ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/08/2019

 

Την τροποποίηση -σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση  2019/665 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- της απόφασης 2005/720  για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, ανακοίνωσε προς τα μέλη του Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ).

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι μορφότυποι για την υποβολή στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, καθώς και οι κανόνες για τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή των στοιχείων σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία. Για τον υπολογισμό και την επαλήθευση της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης, οι σύνθετες συσκευασίες και άλλες συσκευασίες που αποτελούνται από περισσότερα από ένα υλικά υπολογίζονται και δηλώνονται ανά υλικό που περιέχεται στη συσκευασία. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από την απαίτηση αυτή, αν ένα δεδομένο υλικό συνιστά ασήμαντο μέρος της μονάδας συσκευασίας και σε καμία περίπτωση ποσοστό μεγαλύτερο του 5% της συνολικής μάζας της μονάδας συσκευασίας.

Tο βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας χρησιμοποιείται ως εισροή απορριμμάτων συσκευασίας που υποβάλλονται σε αποτελεσματική εργασία ανάκτησης ή ανακύκλωσης. Αν η εκροή εγκατάστασης διαλογής αποστέλλεται για να υποβληθεί σε αποτελεσματικές εργασίες ανακύκλωσης ή ανάκτησης χωρίς σημαντικές απώλειες, είναι αποδεκτό να θεωρηθεί πως η εκροή αντιστοιχεί στο βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας.

Tα απορρίμματα συσκευασίας που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσμετρούνται ως ανακτηθέντα ή ανακυκλωμένα μόνον εφόσον υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία ότι η ανάκτηση και/ή η ανακύκλωση πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες γενικά ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται από τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία.

Τα απορρίμματα συσκευασίας που παράγονται σε άλλο κράτος μέλος ή εκτός Ένωσης, τα οποία αποστέλλονται για ανάκτηση ή ανακύκλωση σε κάποιο κράτος μέλος, δεν προσμετρούνται ως ανακτηθέντα ή ανακυκλωμένα στο κράτος μέλος στο οποίο αυτά αποστέλλονται.

Από το βάρος των ανακτηθέντων ή ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας αποκλείονται, όσο αυτό είναι πρακτικά δυνατόν, υλικά που δεν προέρχονται από συσκευασίες και που έχουν συλλεχθεί μαζί με απορρίμματα συσκευασίας. Η εκτελεστική απόφαση διανέμεται στα μέλη  και τους συνεργάτες του ΣΥΒΙΠΥΣ.

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η ACMON SYSTEMS ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ EPS ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Τον εκσυγχρονισμό σημαντικού τμήματος του εργοστασίου της εταιρείας Monotez (μέλους του Ομίλου Ravago) στα Οινόφυτα Βοιωτίας, ολοκλήρωσε με επιτυχία η Acmon Systems, έργο εξαιρετικά απαιτητικό λόγω τη...

ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στην πρωτοβουλία SAVE FOOD συμμετέχει και φέτος ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας, με δραστηριότητες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον προσεχή Μάιο στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσ...

ΣΒΠΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΑΒΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με το γενικό γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Κωνσταντίνο Αραβώση συναντήθηκαν στις 21 Οκτωβρίου μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ)....

Κλείσιμο [X]