ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

Φορτηγό μεταφοράς μεταλλικών κοντέινερ συλλογής ΑΗΗΕ.

REVERSE LOGISTICS ΚΑΙ ΜΑΧΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ , Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS. Η ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ «ΔΙΝΕΙ ΑΝΑΣΑ» ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΠΑΘΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/11/2013

 

Συνέντευξη στο Θανάση Αντωνίου

Το L&M παρουσιάζει το έργο της Ανακύκλωσης Συσκευών, ενός φορέα ο οποίος έχει συμβάλει τα μέγιστα όχι μόνο στη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και στην εμπέδωση της έννοιας της ανακύκλωσης. Πίσω όμως από κάθε οργανωμένο σύστημα αποκομιδής και ανακύκλωσης υπάρχει μια οργανωμένη εφοδιαστική αλυσίδα. Πώς λειτουργεί το σύστημα

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και για την παρακολούθηση των αποβλήτων που διαχειρίζεται, η Ανακύκλωση Συσκευών έχει αναπτύξει αυτοματοποιημένη εφαρμογή ERP και σύστημα παραγγελιοληψίας για την υποβολή αιτήματος για παραλαβή ποσοτήτων από συνεργάτες της  λιανικής. Βάσει των αιτημάτων γίνεται ο προγραμματισμός της επόμενης μέρας. Το αποτέλεσμα είναι ότι η παραλαβή από τα σημεία πραγματοποιείται κατά μέσο όρο σε τρεις εργάσιμες ημέρες.

Με την άφιξή του στις μονάδες επεξεργασίας, το φορτίο ζυγίζεται και ταξινομείται. Βάσει των στοιχείων παραλαβής από τις μονάδες γίνεται το επίσημο ημερήσιο reporting της συλλογής, συνολικά, ανά κατηγορία και ανά πηγή προέλευσης. Ακολούθως, τα στοιχεία αυτά εισάγονται στην εφαρμογή της «Ανακύκλωση Συσκευών» για την περαιτέρω αξιολόγηση και για άντληση στοιχείων πρόβλεψης συλλογής και ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο Ιωάννης Μαυρίδης, διευθυντής logistics του φορέα, μας εξηγεί πώς δουλεύει αυτή η (αντίστροφη ως ένα σημείο) εφοδιαστική αλυσίδα.

 

L&M Κύριε Μαυρίδη, ποια είναι η Ανακύκλωση Συσκευών;

Ι. Μαυρίδης Είναι ο υπεύθυνος φορέας, εγκεκριμένος από το Υπουργείο ΠΕΚΑ, για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο του συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης όλων των ειδών αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της αποσκοπούν στη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, την ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και την προστασία της υγείας των ανθρώπων. Πρόκειται για εταιρεία μη επενδυτικού ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με αφετηρία την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», οι οικονομικοί πόροι για την αξιοποίηση των ΑΗΗΕ προέρχονται από τις εισφορές των συμβεβλημένων στο σύστημα παραγωγών. Πρωταρχική επιδίωξη της εταιρείας είναι η επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης (όπως αυτοί καθορίζονται από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία), καθώς και η συλλογή τουλάχιστον 4 κιλών ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο ανά κάτοικο και ανά έτος.

Ποιος ο ρόλος της διεύθυνσης logistics σε μια τέτοια προσπάθεια;

Ο ρόλος της διεύθυνσης logistics είναι η ανάπτυξη, η διαχείριση και ο έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε κάθε πολίτης να έχει εύκολη πρόσβαση σε ένα τουλάχιστον σημείο στο οποίο να μπορεί να απορρίψει την παλιά ηλεκτρική ή ηλεκτρονική του συσκευή. Η δουλειά μας στηρίζεται στην υφιστάμενη νομοθεσία για τη διακίνηση ειδών και προϊόντων, στη νομοθεσία περί διακίνησης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και στην ειδική νομοθεσία για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ.

Κοντέινερ σε σημείο συλλογής δήμου. Διασπορά σε όλη την επικράτεια.

Η προσπάθεια, λοιπόν, ξεκινάει από το σημείο απόρριψης. Πού βρίσκονται αυτά τα σημεία;

Είναι σε δημοτικά σημεία, σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, σε super market και σε πολλά άλλα καταστήματα. Όμως, δυνατότητα για ανακύκλωση του πάγιου εξοπλισμού τους –αλλά και μικροσυσκευών του προσωπικού– έχουν και ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιοι οργανισμοί ή εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ποια είναι η οργάνωση των διαδικασιών logistics και ποιους παράγοντες λαμβάνετε υπόψη για το σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας;

 Ακολουθούμε τις διαδικασίες των reverse logistics. Πρώτο βήμα κατά τον αρχικό σχεδιασμό του δικτύου συλλογής ήταν η δημιουργία κατάλληλης υποδομής σε εξοπλισμό και μέσα συλλογής, όπως είναι κοντέινερ, πλαστικοί κάδοι για μικροσυσκευές, μεταλλικοί και χάρτινοι κάδοι για λάμπες. Η ανάπτυξη των σημείων απόρριψης γίνεται με κριτήρια τον πληθυσμό κάθε πόλης και την εύκολη πρόσβαση των πολιτών. Κι ας μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας παρουσιάζει πολλές γεωγραφικές δυσκολίες, λόγω των νησιών και της ορεινής ηπειρωτικής χώρας. Βέβαια κατά το σχεδιασμό λαμβάνουμε πάντα υπόψη το κόστος μεταφοράς. Συνάπτουμε ειδικές συμβάσεις συνεργασίας συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων από τα σημεία απόρριψης έως τον τελικό αποδέκτη.

Θα πρέπει να δουλεύετε με μεταφορικές…

Για τη μεταφορά από τα σημεία συλλογής στις μονάδες επεξεργασίας συνεργαζόμαστε με 29 –εδικά αδειοδοτημένες για μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων– μεταφορικές εταιρείες που καλύπτουν το έργο ανά περιφέρεια. Η ανάπτυξη περιφερειακών κέντρων παραλαβής, ταξινόμησης και διανομής σε κομβικά σημεία της ηπειρωτικής αλλά και της νησιωτικής Ελλάδας, έχει ως αποτέλεσμα η εφοδιαστική αλυσίδα να καλύπτει πλέον την παραλαβή και μεταφορά και από το πιο απομακρυσμένο μέρος της επικράτειας. Τέτοια κέντρα έχουν δημιουργηθεί σε άξονες της Εγνατίας και της ΠΑΘΕ , καθώς και στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, για την κάλυψη παραλαβών μικροσυσκευών και λαμπτήρων από δημοτικά σημεία συλλογής ή από σημεία συλλογής καταστημάτων πώλησης ηλεκτρικών ειδών, δηλαδή για μικρές σε βάρος και όγκο παραλαβές. Επίσης πραγματοποιούμε σε μεγάλο ποσοστό και απευθείας παραλαβές door to door, κυρίως για ογκώδεις συσκευές, με φορτηγά αυτοκίνητα τύπου hook lift και με  κοντέινερ 35 - 38 κυβικών.

 

Πού βρίσκονται τα εργοστάσια ανακύκλωσης;

Oι 8 μονάδες επεξεργασίας βρίσκονται σε κεντρικά σημεία στην Ελλάδα και λειτουργούν και ως μονάδες τελικής παραλαβής. Ως διεύθυνση logistics, προγραμματίζουμε, ελέγχουμε και συντονίζουμε την ομαλή ροή ποσοτήτων από όλες τις πηγές προέλευσης ΑΗΗΕ, εξασφαλίζοντας ικανά αποθέματα για τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας. Τα περιφερειακά κέντρα παραλαβής και διανομής λειτουργούν υποστηρικτικά, και αφενός εξασφαλίζουν άμεση ανταπόκριση σε όλα τα σημεία της Ελλάδας, ενώ αφετέρου έχουν τη δυνατότητα να κατευθύνουν ποσότητες αποβλήτων με εντολή της Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε για την κάλυψη αναγκών σε αποθέματα των μονάδων επεξεργασίας.

Κύριε Μαυρίδη, ακούγεται δύσκολη και απαιτητική διαδικασία…

Βέβαια, γιατί τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν είναι σκουπίδια. Έχουν αξία και γι’ αυτό η διαχείρισή τους πρέπει να γίνεται με ασφαλή τρόπο. Τα σημεία συλλογής είναι χιλιάδες, περίπου 10.000 σε όλη την Ελλάδα, και οι συνεργάτες που συμβάλλουν στο έργο της ανακύκλωσης είναι διάσπαρτοι σε όλη την επικράτεια.

 

 

ΟΔΙΚΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

Τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το πρώτο τρίμηνο του 2019 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)....

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Εντός του Αυγούστου 2019 αναμένεται να ξεκινήσει η προμήθεια καρτών ψηφιακού ταχογράφου, σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε από τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Θάνο Βούρδα....

ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ: ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του after sales και οι νέες τεχνολογίες της “Volvo Trucks” ήταν τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία «Αδελφ...

Κλείσιμο [X]