ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

Τα συστήματα βέλτιστης δρομολόγησης επεξεργάζονται έναν μεγάλο αριθμό παραγγελιών, υπολογίζοντας τον πιο αποδοτικό τρόπο για την υλοποίησή τους. Εκτιμούν το χρόνο και τους πόρους που θα απαιτηθούν λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς παραλαβών και παραδόσεων

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΕΡΟΣ Β’

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29/01/2014

 

Άρθρο του Παντελή Γιαννέλου*

Το δεύτερο μέρος του άρθρου για τη βελτιστοποίηση δρομολόγησης οχημάτων και τα συστήματα προγραμματισμού δρομολογίων που υιοθετούνται από τις σύγχρονες μεταφορικές εταιρείες. Παρουσιάζονται επίσης συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων

Συστήματα προγραμματισμού δρομολογίων

Τα συστήματα προγραμματισμού δρομολογίων είναι ένα λογισμικό το οποίο περιλαμβάνει το οδικό δίκτυο σε ψηφιοποιημένους χάρτες και τη δυνατότητα να υπολογίζει τη βέλτιστη διαδρομή ανάμεσα σε δύο τοποθεσίες. Ουσιαστικά πρόκειται για μία απλή έκδοση των συστημάτων βέλτιστης δρομολόγησης. Ο δρομολογητής ομαδοποιεί τα δρομολόγια και τις παραδόσεις και χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ως εργαλείο για να βρει την καλύτερη διαδρομή (συντομότερη, γρηγορότερη, ή αποφεύγοντας συγκεκριμένους δρόμους) και να προγραμματίσει την αποτελεσματικότερη ροή των παραδόσεων.

Τα συστήματα προγραμματισμού δρομολογίων είναι ιδανικά για εταιρείες που δεν έχουν ιδιαίτερα πολύπλοκες απαιτήσεις στην εκτέλεση των δρομολογίων τους, αλλά θέλουν να ελέγξουν την αποδοτικότητα του στόλου τους, καθώς και για όσες έχουν στόλους κάτω των 10 οχημάτων. Το κόστος κτήσης ενός τέτοιου προγράμματος είναι σημαντικά μικρότερο από τα αντίστοιχα συστήματα βέλτιστης δρομολόγησης.

Συστήματα βέλτιστης δρομολόγησης

Τα συστήματα βέλτιστης δρομολόγησης επεξεργάζονται έναν μεγάλο αριθμό παραγγελιών, υπολογίζοντας τον πιο αποδοτικό τρόπο για την υλοποίησή τους. Εκτιμούν το χρόνο και τους πόρους που θα απαιτηθούν λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς παραλαβών και παραδόσεων, καθώς και ακολουθώντας τις προαποφασισμένες παραμέτρους που ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται το μεταφορικό έργο. Τέτοιες παράμετροι μπορεί να είναι η επιτρεπόμενη ταχύτητα στις διάφορες οδούς, το μέγεθος του φορτίου, οι ώρες παραλαβών των πελατών κ.ά.

Τα συστήματα βέλτιστης δρομολόγησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο δυναμικό προγραμματισμό των ημερήσιων ή εβδομαδιαίων δρομολογίων αλλά και σαν εργαλείο στρατηγικής ανάλυσης. Στον καθημερινό προγραμματισμό εργασιών μπορούν πολύ γρήγορα να υπολογίσουν τις βέλτιστες διαδρομές για την εκτέλεση των δρομολογίων, ικανοποιώντας τις όποιες παραμέτρους έχουν δοθεί. Οι δρομολογητές μπορούν να βελτιστοποιήσουν ακόμα περισσότερο τα δρομολόγια αυτά χρησιμοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις τους για τα δρομολόγια αναφορικά με τους τοπικούς περιορισμούς και τις σχέσεις με τους πελάτες.

Οι δυνατότητες τέτοιων συστημάτων περιλαμβάνουν:

-           Μείωση λειτουργικού κόστους μέσα από την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων σε πόρους, δηλαδή σε αριθμό οχημάτων και οδηγών για συγκεκριμένο φορτίο.

-           Καθορισμό του πιο κατάλληλου αποθηκευτικού χώρου για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων παραγγελιών.

-           Τήρηση των περιορισμών πρόσβασης του πελάτη (π.χ. ημέρες και ώρες αργίας, χρονικά όρια παραλαβών ή και διαστάσεων φορτηγών).

-           Μείωση των διανυόμενων χιλιομέτρων.

-           Δυναμικό υπολογισμό παραδόσεων και παραλαβών με συνυπολογισμό περιορισμών βάρους, διαθέσιμου χώρου και υπερωριακής απασχόλησης των οδηγών.

Τα συστήματα αυτά αφορούν κυρίως εταιρείες με στόλους άνω των 10 οχημάτων, τα οποία εκτελούν δρομολόγια με πολλές στάσεις.

Τα συστήματα προγραμματισμού δρομολογίων είναι ιδανικά για εταιρείες που δεν έχουν ιδιαίτερα πολύπλοκες απαιτήσεις στην εκτέλεση των δρομολογίων τους, αλλά θέλουν να ελέγξουν την αποδοτικότητα του στόλου τους.

Συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων

Οι εφαρμογές διαχείρισης και βελτιστοποίησης διανομών / μεταφορών χρησιμοποιούν γενικές παραδοχές, που έχουν να κάνουν με τη μέγιστη χωρητικότητα και την ώρα εκκίνησης, καθώς και με τη δυνατότητα περιορισμών διαδρομών (σε σχέση με το χρόνο, την απόσταση και το κόστος), και δημιουργούν ολοκληρωμένες αναφορές διοικητικής ενημέρωσης.

Με αυτά τα συστήματα διαχείρισης και βελτιστοποίησης δρομολογήσεων, κάθε εταιρεία μπορεί εύκολα να ομαδοποιήσει παραγγελιοληψίες ανά γεωγραφική περιοχή και να δρομολογήσει τον αναγκαίο αριθμό οχημάτων. Δημιουργούνται επίσης όλες οι απαιτούμενες αναφορές που χρειάζεται κάθε οδηγός, ώστε να γνωρίζει το βέλτιστο δρομολόγιο και το μέσο χρόνο που απαιτείται, καθώς και οι απαραίτητες διοικητικές αναφορές για τη βελτιστοποίηση του δικτύου διανομών.

Τα συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων (εικόνες 1, 2, 3, 4) τα οποία αποτελούν προεκτάσεις των συστημάτων βέλτιστης δρομολόγησης, έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν για τις θέσεις των οχημάτων πάνω στο δίκτυο. Πέραν της ενημέρωσης για έκτακτα γεγονότα, αποτελούν ισχυρό εργαλείο καταγραφής και εποπτείας της συνολικής δραστηριότητας του στόλου καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της δρομολόγησης. Επιπλέον, παρέχουν λεπτομερή στατιστικά στοιχεία που διευκολύνουν την ανάλυση, το σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία των οχημάτων. Τα συστήματα αυτά αποθηκεύουν πλήθος πληροφοριών καθημερινά.

Μέσα από τη χρήση των συστημάτων διαχείρισης στόλου, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη χρήση των οχημάτων που διαθέτει, να αξιοποιήσει πιο αποδοτικά το χρόνο ανθρώπων και οχημάτων, καθώς και να επιβαρύνει τα οχήματα που διαθέτει με λιγότερα χιλιόμετρα για το ίδιο φορτίο. Όλα αυτά βοηθούν στη μείωση του λειτουργικού κόστους, κάτι που μπορεί να μεταφραστεί σε αυξημένη κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα των τιμών.

Το γεγονός ότι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στόλου επιτελεί –μεταξύ άλλων– το ρόλο ενός πληροφορικού συστήματος διοίκησης, καταδεικνύει σε μεγάλο βαθμό τις αρετές του. Η συγκέντρωση σημαντικών πληροφοριών έχει με τη σειρά της ως αποτέλεσμα να είναι εφικτή η παραγωγή αναφορών σχετικά με την πορεία της επιχείρησης, την αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της, ενώ καταδεικνύει και τρόπους βελτίωσης και αποτελεσματικότερης αξιοποίησης της υπάρχουσας υποδομής.

Οι πληροφορίες αυτές γίνονται περισσότερο σημαντικές σήμερα, αν αναλογιστεί κανείς το επίπεδο του ανταγωνισμού στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Σημαντικά είναι και τα οφέλη από την εξοικονόμηση πόρων που αφορούν τηλεπικοινωνιακά κόστη. Η αξιοποίηση υπηρεσιών όπως είναι για παράδειγμα το GPRS απαλλάσσει την επιχείρηση από υψηλούς τηλεπικοινωνιακούς λογαριασμούς, οι οποίοι συνήθως προέρχονται από μεγάλο αριθμό κλήσεων προς κινητά και σταθερά τηλέφωνα των «εν κινήσει» εργαζομένων της.

 

* Ο Παντελής Γιαννέλος είναι χημικός μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Έχει εργαστεί σε μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες στην παραγωγή και την κοστολόγηση. Είναι εκπαιδευτής του ΕΦΕΤ κι έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Καυσίμων Και Λιπαντικών του ΕΜΠ. Είναι επίσης μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανικής Διοίκησης και Εφοδιαστικής Μηχανικής του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών.

 

 

ΟΔΙΚΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ

Τα αποτελέσματα της έρευνας οδικών εμπορευματικών μεταφορών για το πρώτο τρίμηνο του 2019 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)....

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Εντός του Αυγούστου 2019 αναμένεται να ξεκινήσει η προμήθεια καρτών ψηφιακού ταχογράφου, σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδόθηκε από τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Θάνο Βούρδα....

ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ: ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Οι τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του after sales και οι νέες τεχνολογίες της “Volvo Trucks” ήταν τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία «Αδελφ...

Κλείσιμο [X]