ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/08/2019

 

Την τροποποίηση -σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση  2019/665 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- της απόφασης 2005/720  για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, ανακοίνωσε προς τα μέλη του Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ).

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι μορφότυποι για την υποβολή στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, καθώς και οι κανόνες για τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή των στοιχείων σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία. Για τον υπολογισμό και την επαλήθευση της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης, οι σύνθετες συσκευασίες και άλλες συσκευασίες που αποτελούνται από περισσότερα από ένα υλικά υπολογίζονται και δηλώνονται ανά υλικό που περιέχεται στη συσκευασία. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από την απαίτηση αυτή, αν ένα δεδομένο υλικό συνιστά ασήμαντο μέρος της μονάδας συσκευασίας και σε καμία περίπτωση ποσοστό μεγαλύτερο του 5% της συνολικής μάζας της μονάδας συσκευασίας.

Tο βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας χρησιμοποιείται ως εισροή απορριμμάτων συσκευασίας που υποβάλλονται σε αποτελεσματική εργασία ανάκτησης ή ανακύκλωσης. Αν η εκροή εγκατάστασης διαλογής αποστέλλεται για να υποβληθεί σε αποτελεσματικές εργασίες ανακύκλωσης ή ανάκτησης χωρίς σημαντικές απώλειες, είναι αποδεκτό να θεωρηθεί πως η εκροή αντιστοιχεί στο βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας.

Tα απορρίμματα συσκευασίας που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσμετρούνται ως ανακτηθέντα ή ανακυκλωμένα μόνον εφόσον υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία ότι η ανάκτηση και/ή η ανακύκλωση πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες γενικά ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία.

Τα απορρίμματα συσκευασίας που παράγονται σε άλλο κράτος μέλος ή εκτός Ένωσης, τα οποία αποστέλλονται για ανάκτηση ή ανακύκλωση σε κάποιο κράτος μέλος, δεν προσμετρούνται ως ανακτηθέντα ή ανακυκλωμένα στο κράτος μέλος στο οποίο αυτά αποστέλλονται.

Από το βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας αποκλείονται, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, υλικά που δεν προέρχονται από συσκευασίες και που έχουν συλλεχθεί μαζί με απορρίμματα συσκευασίας. Η εκτελεστική απόφαση διανέμεται στα μέλη  και τους συνεργάτες του ΣΥΒΙΠΥΣ.

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΕΒΨ&L ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Περισσότερα από 170 στελέχη της εφοδιαστικής αλυσίδας και του ευρύτερου επιχειρηματικού κόσμου παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τις εργασίες του συνεδρίου που διοργάνωσε στις 24 Σεπτεμβρίου η Ελληνική Έν...

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Tις ανησυχίες της για τα αυξανόμενα περιστατικά ανακλήσεων που καταγράφονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) και τα οποία σχετίζονται με συσκευασ...

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Μπατονέτες, μαχαιροπήρουνα, πλαστικά πιάτα, μπουκάλια και κυπελλάκια, καλαμάκια και άλλα συναφή προϊόντα θα πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά σε λιγότερο από δύο χρόνια, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσουν ...

Κλείσιμο [X]