ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ LOGISTICS

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20/11/2014

 

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΤΑΝ ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ. Ο ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 3850/2010.

Του Ιωάννη Ν. Γουσγούνη*

Ειδικά στον τομέα των logistics, όπου ανάλογα με τη δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης ο βαθμός επικινδυνότητας ενδέχεται να διαφέρει, συστήνεται να μη γίνονται προβλέψεις και εκτιμήσεις για την κατηγορία επικινδυνότητας που ανήκει η κάθε επιχείρηση, αλλά να ερωτάται και το αρμόδιο ΚΕΠΕΚ.

Τα εργατικά ατυχήματα και το κόστος που αυτά συνεπάγονται, τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους, έχουν οδηγήσει στην ανάγκη λήψης μέτρων σχετικών με την υγεία και την ασφάλεια και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των logistics. Από πηγές του Υπουργείου (http://www.ypakp.gr/uploads/docs/6810.pdf) για το έτος 2012 αναφέρονται στο σχετικό στοιχεία που προέρχονται από υπηρεσίες επιθεώρησης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Πέρα από το κόστος λόγω των προστίμων που επιβάλλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του σώματος επιθεωρητών εργασίας, υπάρχει και το κόστος των αποζημιώσεων (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ηθική βλάβη, δικαστικές δαπάνες κ.ο.κ.) που πρέπει να καταβάλει ο εργοδότης. Το συνολικό κόστος είναι συχνά πολύ μεγαλύτερο από το κόστος πρόληψης εργατικών ατυχημάτων μέσω της λήψης μέτρων και της εκπαίδευσης των εργαζομένων.

Ο κλάδος των logistics

O χώρος των logistics είναι ένας ιδιαίτερα νευραλγικός για την οικονομία τομέας και συνεπώς συντρέχουν πολλοί λόγοι ώστε να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα και να εφαρμόζεται η νομοθεσία ώστε να περιορίζεται ακόμα και ο επιχειρηματικός κίνδυνος από ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Ορισμένοι κίνδυνοι που απαντώνται συνήθως στο χώρο των logistics είναι:

* Πτώση από ύψος (π.χ. ράφια αποθηκών).

* Ατυχήματα μέσω περονοφόρων οχημάτων ή φορτιστών αυτών.

* Αποθήκευση και μεταφορά επικίνδυνων (π.χ. εκρηκτικών) ουσιών.

* Κόπωση κατά την οδήγηση (π.χ. φορτηγών).

* Μη πρόβλεψη αντισεισμικής προστασίας σε ράφια αποθηκών.

* Έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ, π.χ. κράνη).

* Ανεπαρκής συντήρηση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών.

Ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ν.3850/2010), όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον ένα εργαζόμενο πρέπει να απασχολούν τεχνικό ασφαλείας. Ανάλογα, μεταξύ άλλων, με την κατηγορία επικινδυνότητας (Α, Β ή Γ) και τον αριθμό των εργαζομένων που ανήκει η κάθε επιχείρηση, προδιαγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα και οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφαλείας, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης μετά από σχετική επιμόρφωση.

Η πιο ίσως σημαντική εργασία (εκτός των άλλων συμβατικών υποχρεώσεων του) που οφείλει να κάνει ο τεχνικός ασφαλείας είναι η σύνταξη της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Η απουσία αυτής δικαιολογεί (σύμφωνα με τη νομοθεσία) την επιβολή σημαντικών προστίμων από τις ελεγκτικές αρχές του Υπουργείου.

Σύνοψη

Η απασχόληση τεχνικού ασφαλείας είναι νομοθετική απαίτηση για κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο. Οι πίνακες προσωπικού είναι έγκυρες εφόσον φέρουν τον «αριθμό τεχνικού ασφαλείας» (αριθμός πρωτοκόλλου). Ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας σε μια επιχείρηση είναι καθαρά συμβουλευτικός. Η παράλειψη των απαιτούμενων μέτρων υγείας και ασφάλειας σε μια επιχείρηση μπορεί να έχει τις εξής σημαντικές επιπτώσεις:

* Επιβολή προστίμων από τις αρμόδιες αρχές.

* Αναστολή (προσωρινή ή μόνιμη) της λειτουργίας μιας επιχείρησης.

* Δυσφήμιση της εταιρείας.

* Υψηλό κόστος (π.χ. αποζημιώσεις λόγω εργατικών ατυχημάτων).

* Απώλεια της αφοσίωσης του ηθικού των εργαζομένων για την επιχείρηση.

Ο κλάδος των logistics είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος σε εργατικά ατυχήματα, λόγω της φύσης πολλών εργασιών και δραστηριοτήτων, και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων υγείας και ασφάλειας στη εργασία. Το κόστος από την ανυπαρξία ασφάλειας είναι συχνά μεγαλύτερο από το κόστος εναρμόνισης με τη νομοθεσία.

 

*Ο Ιωάννης Ν. Γουσγούνης είναι ιδρυτής και ιδιοκτήτης της SUCCESSKeysGR. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.successkeysgr.com.

 

 

MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN AWARDS 2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ EΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ, ΣΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διανύοντας μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις για τον κλάδο, τα Supply Chain Awards 2020 πρόκειται να αναδείξουν τους κορυφαίους της εφοδιαστικής αλυσίδας, των Logistics και των μεταφορών, για 5η χρονιά. Σ...

ON LINE ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ YES FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο 10ος διαδικτυακός ανοιχτός διάλογος του YES FORUM πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου, ολοκληρώνοντας έτσι, εν όψει του Αυγούστου, την πρωτοβουλία της ομάδας, η οποία «γεννήθηκε» το Μάρτιο, εξαιτίας ...

«GREECE MEETS GERMANY» ΣΤΗΝ 85Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γερμανικοί όμιλοι και θυγατρικές τους στην Ελλάδα, φορείς της παραγωγής και του εμπορίου καθώς και της ελληνογερμανικής συνεργασίας, υπουργεία και φορείς του γερμανικού Δημοσίου, μελετητικά και ερευνη...

Κλείσιμο [X]