οκτωβρίου άλλο ένα ενδιαφέρον συνέδριο, το έβδομο της επιτυχημένης σειράς εκδη...

Κλείσιμο [X]