ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ, ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14/11/2014

 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS) ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «"ΘΑΛΗΣ" - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ». ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΝΑ ΓΕΦΥΡΩΣΕΙ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

 

Άρθρο του Δημήτρη Αηδόνη*

Το έργο επικεντρώνεται στη μελέτη συγκεκριμένων προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών, κατά τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των διαδικασιών παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics). Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία ενός πρότυπου συστήματος διαχείρισης σε πρόσθιες και αντίστροφες εφοδιαστικές αλυσίδες, το οποίο θα παρουσιάζει ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ παράλληλα θα συνδυάζεται και θα εξισορροπείται με τις απαιτούμενες οικονομικές και παραγωγικές αποδόσεις.

Το πρόγραμμα Θαλής συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -[ΕΚΤ]) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Τα συμμετέχοντα ιδρύματα είναι το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το ΑΤΕΙ Αθήνας, το Brunel University, το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., το Aarhus University και το University of Greenwich.

Υλοποίηση του έργου

Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται συνεργασία ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών κύκλων και δημόσιων φορέων, για την άντληση επίκαιρης πληροφορίας και πιλοτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται να έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο και παράλληλη βελτίωση στους οικονομικούς τους δείκτες.

Στην παρούσα φάση έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με επιχειρήσεις και μελετάται ο κύκλος ζωής της βιομηχανικής ντομάτας για σάλτσα, του καλαμποκιού για ζωοτροφές και της κομπόστας ροδάκινου. Παράλληλα, δρομολογείται η συνεργασία με διεθνείς φορείς πιστοποίησης των προϊόντων που θα ακολουθήσουν το πρότυπο σύστημα διαχείρισης του προγράμματος, έτσι ώστε να φέρουν και αναγνωριστική ταυτότητα που θα βελτιώσει την εξωστρέφεια των προϊόντων. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή και σε άλλα προϊόντα, και είναι ευπρόσδεκτες οι επιχειρήσεις ή/και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν.

Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το Μάιο του 2015. Στο μεταξύ έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια σχετικά με το αντικείμενο του έργου, ενώ έχουν προκύψει πέντε δημοσιεύσεις άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Πραγματοποιείται τουλάχιστον μια συνάντηση εργασίας κατ’ έτος, με σκοπό την παρουσίαση της εξέλιξης της έρευνας και τον προγραμματισμό νέων βημάτων. Έτσι έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συναντήσεις εργασίας και αναμένεται σύντομα η επόμενη. Η υλοποίηση των παραδοτέων του έργου εξελίσσεται ομαλά, και ήδη παράγονται αποτελέσματα.

Το πρώτο πακέτο εργασίας («Επιλογή και Χαρτογράφηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Αγροδιατροφικού Τομέα») έχει ολοκληρωθεί, ενώ παράλληλα εξελίσσονται το δεύτερο («Διαδικασίες Πρωτογενή Αγροδιατροφικό Τομέα») και το τρίτο («Διαδικασίες Μεταποιητικού Τομέα Αγροτικών Προϊόντων») πακέτο εργασίας. Προς το παρόν στην ιστοσελίδα είναι προσβάσιμα από το ευρύ κοινό τα επιστημονικά άρθρα, ενώ τα παραδοτέα είναι προσβάσιμα μόνο από τα μέλη της ομάδας έργου.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Ο λέκτορας Δημήτρης Αηδόνης διδάσκει στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΧΡΥΣΌ ΒΡΑΒΕΊΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ONLINE DATA ΣΤΑ SUPPLY CHAIN AWARDS 2018

Χρυσό Βραβείο έλαβε η OnLine Data στα SUPPLY CHAIN AWARDS 2018 για την πρωτοποριακή πλατφόρμα WeSea Web Maritime Suite, στην κατηγορία «Ψηφιοποίηση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα»....

ΕΕΒΨ:ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015

Στην επανέκδοση και αναβάθμιση του πρότυπου ISO 9001:2015, από το φορέα πιστοποίησης Business Quality Certification (BQC) προχώρησε η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics....

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΟΣ: ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΥΨΗΛΟ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ FOODLINK

Στην επενδυτική εταιρεία “VNK Capital”, συμφερόντων της οικογένειας Κάτσου, πέρασε το 25% της εταιρείας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης Εφοδιαστικών Αλυσίδων “Foodlink”....

Κλείσιμο [X]