ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ AEO ΣΤΗΝ SCHENKER

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/09/2014

 

Η Schenker ανακοίνωσε ότι μετά από πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια χορήγησης πιστοποιητικού Ε.Ο.Φ., σύμφωνα με την αρ. 5007905/955/Α0019/17-2-09 Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και Προϋποθέσεις χορήγησης πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα» και μετά από την επιτυχή έκβαση ελέγχων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ) του Υπουργείου Οικονομικών, στις 15/09/2014, της χορηγήθηκε το πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τύπου AEOS – Ασφάλεια και προστασία, με έναρξη ισχύος από 22/09/14.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα οφέλη αυτής της πιστοποίησης είναι τα κάτωθι:

  • Λιγότεροι φυσικοί έλεγχοι και έλεγχοι παραστατικών σε σχέση με άλλους οικονομικούς φορείς.
  • Προτεραιότητα σε θέματα ελέγχου εφόσον τα εμπορεύματα του εγκεκριμένου φορέα επιλεχθούν για έλεγχο.
  • Μειωμένες εγγυήσεις.
  • Γνωστοποίηση πριν από την άφιξη του εμπορεύματος.
  • Επιλογή του τόπου διενέργειας των ελέγχων.
  • Αμοιβαία αναγνώριση στο πλαίσιο μελλοντικών διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.
  • Μειωμένο σύνολο στοιχείων για τις συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου/ εξόδου.
  • Αναγνώριση του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα ως ασφαλούς επιχειρηματικού εταίρου.

Η εταιρεία, στο δελτίο Τύπου που διένειμε αναφέρει ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει  προσπάθειες για την εξέλιξη των παρεχομένων υπηρεσιών, προσφέροντάς τις πιο προηγμένες λύσεις είτε αφορούν στην τεχνολογία, είτε στην ασφάλεια, είτε στις πιστοποιήσεις που σκοπό πάντα έχουν την μείωση του κόστους των πελατών της και την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών της.

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Κ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ VIOLETA BULC

Το ρόλο της ναυτιλίας στην ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο μεταφοράς αγαθών και στην ενίσχυση των παραμέτρων εκείνων που αναδεικνύουν αυτόν το ρόλο, υπογράμμισε ο Υπου...

ΠΛΩΡΗ ΤΟΥ ΟΛΠ ΓΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Σπάζοντας το όριο των 5 εκατ. TEU, ο Οργανισμός Λιμένα Πειραιά έρχεται πολύ κοντά στην πρώτη θέση στη Μεσόγειο στον τομέα της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων....

ΣΕΒ: ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών από επιχειρήσεις – μέλη του, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ (Τετάρτη, 30/10/2019), το εργαστήριο ExportReady Master με θέμα: «Στρατηγικές και Πρακτικές Διείσ...