ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ο ΟΛΠ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/09/2013

 

Ο ΟΛΠ γνωστοποίησε ότι προτίθεται, να προκηρύξει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την σύναψη Σύμβασης Παραχώρησης υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων πλοίου και υγρών καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του ΟΛΠ μέσω της δημιουργίας σταθερής (χερσαίας) λιμενικής εγκατάστασης βάσει της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής Νομοθεσίας. Ένα έργο που θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια.

Ως λιμενική ζώνη ευθύνης του ΟΛΠ ορίζεται η θαλάσσια περιοχή  που εκτείνεται από τον Κεντρικό Λιμένα Πειραιά μέχρι το λιμενίσκο Περάματος και περιλαμβάνει επίσης την περιοχή Κυνόσουρας της Σαλαμίνας. Το λιμάνι του Πειραιά έχει αναγνωρισθεί από το 2011 ως ECOPORT από την ESPO με πιστοποίηση των Lloyd’s και ο ΟΛΠ από το 2013, έχει λάβει τίτλους πιστοποίησης των διεθνών προτύπων ποιότητας EN ISO 9001:2008 και EN ISO 14001:2004 για τις υπηρεσίες της δραστηριότητας της κρουαζιέρας από τους οίκους Lloyd’s και Bureau Veritas.

Μέχρι σήμερα  ο ΟΛΠ είχε καταρτίσει κι εφάρμοζε το ‘Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς’, το οποίο εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και εγκρίθηκε από τον υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Το Σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των πλοίων επανεξετάζεται και επανεγκρίνεται ανά τριετία όπως επιβάλει η Οδηγία 2000/59/ΕΚ. Το κόστος εξασφάλισης και λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, καθώς και της παροχής υπηρεσιών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων πλοίων, καλύπτεται από τα πλοία, με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Η  Σύμβαση Παραχώρησης θα αφορά:

  1. Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση σταθερής (χερσαίας) λιμενικής εγκατάστασης παραλαβής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων πλοίου και υγρών καταλοίπων φορτίου (πλην λυμάτων - βοθρολυμάτων) των πλοίων που καταπλέουν στη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ και δυνατότητας μεταβίβασης αυτής στον ΟΛΠ ΑΕ μετά την λήξη της περιόδου παραχώρησης.
  2. Την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής (συλλογής –  μεταφοράς - προσωρινής αποθήκευσης) και διαχείρισης (επεξεργασίας, διαχωρισμού - τελικής διάθεσης – απομάκρυνσης), κατά περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, υγρών αποβλήτων πλοίου και υγρών καταλοίπων φορτίου των πλοίων που καταπλέουν στη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ, ή παραμένουν στο θαλάσσιο αγκυροβόλιο «αρόδου» Πειραιά.

Στο διαγωνισμό που ετοιμάζει ο ΟΛΠ θα δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι δεν έχουν κωλύματα σύναψης δημόσιας σύμβασης, διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες άδειες και εγκρίσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την απαιτούμενη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τις απαραίτητες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, τα απαιτούμενα μέσα (πλωτά και χερσαία), εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και σχετικές πιστοποιήσεις τήρησης προτύπων ποιότητας, όπως αυτά θα καθορισθούν με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ «UPATRAS IQ» ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΕΒ ΚΑΙ ΣΕΒΠΕΔΕ

Σε μια εποχή, που ένα από τα κρίσιμα ζητούμενα για την αναβάθμιση της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα είναι η διασύνδεσή της με την έρευνα, το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκινά το πρόγραμμα βιομηχανικών διδ...

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ “VERDE.TEC” 9 - 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΟ MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Την επανέναρξη της προετοιμασίας των εκθέσεων, των συνεδρίων και των εκδηλώσεών της, με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ασφάλεια, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά η «Τεχνοεκδοτική / T-Press» μετά και τ...

ΜΕΙΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑ ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ OPTIMUM

Αρνητική επίδραση της τρέχουσας πανδημίας σε κρίσιμους δείκτες, όπως οι πωλήσεις, η κερδοφορία αλλά και το ηθικό των εργαζομένων προβλέπουν οι ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα «Βαρ...

Κλείσιμο [X]