ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

Περίπτερο της Halos, με προϊόντα της, σε παλαιότερη κλαδική έκθεση.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01/08/2014

 

Άρθρο του Θεόδωρου Καλαμοτουσάκη*

ΤΑ BARCODES ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΚΑΘΩΣ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΚΟΥΤΙ, ΚΙΒΩΤΙΟ ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΑ) ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ.

Η ανάγκη για την εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής στους χώρους της παραγωγής είναι επιτακτική η για την ελληνική βιομηχανία. Το βιομηχανικό περιβάλλον έχει μεταβληθεί σε σχέση με μια δεκαετία πριν, λόγω και της εισόδου της ασιατικής βιομηχανικής παραγωγής (κυρίως από την Κίνα) με γοργούς ρυθμούς.

Η ελληνική βιομηχανία βρίσκεται στη φάση της αναδιάρθρωσης και της προσαρμογής στις νέες συνθήκες της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, κατόπιν της εισόδου στο χώρο του ανταγωνισμού (και της κατανάλωσης) των χωρών του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού και κυρίως των βαλκανικών, της αυξημένης ταχύτητας των μεταβολών του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος κλπ.

Οι βασικές επιδράσεις του νέου αυτού περιβάλλοντος της βιομηχανίας είναι: ανταγωνιστικές πιέσεις στις τιμές, απαίτηση για σταθερή (και πιστοποιημένη) ποιότητα προϊόντων, μείωση του χρόνου του κύκλου ζωής των προϊόντων, απαιτήσεις για συντομότερη αλυσίδα κλπ.

Η προσαρμογή

Για την κάθε επιχείρηση, η προσαρμογή στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί (πέραν της συνεχούς παρακολούθησης αυτού του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος) μια συνεχή «ενδοσκόπηση», παρακολούθηση και ανάλυση του εσωτερικού της ίδιας της επιχείρησης σε όλο το φάσμα των σταδίων της παραγωγής. Οι σημερινές συνθήκες απαιτούν πληροφόρηση σε σύντομο χρόνο και σε μεγαλύτερο βάθος για την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων, ταχύτερη ανάλυση των πληροφοριών και συντομότερη ανάδραση στο σύστημα για τις διορθωτικές ενέργειες.

Ο γενικός κανόνας για εισαγωγή πληροφοριών σε ένα σύστημα όσο το δυνατόν πλησιέστερο στο σημείο γένεσής τους, υπαγορεύει την είσοδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα στους χώρους της παραγωγής (και των operation γενικότερα). Οι τεχνολογίες πληροφορικής (υπολογιστές, δίκτυα κλπ.) για τους χώρους γραφείου είναι διαφορετικές από τις τεχνολογίες πληροφορικής για τους χώρους της παραγωγικής διαδικασίας.

Οι διαφορές υπαγορεύονται από την ίδια τη φύση της παραγωγής και από τις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος, που ήδη αναφέρθηκαν. Στο χώρο της παραγωγής επικρατούν συνθήκες «μικροκλίματος» διαφορετικές από εκείνες των γραφείων (με σκόνες, αέρια, υγρά κλπ.).

Οι εργάτες δεν είναι εξειδικευμένοι χειριστές Η/Υ για την εισαγωγή στοιχείων· άρα απαιτείται όσο κατά το δυνατόν αυτόματη εισαγωγή στοιχείων. Ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος. Οι ανάγκες γρήγορης ανάδρασης απαιτούν τη γρήγορη προσαρμογή των παραγωγικών μηχανημάτων· άρα είναι επιθυμητή η αυτοματοποίηση των παραγωγικών μηχανών και η σύνδεσή τους σε ένα ενιαίο δίκτυο ελέγχου και συλλογής πληροφοριών.

Inject εκτυπωτής για απευθείας εκτύπωση πάνω σε προϊόντα χωρίς ετικέτα.

Οι πληροφορίες

Ο όγκος των συλλεγόμενων πληροφοριών ανά σταθμό εργασίας είναι σχετικά μικρός, η ανάγκη όμως για γρήγορη μεταβίβασή τους είναι μεγάλη. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής στους χώρους της παραγωγής είναι προϊόν μιας τελείως διαφορετικής φιλοσοφίας και καλύπτει ανάγκες τελείως διαφορετικές από εκείνες των γραφείων.

Η διεθνής εμπειρία σε θέματα σταθμών συλλογής πληροφοριών στους χώρους της παραγωγής προδιαγράφει πλέον μηχανήματα τα οποία ενεργούν ταυτόχρονα ως:

* Αναγνώστες barcode.

* Σταθμοί συλλογής πληροφοριών (Data Acquisition).

* Σταθμοί ελέγχου μηχανημάτων (PLC).

* Σταθμοί ελέγχου συσκευών με διασύνδεση (ζυγοί, εκτυπωτές barcode κλπ.).

Συνήθως η επεξεργασία των πληροφοριών γίνεται επιτόπου (Distributed Processing). Τα δίκτυα συλλογής των πληροφοριών αυτών πρέπει να επιτρέπουν τη μεταβίβαση των πληροφοριών υπό συνθήκες «real time».

Ολοκληρωμένες λύσεις

Η Halos συνειδητοποίησε από την ίδρυσή της την ανάγκη της αγοράς για την παροχή στη βιομηχανία ολοκληρωμένων λύσεων. Η επίλυση των προβλημάτων της παραγωγής είναι το ζητούμενο με την εγκατάσταση ενός συστήματος πληροφορικής στους χώρους της, και η HALOS συνειδητοποίησε ότι η κατανόηση των προβλημάτων της παραγωγής είναι το πρώτο βήμα.

Η στρατηγική της Halos είναι να αναλύει μαζί με τα στελέχη της παραγωγής τα θέματα της παρακολούθησης, της συλλογής των πληροφοριών και της αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας για τη σχεδίαση συστημάτων που λειτουργούν. Έτσι, με μια σειρά κινήσεων, εξασφάλισε ορισμένες στρατηγικές συνεργασίες που της παρέχουν τη δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στο χώρο της παραγωγής, και όχι άχρηστα (αναξιοποίητα) μηχανήματα.

Η Halos Product Marking Systems διαθέτει στελέχη με εμπειρία και εκπαίδευση, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού με άμεσα διαθέσιμα ανταλλακτικά. Επίσης διαθέτει σε επάρκεια αναλώσιμα για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής.

Διαθέτει εκτυπωτές barcode, ετικετέζες και συστήματα «Print & Apply» μεμονωμένα ή σε System Intrgration (Indexer, Corner Labeling και Wrap Around) του οίκου Avery Dennison και τα αναλώσιμά τους (ετικέτες, ribbons κλπ.). Σε συνεργασία με την LSS Etikettering προσφέρει ολόκληρα συστήματα, όπως ετικετέζες τύπου «Print & Apply» Pallet Labeling Systems (επίσης του οίκου Avery Dennison). Επιπροσθέτως, η Halos Product Marking Systems διαθέτει εκτυπωτές Inkjet για την απευθείας σήμανση των προϊόντων με τον αριθμό παρτίδας (LOT number), της ημερομηνίας παραγωγής ή/και λήξης κ.ά. των οίκων Sauven Marking και Ale.

Παράλληλα στην ίδια λογική προμηθεύει on line εκτυπωτές του οίκου Open Date για εκτύπωση στοιχείων σε καθετοποιημένες συσκευαστικές μηχανές ή/και flow pack σε intermittent ή continuous λειτουργία. Για το κομμάτι της αυτόματης αναγνώρισης των προϊόντων, η Halos Product Marking Systems διαθέτει στην αγορά barcode scanner, reader χειρός και fixed position των οίκων Sick, Opticon κ.ά., φορητά τερματικά των οίκων Honeywell και Motorola, καθώς και barcode verifier των οίκων Rea και Axicon.

 

* Ο Θεόδωρος Καλαμοτουσάκης είναι γενικός και εμπορικός διευθυντής της «Halos Συστήματα Σήμανσης Προϊόντων».

 

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΛΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Στις 20 Ιουλίου ολοκληρώνεται η διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής στον ελληνικό διαγωνισμό RISE (Retail Innovation for Sustainable Ecosystems) που διοργανώνεται από το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορ...

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Μπατονέτες, μαχαιροπήρουνα, πλαστικά πιάτα, μπουκάλια και κυπελλάκια, καλαμάκια και άλλα συναφή προϊόντα θα πρέπει να αποσυρθούν από την αγορά σε λιγότερο από δύο χρόνια, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσουν ...

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ 25 ΑΡΙΣΤΟΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Στις 20 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η απονομή των Packaging Innovation Awards 2019, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ) σε συνεργασία με περιοδικά του κλαδικ...

Κλείσιμο [X]