ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/10/2014

 

Γράφει ο Ιωάννης Σιαμάς *

 

Οι επιχειρήσεις μεταφορών και Logistics αναζητούν τρόπους διασφάλισης παγκοσμίως έναντι λειτουργικών κινδύνων όπως είναι ζημίες, καθυστερήσεις και πειρατείες. Για το σκοπό αυτό διαχειρίζονται συμβάσεις με τους συνεργάτες σε νομική και φορολογική βάση για την αποφυγή διοικητικών προστίμων και ρητρών κακής εκτέλεσης.

Περαιτέρω κίνδυνοι αναδεικνύονται από μεγάλα κράτη (π.χ. ΗΠΑ), καθώς οι προβλέψεις διακίνησης θαλασσίων φορτίων διευρύνουν το ρίσκο καθυστέρησης απορρόφησης του φορτίου και διοχέτευσης στην αγορά από το παγκόσμιο σύστημα εφοδιασμού μέσα από σύνθετα αλληλοσυνδεόμενα συστήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού. «Risk Management» σημαίνει ανάλυση κινδύνων και σχέδιο αντιμετώπισης ενός πιθανού κινδύνου.

Εκτός των συστημάτων ελέγχου, σημαντική είναι και η συνεισφορά της εκπαίδευσης εργαζομένων στην αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων. Πέρα από την οικονομική ζημία του πελάτη, δημιουργείται και ανταγωνισμός μέσα από την εκτίμηση των κρίσεων. Παράλληλα, η συμμόρφωση με πρότυπα αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης της εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι εταιρείες εντοπίζουν κενά, παραλείψεις και αδυναμίες στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν κανονισμούς συμμόρφωσης. Πρόκειται για μια ισόρροπη σχέση ανάμεσα στο σύστημα διοίκησης της εταιρείας και τους εργαζομένους. Ειδικοί σύμβουλοι των big four καθορίζουν τους κινδύνους και τις πιθανές εφαρμογές σε περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς, και καθορίζουν πρότυπους τρόπους συμπεριφοράς. Καθορισμός αρμοδιοτήτων, συστήματα ελέγχου, πρότυπα και κώδικες δεοντολογίας επιτρέπουν στους υπαλλήλους να λάβουν επιχειρηματικές αποφάσεις χωρίς αυτούς τους κινδύνους.

Η προστασία κατά της απάτης και της κατάχρησης δεδομένων είναι ακόμα πιο δύσκολη στη μεταφορά και στις εταιρείες Logistics. Καθώς αυτές αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό, η διεθνής εμπορευματική μεταφορά προϋποθέτει τη συνεργασία εθνών και πολιτισμών. Επιχειρήσεις που συστηματικά αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα μειώνουν τον κίνδυνο εσωτερικής απάτης.

Η λήψη μέτρων κατά της απάτης, η αντιμετώπιση παλαιότερων περιστατικών απάτης, το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον και η έγκαιρη ενημέρωση συστημάτων ελέγχου είναι βασικές προτεραιότητες του εσωτερικού ελέγχου.

Η διαχείριση του κινδύνου σε επίπεδο τομέα δραστηριοποίησης, του κινδύνου δανεισμού και του κινδύνου διατήρησης αποθέματος, η νομική υποστήριξη και η συμμόρφωση προς ρυθμιστικά πλαίσια, η ανάλυση και βελτιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου, η πρόληψη εγκλημάτων white collar, η συμβουλευτική εμπειρογνωμόνων σε επίλυση διαφορών, καθώς και η διασφάλιση ενάντια σε απάτη κατά τη μισθοδοσία είναι μερικοί από τους τομείς όπου μπορούν να γίνουν συστημικές παρεμβάσεις προστασίας της επιχείρησης.

Δεν είναι μακριά η εποχή που η απάτη είχε δημιουργήσει κύκλωμα που ξεκινούσε από τις δημόσιες προμήθειες, συνέχιζε σε μεσάζοντες ανάθεσης και κατακύρωσης, κατέληγε στις επιτροπές παραλαβής και επεκτεινόταν στα συμβόλαια συντήρησης. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη στενή έννοια της μεταφοράς και αποθήκευσης στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η διαχείριση του ρίσκου αποδίδει πραγματική προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση και διατηρεί αξιόπιστο τον τρόπο διαχείρισης φορτίων, κεφαλαίου και πληροφορίας μέσα από κατάλληλα εκπαιδευμένους εμπλεκόμενους.

*    PhDc,, Industrial Management, Logistics Engineer, MEng, MSc 

To παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Logistics & Management τον Ιούνιο  του 2014.

 

 

ΑΠΟΨΕΙΣ

Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ: ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

O κ. Γιάννης Καπετανάκης ξενάγησε το "L&M" στις εγκαταστάσεις της "Transcombi Express" στα Οινόφυτα....

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝ. ΜΠΟΥΡΑ: ΕΚΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΑ LOGISTICS!

Ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της Ν.Δ. θίγει τα κακώς κείμενα της αγοράς και παρουσιάζει θέσεις προς τους επιχειρηματίες....

ΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΥ: Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ LOGISTICS!

Η ειδική σύμβουλος σε θέματα δημοσίων σχέσεων και διαχείρισης “brand names” επιχειρήσεων παρουσιάζει τα συμπεράσματα διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ για τις προοπτικές στην παραγωγή...

Κλείσιμο [X]