ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑ LOGISTICS

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΛΙΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28/07/2016

 

Άρθρο του κ. Γιώργου Παναγιωτόπουλου,

ΕΥ Director, Advisory Services, Performance Improvement / Supply Chain & Operations

Όπως είναι γνωστό, ο στόχος των Logistics είναι να εξασφαλίσει το σωστό προϊόν (χωρίς λάθη), στο σωστό σημείο, στο σωστό χρόνο, στις σωστές συνθήκες παράδοσης (συσκευασία, τιμολόγηση) και με το σωστό (χαμηλό) κόστος με χαμηλό βαθμό ρίσκου και υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής συνέχειας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, ένα από τα πιο κομβικά συστατικά του όλου συστήματος Logistics είναι η αποθήκη.

Παρόλο που οι τακτικές των επιχειρήσεων για την επίτευξη των στόχων τους μεταβάλλονται ανάλογα με τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά (γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, έκταση και επίπεδο ανταγωνισμού – επίπεδο εξυπηρέτησης και περιθωρίων κέρδους), οι επιχειρησιακές απαιτήσεις αναφορικά με την λειτουργία της αποθήκης είναι κατά κανόνα αυξημένες.

Σε πολλές δε περιπτώσεις η αποθηκευτική δραστηριότητα είναι ένας «πονοκέφαλος» για τις επιχειρήσεις και σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες καθότι:

 • έχει ήδη απορροφήσει ήδη πολλές επενδύσεις / απαιτεί επιπλέον εκσυγχρονισμό,

 • απασχολεί πολύ προσωπικό και σε πολλές περιπτώσεις οι υπερωρίες είναι συνεχείς,

 • οι παραγγελίες εκτελούνται με καθυστερήσεις ή με σφάλματα,

 • οι χώροι είτε δεν επαρκούν είτε υπάρχει σημαντικό δυναμικό μη αξιοποιούμενο,

 • οι διαφορές απογραφής είναι σημαντικές,

 • η πληρότητα παραγγελιών δεν βελτιώνεται,

 • η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας είναι ζητούμενο (στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο),

 • το επίπεδο των αποθεμάτων παραμένει υψηλό, κ.ο.κ.

 

Η εύρυθμη λειτουργία της αποθήκης

 

Ταυτόχρονα, δύσκολα αναγνωρίζεται η συμβολή από την εύρυθμη λειτουργία της αποθήκης στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων (επίτευξη στόχου πωλήσεων, προσέλκυση νέων πελατών, αύξηση της κερδοφορίας, βελτίωση του cash flow) και συνήθως δεν υπάρχει σύνδεση των παροχών στους εργαζόμενου της αποθήκης με αυτά τα αποτελέσματα.

Είναι δε γεγονός πως στο πεδίο της αποθήκης διασταυρώνονται όλα τα συμφέροντα των εσωτερικών ενδιαφερόμενων μερών, τα οποία μερικές φορές είναι αλληλοσυγκρουόμενα. Η αποθήκη καλείται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των προμηθειών, της παραγωγής, των πελατών / καταναλωτών και του υποσχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης σε αυτούς από τις πωλήσεις, των συνεργατών μεταφοράς και διανομής, του εσωτερικού ελέγχου, της οικονομικής διεύθυνσης, της διεύθυνσης ανθρωπίνου δυναμικού και φυσικά της διοίκησης.

Δεδομένου δε ότι η αποθήκη λειτουργεί σαν το σημαντικότερη σημείο ρύθμισης μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, οι απαιτήσεις διαχείρισης πληροφοριών είναι επίσης πολύ αυξημένες ενώ συχνά (αναφέρομαι κυρίως στην Ελληνική πραγματικότητα) πολλές δραστηριότητες εκτελούνται υπό καθεστώς έλλειψης ή ανεπάρκειας κρίσιμων πληροφοριών (π.χ. παραλαβή μη αναμενόμενων παραλαβών, λάθος / μη διαθέσιμα στοιχεία Logistics, μη σαφής προσδιορισμός απαιτήσεων εξυπηρέτησης, κλπ), γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη συνεχής επικοινωνίας (e-mails, τηλεφωνικά, δια ζώσης) και συχνά ανάληψη πρωτοβουλιών από το προσωπικό Logistics.

 

Το νέο οικονομικό περιβάλλον

 

Σήμερα, το γενικότερη οικονομικό περιβάλλον δημιουργεί νέα δεδομένα ενώ παράλληλα οι συνθήκες της αγοράς είναι έντονα μεταβαλλόμενες και απρόβλεπτες. Στην Ελλάδα λόγω της κρίσης υπάρχουν βέβαια ειδικές συνθήκες ενώ διεθνώς οι σχετικές απαιτήσεις προκύπτουν μεν από άλλους παράγοντες (π.χ. στασιμότητα της ανάπτυξης στις ώριμες αγορές, οι τάσεις αύξησης των συντελεστών κόστους στις αναπτυσσόμενες) αλλά οδηγούν στην ίσια κατεύθυνση: Μείωση του κόστους Logistics μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας με πλήρη διαχείριση των κινδύνων και διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Η αύξηση της αποδοτικότητας λοιπόν και όχι απλά η μείωση του κόστους των παραγωγικών συντελεστών (μισθοί, ενοίκια, περιορισμός περιθωρίων κέρδους, αποφυγή επενδύσεων, φοροαποφυγή), είναι ο δύσκολος δρόμος αλλά και η μόνη βιώσιμη επιλογή για τις επιχειρήσεις σήμερα, και αυτό βλέπουμε πως ζητούν και επιδιώκουν πολλοί πελάτες μας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Υπό αυτό το πρίσμα, είναι αναμενόμενο το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων στην υιοθέτηση πρακτικών και μεθόδων λιτής οργάνωσης (lean management).

 

Πρακτικές lean

 

Η φιλοσοφία και οι πρακτικές lean, βασίζονται στο σύστημα lean production που αναπτύχθηκε στην Toyota τις δεκαετίες 1950-60 από τον Taich Ohno. Σύμφωνα με τον Ohno, η ουσία του lean είναι να «αφαιρούμε από την παραγωγική διαδικασία οτιδήποτε δεν έχει προστιθέμενη αξία (MUDAWaste – Λίπος - Σπατάλη) για τον πελάτη». Βασιζόμενη σε αυτή την φιλοσοφία, το σύστημα παραγωγής της TOYOTA είχε ελάχιστο απόθεμα (Just in Time Λογική) σε υλικά, ημιέτοιμα και τελικά προϊόντα, ταχύτατη απόκριση σε αλλαγές (SMED consept) και υψηλή ποιότητα - μηδενικές αστοχίες, γεγονός που επέτρεψε στην TOYOTA να παράγει αξιόπιστα αυτοκίνητα σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Βασικοί άξονες της λιτής οργάνωσης είναι η επίτευξη συνεχούς βελτίωσης, η εξάλειψη της σπατάλης και των non value added δραστηριοτήτων, η δημιουργία συνεχούς ροής, η συμπίεση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών και η δημιουργία Customer Value - επικέντρωση δηλαδή σε ότι έχει αξία για τον πελάτη, και πληρώνει για αυτό.

Η λιτή οργάνωση δεν είναι απλά μια μεθοδολογία με τεχνικές – που ανέκαθεν υπήρχαν – αλλά ένας τρόπος σκέψης και μια στρατηγική επιλογή μέσω της οποίας επιτυγχάνεται ουσιαστική εμπλοκή των εργαζομένων στην επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος. Όπως είχε χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ohno «Δεν κατασκευάζουμε αυτοκίνητα , δημιουργούμε σκεπτόμενους εργάτες».

 

Μυστικό επιτυχίας

 

Το κλειδί της επιτυχίας λοιπόν σε ένα πρόγραμμα lean είναι οι άνθρωποι, όχι μόνο η διεύθυνση και τα ανώτερα στελέχη αλλά και οι απλοί εργάτες, με την ενεργή συμβολή των οποίων εφαρμόζεται και ο κύκλος DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) ο οποίος είναι μια δομημένη προσέγγιση εμπλοκής του χρήστη στην επίλυση του προβλήματος.

Η σχετική μεθοδολογία λιτής οργάνωσης, τα τελευταία 10-15 χρόνια εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία και σε μη βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπως διαδικασίες αποθήκευσης και υποστηρικτικές λειτουργίες (logistics, εξυπηρέτησης πελατών, πωλήσεων, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, κλπ)..

Στο περιβάλλον της αποθήκης, η εφαρμογή ενός προγράμματος lean στοχεύει στην εξάλειψη όλου του πιθανού λίπους, το οποίο κατά κανόνα προκύπτει από τις εξής 7 περιπτώσεων MUDA:

 • Transport

 • Inventory

 • Movement

 • Waiting

 • Over production

 • Over processing

 • Defects

Από την εμπειρία μας στην εφαρμογή πολλών προγραμμάτων λιτής αποθήκης, πριν ξεκινήσει η σε βάθος ανάλυση διαδικασιών, ροών κλπ, ένα σημαντικό όφελος μπορεί να προκύψει από την γρήγορη υιοθέτηση, σαν αποτέλεσμα μιας άσκησης benchmarking, πρακτικών που εφαρμόζονται από άλλες πετυχημένες επιχειρήσεις του κλάδου (π.χ. cross- docking, συνεργασία με πελάτες, προγραμματισμός φορτώσεων, κλπ) καθώς και η υιοθέτηση δοκιμασμένων τεχνολογιών και συστημάτων διαχείρισης (π.χ. χρήση ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων από όλους τους εργαζόμενους, WMS και barcode, τυποποιημένη σήμανση μονάδων φορτίου και μονάδων αποθήκευσης, EDI με πελάτες / προμηθευτές, Master Data Management, συστήματα VoicePick to light, κλπ).

 

ΕΝΘΕΤΟ 1:

 

Απαιτείται ευθυγράμμιση
με πωλήσεις και προμήθειες

 

Κρίσιμο είναι επίσης η ευθυγράμμιση με τις πωλήσεις και τις προμήθειες (πλάνα S&OP και αγορών) και η προσπάθεια εξομάλυνσης, στα πλαίσια του εφικτού, των διακυμάνσεων του διερχόμενου φορτίου καθώς συχνά βλέπουμε υπερβολικά peaks που δεν βασίζονται σε εποχικότητες της πραγματικής ζήτησης.

Βέβαια τα μεγάλα οφέλη μπορούν στην συνέχεια να προκύψουν από την συστηματική ανάλυση και μέτρηση παραγωγικότητας εργασιών και δραστηριοτήτων (χρήση μεθόδων στιγμιαίων παρατηρήσεων, αξιοποίηση στοιχείων από WMS σύστημα) και από την υιοθέτηση στην συνέχεια εφικτών αυτοματισμών. Παραδείγματα τέτοιων αυτοματισμών είναι:

 • Αυτόματα συστήματα διαχείρισης υλικών (AS/RS, pallet movers, conveyors, auto pallet stackers and pickers, διάφορα άλλα goods to man συστήματα)

 • Ευφυή συστήματα διαχείρισης πόρων (νέα γενιά WMS με real time Labor & Task Force Management)

 • Συστήματα αυτοματοποιημένης διαχείρισης εγγράφων (Document Management & Achieving)

 • Συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών (Robotics Process AutomationRPA)

 • Συστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας / predictive analytics, IoT και Digital SC

Το παρόν, και κυρίως το μέλλον στην διαχείριση των αποθηκών, είναι γεμάτο προκλήσεις τις οποίες καλούμαστε να ανταποκριθούμε διαχειριζόμενη αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα που προσθέτει αξία.

Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ικανότητα γρήγορης προσαρμογής και υιοθέτησης νέων πρακτικών και λύσεων που τα οποία έχουν χαμηλό ROI αυξάνουν τον βαθμό ευελιξίας του συστήματος Logistics. Αρκετές τέτοιες λύσεις είναι ήδη διαθέσιμες ενώ αναμένεται ραγδαία ανάπτυξή τους στα πλαίσια της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0).  

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΙΙ

Δίμηνη παράταση έως τις 18 Νοεμβρίου έδωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την προθεσμία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών που αφορούν το Θριάσιο ΙΙ [Εμπορευματικός Σιδηροδρομικός Σταθμός και...

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΕΠ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

Με αρχικούς μετόχους τις εταιρείες ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. και Goldair Cargo Α.Ε., καθώς και το Επιμελητήριο Βοιωτίας, ιδρύθηκε το πρώτο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Άτυπης...

ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Εμπεριστατωμένη μελέτη – έρευνα για την ανάπτυξη 88 Επιχειρηματικών Πάρκων το διάστημα 2018-2040 απέστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Επε...

Κλείσιμο [X]