ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/11/2013

 

Επιμέλεια Θανάσης Αντωνίου

 

Έρευνα δείχνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιες αγορές είναι δύο φορές πιο πιθανό να πετύχουν σε σχέση με όσες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Πλην όμως, εμπόδια όπως οι υποδομές, οι δασμοί και η νομοθεσία συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τις αγορές.

Το παγκόσμιο εμπόριο και οι συνεργασίες αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία των μικρών επιχειρήσεων στον ανταγωνιστικό στίβο της σύγχρονης οικονομίας σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, η οποία εκπονήθηκε από τη διεθνή ερευνητική εταιρεία IHS και αφορούσε παραγγελία μεγάλου ομίλου ταχυμεταφορών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 410 μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις οικονομίες των G7 και της περιοχής BRICΜ (Βραζιλία, Ινδία, Κίνα και Μεξικό), και αποκαλύπτει ότι όσες από αυτές δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιες αγορές έχουν τις διπλάσιες πιθανότητες να είναι πετυχημένες σε σχέση με όσες δραστηριοποιούνται τοπικά (με βάση τον τριετή μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, σε παλαιότερη έρευνα της εταιρείας που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2012).

Από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ρωτήθηκαν, 26% από εκείνες που εμπορεύονταν παγκοσμίως είχαν πολύ μεγαλύτερες επιδόσεις από εκείνες της αγοράς που δραστηριοποιούνταν, σε αντίθεση με ποσοστό μόνο 13% εκείνων που δραστηριοποιούνταν στην πατρίδα τους.

Οι εταιρείες εντόπισαν ως κύρια πλεονεκτήματα αυτής της παγκόσμιας προσέγγισης την πρόσβαση σε νέες αγορές, που τους πρόσφερε την πρόσβαση σε τεχνογνωσία και τεχνολογία, καθώς και τη διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

 

Παγκοσμιοποίηση και αβεβαιότητα

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης τον αυξανόμενο ρυθμό παγκοσμιοποίησης, καθώς και ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια είναι πιο πιθανό να δραστηριοποιηθούν παγκοσμίως σε σχέση με παλαιότερες επιχειρήσεις, παρά το μικρότερο διάστημα μέσα στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ξεπέρασαν σε ανάπτυξη τις αγορές τους, τα τελευταία τρία χρόνια, ανέφεραν ότι σκόπευαν επίσης να αυξήσουν το ποσοστό των εξαγωγών τους στον τζίρο τους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, παρά το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.

Η έρευνα υπογραμμίζει όμως ότι ανεπαρκείς επιχειρησιακές υποδομές περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα μειώνοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, καθώς και ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να εργαστούν πιο σκληρά για να ξεπεράσουν αδυναμίες στην υποδομή, ιδίως σε σύγκριση με μεγαλύτερες εταιρείες με περισσότερους πόρους.

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σχετικά με το παγκόσμιο εμπόριο είναι η έλλειψη των διαθέσιμων πληροφοριών για ξένες αγορές, οι υψηλοί τελωνειακοί δασμοί και η δυσκολία δημιουργίας επαφών με εξωτερικούς συνεργάτες και μιας πελατειακής βάσης. Οι περισσότερες από τις καλύτερες σε επιδόσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσδιορίστηκαν από την έρευνα απασχολούν περισσότερους από 50 ανθρώπους, υπογραμμίζοντας τη σημασία των πόρων για το ξεπέρασμα των εμποδίων της παγκόσμιας ανάπτυξης.

 

Μικροί και μεγάλοι…

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ανεπτυγμένων αγορών υστερούν σε σχέση με εκείνες των αναδυόμενων σε ότι αφορά τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Ενώ πρόκειται για μια λειτουργία που στις αναπτυγμένες αγορές επιφέρει σημαντικά μεγαλύτερη κατανάλωση ανά άτομο σε σχέση με τις αναδυόμενες αγορές (γεγονός που κινητοποιεί τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ΒRICM να αναπτύξουν τις παγκόσμιες δραστηριότητές τους), δείχνει να αποτελεί όμως μια σημαντική πρόκληση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του G7 στην ανάπτυξη των παγκόσμιων δραστηριοτήτων τους, καθώς η δύναμη μετατοπίζεται προς τα ανατολικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής ΒRICM βασίζονται περισσότερο στα logistics ως μια θετική επίδραση στις παγκόσμιες δραστηριότητές τους σε σχέση με τις εταιρείες των G7, υποδηλώνοντας ότι στηρίζονται περισσότερο στην αποτελεσματική μεταφορά και στις τελωνειακές διαδικασίες για να ξεπεραστούν τα εμπόδια υποδομής, αλλά και ότι βλέπουν τις υπηρεσίες logistics ως ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διαφοροποίησης της επιχείρησής τους.

 

Σύνορα και εμπόδια

«Η ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της βελτιωμένης απόδοσης των επιχειρήσεων και του διασυνοριακού εμπορίου δείχνει ότι υπάρχει ένα σαφές όφελος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την παγκόσμια δραστηριοποίησή τους» ανέφερε ο Ken Allen, διευθύνων σύμβουλος της DHL Express, σχολιάζοντας την έρευνα. «Το διεθνές εμπόριο δημιουργεί μεγάλη αξία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όχι μόνο ανοίγει νέες αγορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, αλλά τους δίνει και πρόσβαση στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες. Ίσως το πιο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι το να ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, τις ωθεί να βελτιώσουν τις δικές τους εσωτερικές λειτουργίες και διαδικασίες, γεγονός που ωφελεί τις δραστηριότητές τους τόσο στην εγχώρια αγορά τους όσο και στο εξωτερικό».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι παρά τη σημαντική συμβολή τους στην απασχόληση και την προστιθέμενη αξία για την οικονομία, υπάρχει μια πραγματική έλλειψη αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε επίπεδο χώρας, που τις επηρεάζει όλες. Αυτό είναι κάτι που αναδείχθηκε και στο πρόσφατο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, η οποία ασχολήθηκε με το ζήτημα της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

«Αυτή η έλλειψη πληροφοριών είναι ένας παράγοντας που περιορίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς μειώνει την ικανότητά τους να οργανώνονται και να παρουσιάζουν τα θέματά τους βασιζόμενες σε αξιόπιστα στοιχεία και πληροφορίες, δηλαδή να έχουν «φωνή». Είναι σαφές ότι υπάρχει μια ευκαιρία για τους υπεύθυνους για τη νομοθεσία –αλλά και για τις μεγάλες εταιρείες– να υποστηρίξουν αυτό τον τομέα ως ένα μέσο για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, προστιθέμενης αξίας, καθώς και για την αύξηση των εσόδων από εξαγωγές, «με την ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων για να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν» ανέφερε ο Dick Buttigieg, managing director της IHS.

 

Δείτε όλη την έρευνα στο www.dp-dhl.com/content/dam/presse/pdf/2013/sme-competitiveness-study.pdf.

 

 

MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN AWARDS 2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ EΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ, ΣΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διανύοντας μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις για τον κλάδο, τα Supply Chain Awards 2020 πρόκειται να αναδείξουν τους κορυφαίους της εφοδιαστικής αλυσίδας, των Logistics και των μεταφορών, για 5η χρονιά. Σ...

ON LINE ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ YES FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο 10ος διαδικτυακός ανοιχτός διάλογος του YES FORUM πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου, ολοκληρώνοντας έτσι, εν όψει του Αυγούστου, την πρωτοβουλία της ομάδας, η οποία «γεννήθηκε» το Μάρτιο, εξαιτίας ...

«GREECE MEETS GERMANY» ΣΤΗΝ 85Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γερμανικοί όμιλοι και θυγατρικές τους στην Ελλάδα, φορείς της παραγωγής και του εμπορίου καθώς και της ελληνογερμανικής συνεργασίας, υπουργεία και φορείς του γερμανικού Δημοσίου, μελετητικά και ερευνη...

Κλείσιμο [X]