ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

Η νέα διώρυγα του Σουέζ (διαπλάτυνση της υφιστάμενης και μετατροπής της σε διπλής ροής) είναι μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2025

ΣΥΝΕΧΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2025

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13/05/2016

 

Οι επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών αναμένεται να αυξηθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 5% σε όλο τον κόσμο κατά την περίοδο 2014 έως 2025. Η υποσαχάρια Αφρική «δίνει τον τόνο»  με τον ταχύτερο μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης· πάνω από 11%.

Την ίδια στιγμή, η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού παραμένει μακράν η μεγαλύτερη αγορά υποδομών για μεταφορές, με την αύξηση των επενδύσεων να εκτινάσσεται από  557 δισ. δολάρια το χρόνο που ήταν -κατά προσέγγιση- το 2015 σε περίπου  900 δισ. δολάρια ετησίως το 2025.

Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις  σε υποδομές μεταφορών στην Ευρώπη αναμένεται να ανακάμψουν αλλά με καθυστέρηση, λόγω της συνεχούς δημοσιονομικής λιτότητας· επιστροφή στα επίπεδα του 2008 αναμένεται μόλις το 2022.

Ανάπτυξη ανά κλάδο

Η έρευνα της Pwc,  όσο αφορά τους επιμέρους τομείς των υποδομών, εκτιμάει ότι οι επενδύσεις στα  λιμάνια προβλέπεται  να αυξηθούν με τον ταχύτερο ρυθμό από όλα τα είδη υποδομών, με ρυθμός της τάξης του 5,8% κατά μέσο όρο το χρόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης· σημαντικό ρόλο στο ρυθμό θα παίξουν οι μεγάλες επενδύσεις που έχουν δρομολογηθεί στα λιμάνια της νοτιοανατολικής Ασίας. Οι επενδύσεις σε αεροδρόμια αναμένεται να επιβραδυνθούν και ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της συγκεκριμένης κατηγορίας θα ανέλθει στο 2,6% .

Οι οδικές υποδομές κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνουν ο μεγαλύτερος τομέας των επενδύσεων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες αγορές. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην αύξηση της ευημερίας και, ως εκ τούτου, στην αύξηση της αυτοκίνησης στις χώρες αυτές.

Αντίθετα, οι σιδηρόδρομοι προβλέπεται να έχουν σχετικά ισχυρή ανάπτυξη μόνο σε προηγμένες οικονομίες με ώριμες αγορές μεταφορών, π.χ. στη Δυτική Ευρώπη, όπου υπάρχει μια ισχυρή παρουσία και θετική γνώμη  υπέρ των δημόσιων μεταφορών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας αναμένεται να τύχουν περαιτέρω ανάπτυξης.

Ανάπτυξη ανά περιοχή

Δυτική Ευρώπη. Οι επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών στη Δυτική Ευρώπη θα είναι, πιθανότατα, περιορισμένες στο άμεσο μέλλον·  στην περιοχή είναι ήδη επαρκώς ανεπτυγμένα τα δίκτυα μεταφοράς, συνεχίζονται οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και οι κοινωνίες πιέζουν για περισσότερες κοινωνικές δαπάνες π.χ. στην υγεία. Όσες επενδύσεις σε υποδομές  καταφέρουν να υλοποιηθούν θα αφορούν στην ανακούφιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.  Όσο αφορά το σιδηρόδρομο, οι επενδύσεις  έχουν σαφή στόχο την ανάπτυξη: μετά από εξαετή ύφεση στην  Ισπανία αναμένεται να δούμε νέες επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρόμων από το 2016 και μέχρι 2025. Με βάση τα παραπάνω, το μερίδιο της Δυτικής Ευρώπης στις δαπάνες για υποδομές μεταφορών παγκοσμίως προβλέπεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητο: ήταν 11% το 2014 και προβλέπεται 10% το 2025.

ΗΠΑ- Καναδάς. Παρομοίως, η ύπαρξη  ώριμων δικτύων μεταφορών στις ΗΠΑ και τον Καναδά, θα κρατήσουν χαμηλά τις επενδύσεις: κατά μέσο όρο μόλις το 3% ετησίως κατά την επόμενη δεκαετία. Συνολικά, αναμένεται μείωση του μεριδίου των ΗΠΑ-Καναδά στις παγκόσμιες επενδύσεις για μεταφορές - από 14% το 2014 σε 11% το 2025. Αυτή η ύφεση στις επενδύσεις απεικονίζεται καλύτερα στις επενδύσεις του Καναδά σε αεροδρόμια, οι οποίες αναμένεται να μειώνονται συνεχώς τουλάχιστον μέχρι το 2023.

Ασία- Ειρηνικός Αντίθετα, πιθανολογείται ότι θα συνεχιστεί σε πολλές οικονομίες της Ασίας- Ειρηνικού η ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας δικτύων μεταφορών. Οι λόγοι είναι προφανείς:  α) η μετατόπιση της οικονομικής ικαι της παραγωγικής ισχύος  από τη Δύση προς την Ανατολή, β) η αύξηση του διαθέσιμου πλούτου στις ασιατικές χώρες και γ) η ταχεία αστικοποίησή τους.. Αναμένονται λοιπόν σημαντικές επενδύσεις σε οδικές υποδομές για να εξυπηρετήσουν το αυτοκίνητο και επενδύσεις σε υποδομές δημόσιων μεταφορών για την αποσυμφόρηση των πόλεων. Για την υποστήριξη του διεθνούς εμπορίου, οι συγκεκριμένη περιοχή θα χρειαστεί να επενδύσει  σε λιμενικές υποδομές.

Λατινική Αμερική. Η αύξηση του πλούτου στη Λατινική Αμερική αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλές πωλήσεις στον κλάδο του αυτοκινήτου και, με τη σειρά τους, στην ανάγκη για επενδύσεις σε οδικές υποδομές. Οι δαπάνες για επενδύσεις σε δρόμους  αναμένεται να αυξηθούν κατά μέσο όρο 11% ετησίως μεταξύ 2014 και 2025, με ρυθμό δηλαδή υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου. Η αύξηση της ευημερίας είναι πιθανό να δημιουργήσει ζήτηση για άλλες μορφές μεταφορών. Οι επενδύσεις σε λιμάνια αναμένεται να αυξηθούν με ρυθμό αντίστοιχο με αυτό του οδικού δικτύου, λόγω της αυξημένης ζήτησης  για  εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων. Οι δαπάνες για αεροδρόμια αναμένεται επίσης να αυξηθούν, ιδιαίτερα κατά το πρώτο ήμισυ της περιόδου πρόβλεψης.

Μέση Ανατολή. Ενώ γιγαντιαία έργα  όπως το μετρό για Ριάντ και το αεροδρόμιο του  Κατάρ  γίνονται παγκόσμια πρωτοσέλιδα και συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας , οι επενδύσεις σε δρόμους θα εξακολουθούν να κατέχουν το μερίδιο του λέοντος στη Μέση Ανατολή. Το ποσοστό των ιδιόκτητων  αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά κατά την επόμενη δεκαετία στη Μέση Ανατολή: κατά συνέπεια, η επένδυση σε δρόμους αναμένεται να αυξηθεί, σχεδόν κατά 116%  για το σύνολο της εξεταζόμενης περιόδου  και να φτάσει τα  31 δισ. δολάρια ετησίως έως το 2025.

Κεντρική – ανατολική Ευρώπη. Η  περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης  και οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης δαπανούν μέχρι σήμερα μικρότερο ποσοστό επενδύσεων σε έργα υποδομής μεταφορών  σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο· αυτό αναμένεται να αλλάξει με την πάροδο των χρόνων. Για τις περισσότερες από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η επένδυση σε δίκτυα μεταφορών παραμένει σημαντικό ζητούμενο  λόγω της ανάγκης των κρατών αυτών να εξάγουν  τα ορυκτά τους σε άλλες αγορές. Ειδικά οι δαπάνες για τους λιμένες αναμένεται να αυξηθούν κατά μέσο όρο περίπου 10% ετησίως από το 2014 έως το 2025. Αντίθετα, οι χώρες που δεν διαθέτουν σημαντικό ορυκτό πλούτο για εξαγωγή (Πολωνία,  Ουγγαρία κ.ά.), θα  καταγράψουν πιο αργή αύξηση των δαπανών μεταφοράς.

Αφρική. Τέλος, η υποσαχάρια Αφρική, ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά περιφερειακών υποδομών,  θα έχει μέση αύξηση των δαπανών σε υποδομές μεταφορών με ποσοστό που θα κυμαίνεται πάνω από 11% ετησίως από το 2015 έως το 2025. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής θα προέρχεται από δρόμους και λιμάνια.

Ανάπτυξη μεταφορών και οικονομία

Παγκοσμίως, η απόδοση των εταιρειών μεταφορών και logistics ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Ένας από τους κύριους λόγους για αυτό είναι η ποιότητα των υποδομών, οι οποίες είναι θεμελιώδους σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία τους. Η σημασία της καλής απόδοσης της εφοδιαστικής για την οικονομική ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση και τη μείωση της φτώχειας έχει γίνει πλέον κοινός τόπος. Η βιομηχανία μεταφορών και logistics αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των σύγχρονων παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού· οι τελευταίες καλύπτουν ευρύ φάσμα λειτουργιών  από τη μεταφορά, αποθήκευση, συνοριακούς ελέγχους, συστήματα πληρωμών και, όλο και περισσότερες, νέες ως επί το πλείστον λειτουργίες που ανατίθενται από τον εμποροβιομηχανικό κλάδο στους 3PL.

Ο δείκτης επιδόσεων της εφοδιαστικής της  Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank logistics performance index),  δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των επιδόσεων των χωρών, κι αυτό το θέμα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.  Είναι σημαντικό, επομένως, να εξετάζεται η μοναδική κατάσταση που επικρατεί σε  κάθε χώρα κατά την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ και στην Ινδονησία, όπου οι αποστάσεις μεταξύ των πόλεων είναι σχετικά μεγάλες, η εγχώριες αερομεταφορές είναι σημαντικός τρόπος μεταφοράς. Αντίθετα, στη Δυτική Ευρώπη, υπάρχει μικρότερη ανάγκη για  εγχώριες αερομεταφορές επειδή οι πόλεις είναι πιο κοντά η μια στην άλλη· εκεί η αξία των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων είναι μεγάλη.

Τελευταία, και με δεδομένο ότι η οδική συμφόρηση γίνεται οξύ πρόβλημα σε όλο τον κόσμο, οι σιδηρόδρομοι έχουν γίνει δημοφιλείς και πάλι, ειδικά τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας και οι αστικοί σιδηρόδρομοι- ακόμη και αν τα έργα που χρειάζονται  είναι πολύπλοκα, δαπανηρά και χρονοβόρα. Υπάρχει επίσης μεγάλη πίεση, λόγω της αύξησης της αστικοποίησης, να βρεθούν λύσεις μεταφορών για τη μείωση της συμφόρησης μέσα στις πόλεις. Σε πολλές από τις μεγαλουπόλεις  στις αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Τζακάρτα, η Μπανγκόκ και η Μανίλα, μια σημαντική αναβάθμιση των υποδομών των μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν να «αναπνεύσουν». Οι πόλεις αυτές είναι αρκετά πλούσιες για να χρηματοδοτήσουν τη δική τους υποδομή, αλλά η εφαρμογή λύσεων συναντάει δυσκολίες λόγω της έλλειψης κατασκευαστικής- τεχνικής εμπειρίας και αναποτελεσματικών διαδικασιών στον αρχικό σχεδιασμό.

ΣΔΙΤ στις υποδομές μεταφορών

Η εμπειρία  δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη οι όποιες επενδύσεις σε υποδομές να συντονίζονται καλύτερα με τις απαιτήσεις της εφοδιαστικής και των άλλων φορέων εκμετάλλευσης υποδομών. Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις διαχείρισης μεταφορικών υποδομών  να συμμετέχουν εξ αρχής στον προγραμματισμό  των επενδύσεων του δημοσίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί  η αποδοτική επιλογή των προς υλοποίηση επενδύσεων.

Πολλοί  φορείς εκμετάλλευσης μεταφορικών υποδομών είναι εθνοκεντρικές επιχειρήσεις χωρίς συνολική εικόνα ή εύκολη πρόσβαση στις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές. Από την άλλη πλευρά, οι κατασκευαστικές εταιρείες γίνονται όλο και πιο παγκοσμιοποιημένες κάτι που  επιτρέπει τη γρήγορη μεταφορά τεχνολογίας και  εργασιακών πρακτικών. Η βιομηχανία θα ωφελούνταν εάν οι επιχειρηματίες, οι οποίες κατανοούν καλύτερα τις απαιτήσεις των αγορών, ήταν μεγαλύτερες σε μέγεθος και πιο ισχυρές σε κεφαλαιακή επάρκεια, σε σύγκριση με τις κυβερνήσεις και τους υπεργολάβους. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις νέων υποδομών, κυρίως λιμάνια και δημόσια μεταφορικά μέσα,  τα οποία κατασκευάστηκαν μεν αλλά αδυνατούσαν να προσελκύσουν ικανό  όγκο μεταφορικού έργου, ενώ οι επενδύσεις σε τροχαίο υλικό δεν συντονίστηκαν με τις υπάρχουσες σιδηροδρομικές  υποδομές. Υπάρχουν όμως και τερματικοί σταθμοί αεροδρομίων καθώς και λιμάνια όπου οι φορείς εκμετάλλευσης διαδραμάτισαν ηγετικό ρόλο, στρέφοντας τον αρχικό σχεδιασμό της υποδομής προς τις ανάγκες της αγοράς.

Προτάσεις για τις συμφωνίες ΣΔΙΤ

Οι περικοπές  των δημοσίων δαπανών καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να  επιλέγονται προσεκτικά τα επενδυτικά σχέδια . Νέες προσεγγίσεις στην  αξιολόγηση του κόστους και του οφέλους των έργων θα πρέπει να αναπτυχθούν από τα κράτη και τους κατασκευαστές οι οποίοι καλούνται πλέον να ενσωματώνουν και το ευρύτερο οικονομικό όφελος που θα προκύπτει για τις κοινωνίες, αλλά  και να κατανοούν καλύτερα το κόστος των καθυστερήσεων ή  των αναβολών. Οι προσεγγίσεις αυτές θα επιτρέψουν στις αρχές να ιεραρχήσουν καλύτερα τις, ούτως ή άλλως περιορισμένες δαπάνες του προϋπολογισμού τους.

Λόγω των περιορισμών του προϋπολογισμού, υπάρχει επίσης συνεχής πίεση για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μέσω του ιδιωτικού τομέα, ακόμα και αν, τελικά, λόγω των νέων ευρωπαϊκών λογιστικών προτύπων (European Public Sector Accounting Standards- EPSAS), η ιδιωτική χρηματοδότηση έργων καταλήγει συχνά να εγγράφεται στον ισολογισμό του δημόσιου τομέα.

Εάν οι κυβερνήσεις και οι επενδυτές θέλουν από εδώ και στο εξής να  παραδίδουν άρτια έργα  με  καλή κοινωνικοοικονομική απόδοση, τότε θα πρέπει να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο τα έργα  σχεδιάζονται, προετοιμάζονται και παραδίδονται. Την ίδια στιγμή, τα έργα μεταφορών τείνουν να είναι όλο και πιο περίπλοκα, σε σχέση με έργα άλλων κλάδων,  συχνά επειδή αφορούν πολλούς stakeholders κι επειδή δεν είναι αυτόνομα και ενσωματώνμουν μεγάλο αριθμό συστημάτων (τηλεπικοινωνίες, ασφάλεια, περιβαλλοντική προστασία κ.ά.).

Η διαδικασία προσδιορισμού του έργου θα πρέπει να εντοπίσει έναν μακρύ κατάλογο πιθανών υποέργων, τα οποία με τη σειρά τους θα προεπιλεγούν μέσα από υψηλού επιπέδου προμελέτες σκοπιμότητας· στόχος είναι να  καθοριστεί η σχετική σκοπιμότητα και δυνατότητα τραπεζικής  χρηματοδότησης ( bankability). Κριτήρια αξιολόγησης για τη διαδικασία της προεπιλογής  θα είναι  η εθνική σημασία / κρισιμότητα ενός έργου και η οικονομική σκοπιμότητά του· όχι μόνο οι καθαρά οικονομικές αποδόσεις.

Για κάθε ένα  από τα προεπιλεγόμενα έργα, θα πρέπει να αναληφθεί μια λεπτομερή αξιολόγηση οικονομικής σκοπιμότητας για να προσδιοριστεί η  αξία τους, τα οφέλη και οι αποδόσεις που σχετίζονται με το έργο. Επίσης θα εξετάζεται  αν το έργο αυτό μπορεί να χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικά κεφάλαια κι, αν όχι, το επίπεδο της δημόσιας επιχορήγησης  που θα απαιτηθεί. Η διαδικασία αυτή θα καθορίσει τα έργα που θα πρέπει να συνεχιστούν:  υπάρχουν παραδείγματα έργων όπου δεν έγινε η σχετική προετοιμασία και το έργο  απέτυχε.

Αν η κυβέρνηση αναζητάει  ιδιωτικές επενδύσεις, μια λεπτομερή μελέτη σκοπιμότητας, που θα γίνει σε συνεργασία  με μια ομάδα καλά πληροφορημένων διεθνών συμβούλων, παρέχει βεβαιότητα σε δυνητικούς επενδυτές γύρω από τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται με το έργο και τη δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησής του. Εξασφαλίζει επίσης το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ενδιαφέροντος για το έργο από το εξωτερικό·  και φυσικά τη μεγαλύτερη πιθανότητα συνολικής επιτυχίας.

Συνολικά, οι προβλέψεις παρουσιάζουν  θετική εικόνα της αναπτυσσόμενης αγοράς για τις υποδομές μεταφορών, αλλά είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα αυτά επενδύονται προσεκτικά και με σύνεση. Ότι  παρέχουν αυξανόμενη αξία στους χρηματοδότες, συμπεριλαμβανομένων όλων μας ως χρήστες: φορολογούμενοι και επενδυτές.

Δρόμοι & σιδηρόδρομοι: ρίσκο η χρηματοδότηση

Ενώ υπάρχει μια ενεργή αγορά για τις ιδιωτικές επενδύσεις στα λιμάνια και τα αεροδρόμια τα οποία αποτελούν  σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, η χρηματοδότηση των σιδηροδρόμων και των δρόμων είναι πιο δύσκολη, επειδή, ως μέσα μεταφοράς,  τείνουν να είναι περισσότερο εξαρτημένα από τις επιχορηγήσεις του δημοσίου τομέα.

Δρόμοι. Η χρηματοδότηση των οδικών υποδομών, έχει μειωθεί λόγω των μειωμένων εσόδων από τους φόρους στα οχήματα ·  η παραγωγή όλο και πιο αποδοτικών οχημάτων μειώνει τα έσοδα του δημοσίου από τέλη κυκλοφορίας και κατανάλωση καυσίμων. Σε ορισμένες χώρες οι αυτοκινητόδρομοι με διόδια είναι μια απολύτως αποδεκτή καθημερινή πλευρά της ζωής και, συχνά, η μόνη επιλογή  για την αύξηση της ρευστότητας των κυβερνήσεων· τα διόδια εκεί είναι η μόνη πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση κυβερνητικών έργων υποδομών.

Σιδηρόδρομοι. Η αναζήτηση κεφαλαίων και η χρηματοδότηση των σιδηροδρόμων συνεχίζει επίσης να είναι μια πρόκληση, καθώς οι  δημόσιοι σιδηροδρομικοί φορείς  συνεχίζουν να πιστεύουν – αφελώς όπως έχει αποδειχτεί επανειλημμένα- ότι οι ναύλοι επιβατών κι ένα συμπλήρωμα  από τα κέρδη της διαχείρισης ακινήτων που κατέχουν, μπορούν  να καλύψουν τις δαπάνες για την κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών/ εταιρειών. Ο χρόνος που ξοδεύουν οι δημόσιοι φορείς για να κάνουν τις επενδύσεις τους βιώσιμες μεταφράζεται σε μεγάλη καθυστέρηση· συχνά ακολουθεί η πικρή αποδοχή από την πλευρά του κράτους ότι η υποδομή που κατασκευάστηκε δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη συνεχή «αιμοδότησή» της με δημόσια κεφάλαια.

Μεγάλα έργα, σε όλο τον κόσμο

Αγγλία. Το υπό κατασκευή δίκτυο Crossrail του Λονδίνου, ένα έργο προϋπολογισμού 14,8 δισ. λιρών (19,5 δισ. ευρώ), θα αυξήσει το σιδηροδρομικό δίκτυο στην βρετανική πρωτεύουσα κατά 10% και αναμένεται να μεταφέρει έως και 72.000 επιβάτες ανά ώρα κατά τις ώρες αιχμής. Ως έργο συζητιέται ήδη επί πάνω από 70 χρόνια και είναι ακόμα υπό κατασκευή· θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2018.

Μεξικό.Το νέο αεροδρόμιο του Μέξικο Σίτυ, θεωρείται ένα από τα κορυφαία έργα υποδομών που έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα. Το έργο, προϋπολογισμού 9 εκατ. δολαρίων (8,3 δισ. ευρώ) θα είναι έτοιμο το 2020. Αρχικά θα  εξυπηρετεί περίπου 50 εκατ. επιβάτες το χρόνο, όταν όμως ολοκληρωθεί, θα διαθέτει δύο terminal, έξι αεροδιάδρομους και θα μπορεί να εξυπηρετεί κάθε χρόνο 120 εκατ. επιβάτες.

Ινδονησία. Η Ινδονησία των 17.000 νησιών, σκοπεύει να δημιουργήσει μέχρι το 2020 ένα νέο δίκτυο 35 μεγάλων εμπορικών λιμένων για να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες μεταφορικές ροές και την αναβαθμισμένη θέση της χώρας στο παγκόσμιο εμπόριο. Δεύτερος στόχος η αποσυμφόρηση της Τζακάρτα, η οποία με την Surabaya, απορροφούν το 80% του μεταφορικού έργου.  Στα έργα έχουν ήδη εμπλακεί επενδυτικές εταιρείες από την Ιαπωνία και τη Κίνα, αλλά και μεταφορικοί κολοσσοί όμως η NYK Line και η MAERSK.

 

 

MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN AWARDS 2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ EΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ, ΣΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διανύοντας μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις για τον κλάδο, τα Supply Chain Awards 2020 πρόκειται να αναδείξουν τους κορυφαίους της εφοδιαστικής αλυσίδας, των Logistics και των μεταφορών, για 5η χρονιά. Σ...

ON LINE ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ YES FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο 10ος διαδικτυακός ανοιχτός διάλογος του YES FORUM πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου, ολοκληρώνοντας έτσι, εν όψει του Αυγούστου, την πρωτοβουλία της ομάδας, η οποία «γεννήθηκε» το Μάρτιο, εξαιτίας ...

«GREECE MEETS GERMANY» ΣΤΗΝ 85Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γερμανικοί όμιλοι και θυγατρικές τους στην Ελλάδα, φορείς της παραγωγής και του εμπορίου καθώς και της ελληνογερμανικής συνεργασίας, υπουργεία και φορείς του γερμανικού Δημοσίου, μελετητικά και ερευνη...

Κλείσιμο [X]