ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκπονεί επιστημονική έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος διδακτορικών σπουδών για την εκτίμηση των προϋποθέσεων και τις προοπτικές περαιτέρω διείσδυσης του φυσικού αερίου στην αυτοκίνηση.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΙΓΑΊΟΥ: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΚΑΎΣΙΜΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΉΣ ΔΙΑΤΡΙΒΉΣ «ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΉΣ ΖΉΤΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΚΑΥΣΊΜΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΈΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΑΙΓΑΊΟΥ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02/03/2016

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκπονεί επιστημονική έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος διδακτορικών σπουδών για την εκτίμηση των προϋποθέσεων και τις προοπτικές περαιτέρω διείσδυσης του φυσικού αερίου στην αυτοκίνηση. Η έρευνα επικεντρώνεται στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές και διανομή.

Η ΔΕΠΑ, ο μεγάλος εισαγωγέας φυσικού αερίου στη χώρα μας συμμετέχει και στηρίζει ενεργά την προσπάθεια εκπόνησης επιστημονικών προγραμμάτων, όπως την έρευνα που εκπονείται από την υποψήφια διδάκτορα κα Άννα Καραμίγκου στο πλαίσιο του αντίστοιχου διδακτορικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα οποία συμβάλλουν στην καλύτερη γνώση της αγοράς και των αναγκών των καταναλωτών αλλά ακαι στη μετάδοση προς τους καταναλωτές και επιχειρηματίες των πλεονεκτημάτων του καυσίμου σε σχέση με άλλα ανταγωνιστικά καύσιμα.

Για τον σκοπό αυτό δεδομένου ότι ως επιχείρηση διαθέτετε στόλο οχημάτων για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών σας αναγκών, στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος σας αποστέλλετε ερωτηματολόγιο και ευελπιστούμε ότι η απάντησή σας στα ερωτήματα θα διευκολύυνει την καλύτερη ανάγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων όπως η δική σας, ώστε να εξετάσουμε στο άμεσο μέλλον βέλτιστους τρόπους συνεργασίας καθώς επίσης και το ενδεχόμενο συμμετοχής σας σε πιλοτικό πρόγραμμα δωρεάν μετατροπής του επαγγελματικού οχήματος βενζίνης σε όχημα διπλού καυσίμου που προγραμματίζουμε στον επόμενο μήνα.

Ο σύνδεσμος που ακολουθεί, σας οδηγεί σε ένα ερωτηματολόγιο, που καλείστε να συμπληρώσετε και να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η συνεισφορά σας στην έρευνα αυτή, που εκπονείται με τη συνεργασία και υποστήριξη της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ ΑΕ), είναι ιδιαίτερα σημαντική.

https://transdemaf.wordpress.com

 

 

ΟΔΙΚΕΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Η βεβαίωση έναρξης εργασιών υποβάλλεται υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Μεταφορών - Επικοινωνιών, προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας Φ∆Χ –ή κατά την υποβολή μισθωτηρίου, στις περιπτώσεις μίσθωσης φορτ...

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Την ανάγκη διαμορφώσης ενιαίας εθνικής στρατηγικής για τις Μεταφορές με την ενεργό συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητος επεσήμανε ο πρόεδρος του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών κ. Μι...

ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.: ΕΝΤΟΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ VISTA

Η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε. πιστή στη δέσμευση της για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους ιδιοκτήτες φορτηγών και λεωφορείων Volvo θα συμμετέχει και το 2017 στο διαγωνισμό VISTA....