ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

INFOTRIP: Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/11/2013

 

ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ INFOTRIP ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ, ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.

Συνέντευξη στο Θανάση Αντωνίου

Ο εμπορικός διευθυντής Αθανάσιος Βραχινόπουλος και ο traffic engineer Γιώργος Σάρρος, τα δύο στελέχη της Infotrip τα οποία συναντήσαμε στο υποκατάστημα της εταιρείας στην Αθήνα στη λεωφόρο Μεσογείων μια μέρα με πολλή κίνηση στους δρόμους της πόλης, μιλούν τη γλώσσα της πληροφορικής και χρησιμοποιούν καθημερινά συγκοινωνιακά δεδομένα και αλγόριθμους που ελάχιστοι από μας γνωρίζουμε ή μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Κι όμως, οι εφαρμογές που παράγει και εμπορεύεται η βορειοελλαδίτικη εταιρεία (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) αξιοποιούνται όχι μόνο από τις δημόσιες επιχειρήσεις αστικών και υπεραστικών μεταφορών αλλά και από τον κλάδο των διαμεταφορών και των logistics. Οι υπηρεσίες διαχείρισης στόλου, τα προγράμματα παρακολούθησης φορτίου, η παροχή συγκοινωνιακών και μεταφορικών λύσεων είναι μερικές από τις δραστηριότητες της εταιρείας που αφορούν το σύνολο της αγοράς και της κοινωνίας γενικότερα.

Πώς κρίνετε τη συνολική ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των μεταφορών και πού βρίσκεται η χώρα μας, από θεσμικής κυρίως άποψης, μέσα στο πλέγμα των κρατών-μελών;

Γιώργος Σάρρος: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχει εκδώσει από τον Ιούλιο του 2010 σχετική Οδηγία (Directive 2010/40) η οποία προσανατολίζει την ανάπτυξη των συστημάτων ευφυών μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διασυνδέσεων με άλλους τρόπους μεταφοράς. Όταν αναφερόμαστε σε συστήματα ευφυών μεταφορών, εννοούμε εκείνα τα συστήματα στα οποία εφαρμόζονται τεχνολογίες της Πληροφορικής και των επικοινωνιών που αφορούν τον τομέα των οδικών μεταφορών, έναν τομέα ο οποίος περιλαμβάνει την υποδομή, τα οχήματα, τους χρήστες, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και της κινητικότητας καθώς και τις διασυνδέσεις με άλλους τρόπους μεταφοράς. Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να εναρμονιστούν με τη συγκεκριμένη Οδηγία και να την υιοθετήσουν –έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται από τον Φεβρουάριο του 2012.

Η Οδηγία αυτή στρέφει το ενδιαφέρον προς τέσσερις συγκεκριμένους τομείς, που είναι: α) Η βέλτιστη χρήση δεδομένων σχετικά με το οδικό δίκτυο, την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις. β) Η παροχή υπηρεσιών ευφυών συστημάτων μεταφορών για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των εμπορευματικών μεταφορών. γ) Εφαρμογές ευφυών συστημάτων μεταφορών σχετικά με την οδική ασφάλεια και την προστασία που απασχολεί πολύ την Ε.Ε. δ) Η σύνδεση του οχήματος με την υποδομή –να μπορεί δηλαδή να «επικοινωνεί» το όχημα με την υφιστάμενη ή τη νέα υποδομή στον ευρωπαϊκό χώρο. Για παράδειγμα: Ο  φωτεινός σηματοδότης ενημερώνει τον οδηγό του οχήματος για τον κύκλο πρασίνου ή κόκκινου προκειμένου ο οδηγός να αυξήσει, να ελαττώσει ή να διατηρήσει σταθερή την ταχύτητά του, και αυτό γίνεται τόσο για λόγους ασφάλειας όσοκαι για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.

Η Ελλάδα υιοθετεί αυτή την Οδηγία;

Γιώργος Σάρρος: Η συγκεκριμένη Οδηγία έχει ολοκληρωθεί όσον αφορά το σχεδιασμό και τη διατύπωση των τομέων και δράσεων προτεραιότητας που θέλει να πετύχει· η εφαρμογή της όμως από τα κράτη-μέλη είναι ένα ζήτημα… Η Ελλάδα έχει ήδη υιοθετήσει την Οδηγία σε νομοθετικό επίπεδο, αλλά στην Ελλάδα εφαρμόζεται πληθώρα συστημάτων ευφυών μεταφορών, που όμως λειτουργούν και αναπτύσσονται μεμονωμένα και αποσπασματικά. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ο στρατηγικός σχεδιασμός που θα επιτρέψει την ανάπτυξη συμβατών μεταξύ τους συστημάτων, ώστε να μπορεί ο τελικός χρήστης να απολαύσει μια ενοποιημένη υπηρεσία. Παραδείγματα συστημάτων ευφυών μεταφορών συναντάμε σε ιδιωτικές εταιρείες με λογισμικά διαχείρισης στόλου και σε ορισμένους αυτοκινητόδρομους μέσω των πινάκων μεταβλητών μηνυμάτων που ειδοποιούν τους οδηγούς για οτιδήποτε συμβαίνει στο δρόμο. Συναντάμε επίσης συστήματα πληροφόρησης άφιξης των συρμών στις στάσεις του μετρό και του τραμ καθώς και συστήματα τηλεματικής με πληροφόρηση στις στάσεις σε αστικές συγκοινωνίες σε διάφορες πόλεις της ελληνικής Επικράτειας. Σημαντικό ρόλο για την πραγματική υιοθέτηση της Οδηγίας θα παίξει ο εθνικός οργανισμός ITS Hellas, που είναι μια ομάδα από ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς με στόχο την εξάπλωση των ευφυών μεταφορών στην Ελλάδα και την εκπροσώπησή μας σε αυτόν τον τομέα στο εξωτερικό.

Υπάρχει κοινό επίπεδο ωριμότητας της μεταφορικής αγοράς στην Ευρώπη; Ποια είναι η πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τις μεταφορές;

Αθανάσιος Βραχινόπουλος: Δεν είναι όλες οι χώρες στο ίδιο επίπεδο, καθώς υπάρχει το μείζον ζήτημα της οικονομικής ύφεσης. Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία η Αγγλία κ.ά. έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν συστήματα ευφυών μεταφορών εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Η χώρα μας θα πρέπει να επισπεύσει μέσω κονδυλίων χρηματοδότησης την εγκατάσταση συστημάτων ITS, ώστε να φτάσει στο επίπεδο των άλλων χωρών, καθώς ναι μεν έχουν γίνει βήματα, αλλά αυτά θα πρέπει να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν.

Η E.E. επιζητούσε μια κοινή πολιτική για τις χερσαίες μεταφορές –οδικές, σιδηροδρομικές και ποτάμιες– αλλά όχι για τις θαλάσσιες και τις εναέριες. H έννοια της κοινής αγοράς των μεταφορών περιοριζόταν, επομένως, από την αρχή μόνο για τις χερσαίες μεταφορές και, ακριβέστερα, δεδομένης της ειδικής κατάστασης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των πλωτών οδών, μόνο για τις οδικές μεταφορές. Αυτές όμως αντιπροσωπεύουν το πολύ μεγαλύτερο μέρος των εμπορευματικών μεταφορών μέσα στην Kοινότητα.

Παίζουν επομένως πρωταρχικό ρόλο μέσα στην ενιαία αγορά, όπου οι μεταφορές είναι η αναγκαία προϋπόθεση για την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων και των προσώπων. Εκτός από την ολοκλήρωση των αγορών των χερσαίων μεταφορών, η ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτόν τον τομέα επιδιώκει την οργάνωση των διάφορων μέσων μεταφοράς σύμφωνα με «ευρωπαϊκούς κανόνες», δηλαδή με μέτρα που τείνουν στην προσέγγιση των οικονομικών συνθηκών και των διαρθρώσεων κάθε μεταφορικού μέσου στα κράτη-μέλη.

Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΕ ανέπτυξε ένα πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πολιτικής μεταφορών. Η Επιτροπή προβάλλει μέτρα προτεραιότητας που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, μέσω της ελευθέρωσης της πρόσβασης στις αγορές, της υλοποίησης συστημάτων ολοκληρωμένων μεταφορών και της ανάπτυξης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών.

Εσείς πως συμμετέχετε σε αυτή την τάση;

Γιώργος Σάρρος: Η Infotrip εξειδικεύεται στα συστήματα ευφυών μεταφορών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) της περιφέρειας, με ένα ευρύ πελατολόγιο των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας την τηλεματική για ΜΜΜ και δίνοντας παράλληλα την υποδομή για να εγκατασταθεί στην κάθε πόλη ένα επιχειρησιακό κέντρο για την κυκλοφορία συνδεδεμένο και με την Αστυνομία. Το κέντρο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ευέλικτη και βιώσιμη αστική κινητικότητα και θα προσδώσει καλύτερη ποιότητα μετακίνησης στους πολίτες μιας πόλης.

Καλυτερεύει η χώρα μας με το χρόνο;

Αθανάσιος Βραχινόπουλος: Θεωρώ πως η Ελλάδα έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα στον τομέα των μεταφορών. Οι υποδομές έχουν βελτιωθεί, ειδικά στον άξονα Ηγουμενίτσα - Αλεξανδρούπολη, ενώ και στις θαλάσσιες οδούς υπάρχει σημαντική εξέλιξη. Αυτό έχει κάνει π.χ. πιο ελκυστικό το εμπορικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι και άρτια εξοπλισμένο με σύστημα διαχείρισης αλάνας, προσελκύοντας όλο και περισσότερους νέους πελάτες. Δεν έχουν εγκαταλειφτεί όλα αυτά, όπως ίσως νομίσει κάποιος· απλώς η ύφεση έχει ατονήσει τη διαδικασία. Θυμηθείτε μόνο πόσες ώρες χρειαζόταν κάποιος ή κάποιο φορτίο για να κινηθεί από την Αθήνα στην Αλεξανδρούπολη κάποτε, και πόσες ώρες χρειάζεται σήμερα –κάποτε ήθελες μια ολόκληρη ημέρα για να φτάσεις στον Έβρο…

Σχεδόν στο σύνολο της περιφέρειας, τα ΜΜΜ έχουν βελτιωθεί και εξοπλιστεί με συστήματα ευφυών μεταφορών και παρέχουν στους πολίτες υψηλές υπηρεσίες πληροφόρησης, ενώ έχουν εκσυγχρονιστεί και οι στόλοι οχημάτων. Γίνονται βήματα και θα ήταν άδικο να πούμε ότι δεν υπάρχει βελτίωση… Η χώρα πρέπει όμως να συνεχίσει τα έργα υποδομής, να τα ολοκληρώσει και να τα ενοποιήσει κάνοντας χρήση συστημάτων ευφυών μεταφορών.

Ποια είναι η εικόνα που επικρατεί στα αστικά συστήματα μεταφορών στην περιφέρεια σε σχέση με την πρωτεύουσα;

Αθανάσιος Βραχινόπουλος: Στον τομέα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς έχουν εγκατασταθεί συστήματα ευφυών μεταφορών στην περιφέρεια σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την Αθήνα. Δεν είναι τα μεγέθη –όπως ίσως εύκολα συνάγει κανείς– αλλά το γεγονός ότι οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις μεταφορές εκεί είναι ιδιωτικές εταιρείες δημοσίου δικαίου (είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν δρομολόγια και σε περιοχές ή ώρες που δεν έχει κόσμο στα λεωφορεία, ενώ το κράτος τούς επιβάλλει πλαφόν στα εισιτήρια). Παρ’ όλα αυτά όμως λειτουργούν άψογα, διαθέτουν σύγχρονους στόλους και δουλεύουν με απόλυτα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Για παράδειγμα, ο πολίτης της Λάρισας ενημερώνεται για την ώρα άφιξης στην εκάστοτε στάση της αστικής συγκοινωνίας είτε μέσω «έξυπνης» στάσης, είτε μέσω web, είτε μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Η υπηρεσία που προσφέρεται δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης στους μετακινούμενους, αυξάνοντας παράλληλα το πελατολόγιο του Οργανισμού. Η Κατερίνη, ο Βόλος, η Καβάλα, τα Χανιά, η Αλεξανδρούπολη , η Λαμία, η Κοζάνη είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Ας μιλήσουμε για τις εμπορευματικές μεταφορές και τη θέση της Infotrip στη συγκεκριμένη αγορά.

Αθανάσιος Βραχινόπουλος: Η εταιρεία έχει σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας δίνοντας ευέλικτες λύσεις όπως τη διαχείριση στόλου (fleet management) και το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης παραδόσεων (Proof of Delivery – POD). Ενδεικτικά αναφέρω μεγάλους πελάτες όπως η βορειοελλαδίτικη Makios, η γαλακτοβιομηχανία Μανδρέκας στην Κόρινθο, η Carglass, η Μεταφορική Παπαγεωργίου αλλά και o κολοσσός Kuehne+Nagel. Προσφάτως μάλιστα η εταιρεία άνοιξε τους ορίζοντές της στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στην Ευρώπη, την CΥΤΑ, για την οποία εγκαταστήσαμε το fleet management ERMIS σε 370 οχήματα της εταιρείας στην Κύπρο.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε για λογαριασμό των πελατών μας οικονομίες κλίμακας, μέσα από οικονομική και έξυπνη δρομολόγηση. Χαράσσουμε πορείες ασφάλειας για οδηγούς που μεταφέρουν πολύ ακριβά εμπορεύματα, ελέγχουμε τα καύσιμα έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση ατασθαλιών από τον οδηγό ή τον πρατηριούχο, καλύπτουμε τα κενά της ενημέρωσης κατά τη διαδικασία της παράδοσης και παραλαβής των προϊόντων από τον πελάτη προσφέροντας σε πραγματικό χρόνο πληροφορία για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης και την ορθή παράδοση του εμπορεύματος κ.ά.

--------------------------------------------

Αθανάσιος Βραχινόπουλος

Έχει λάβει Master in Business Management από το Πανεπιστήμιο του Middlesex (2004), Diploma in Management Studies από το Πανεπιστήμιο του Kingston (2001) και BoS σε Computer Science από το Center of Commercial Studies and Appliances (1992). Από το 2007 εργάζεται στην Infotrip και σήμερα είναι εμπορικός διευθυντής της. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην εταιρεία Ergoman (2006-7) και στην Πουλιάδης (1994- 2005).

Γεώργιος Σάρρος

Έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιχειρησιακή Έρευνα, από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (2008) και δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης από το ίδιο πανεπιστήμιο. Εργάζεται στην Infotrip από τον Οκτώβριο του 2009 ως Project manager. Την περίοδο 2003 - 2008 υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης - ερευνητής στο Εργαστήριο Δυναμικών Συστημάτων και Προσομοίωσης, στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Στον τομέα των μέσων μαζικής μεταφοράς έχουν εγκατασταθεί συστήματα ευφυών μεταφορών στην περιφέρεια σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την Αθήνα.

 

 

ΟΔΙΚΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

Τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το πρώτο τρίμηνο του 2019 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)....

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Εντός του Αυγούστου 2019 αναμένεται να ξεκινήσει η προμήθεια καρτών ψηφιακού ταχογράφου, σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε από τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Θάνο Βούρδα....

ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ: ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του after sales και οι νέες τεχνολογίες της “Volvo Trucks” ήταν τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία «Αδελφ...

Κλείσιμο [X]