ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

Από την ταχύτητα και την ποιότητα της αποτελεσματικότητας κρίνεται ένας ικανός, άξιος και επιτυχημένος μάνατζερ. Ποια βήματα πρέπει όμως να ακολουθήσει…

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΔΗΜΟΣΙΕΎΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΕΎΧΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16/10/2016

 

Του Θανάση Λυρτσογιάννη

Αν η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού, το μάνατζμεντ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η τέχνη της αποτελεσματικότητας. Ένας μάνατζερ λοιπόν για να θεωρηθεί ικανός, άξιος και επιτυχημένος οφείλει να είναι αποτελεσματικός. Όχι, όμως γενικώς και αορίστως, αλλά να έχει επιτύχει τους στόχους που έχει αναλάβει, να έχει δηλαδή αποτελέσματα.

Πριν απ΄ όλα, όμως, ο μάνατζερ όπως και ο πολιτικός είναι ένας ηγέτης. Ηγέτης μιας μικρής ή μεγαλύτερης ομάδας ανάλογα με τη θέση που κατέχει στην ιεραρχία της επιχείρησης και το μέγεθος της επιχείρησης. Όπερ σημαίνει ότι για να πετύχει οφείλει να έχει ηγετικές ικανότητες, να εμπνέει, να κινητοποιεί και να οδηγεί τους ανθρώπους της μικρής ή μεγάλης ομάδας προς την κατεύθυνση της επίτευξης του στόχου που έχει αναλάβει ή του έχει ανατεθεί.

Το καίριο ερώτημα είναι αν υπάρχει σήμερα ένα μοντέλο μάνατζερ, το οποίο θα μπορούσε κάποιος να μιμηθεί, να αντιγράψει και έτσι να πετύχει το στόχο του.

Δυστυχώς η απάντηση είναι αρνητική. Από τη στιγμή που το οικονομικό περιβάλλον είναι μεταβαλλόμενο, αλλάζουν και οι συνθήκες άσκησης του μάνατζμεντ. Η τεχνολογία προκαλεί τεράστιες ανατροπές και το χτες δεν μοιάζει σε πολλά πράγματα με το σήμερα, ενώ και το αύριο θα είναι επίσης διαφορετικό.

Οι συνεχείς μικρές οι μεγάλες αλλαγές προκαλούν είτε το θέλουμε είτε όχι αλλαγές στις συνειδήσεις των ανθρώπων, στις δομές των επιχειρήσεων, στη λειτουργία της μακρο και της μικροοικονομίας, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, στο περιβάλλον άσκησης της δραστηριότητας του μάνατζερ. Και το ερώτημα ποιος είναι ένας αποτελεσματικός μάνατζερ παραμένει πάντα επίκαιρο και ζέον.

Σύμφωνα με τους μελετητές, μεγάλη αρετή, αλλά και βασική συνιστώσα του προφίλ του αποτελεσματικού μάνατζερ είναι να γνωρίζει καλά τον εαυτό του, να χαρακτηρίζεται δηλαδή από αυτογνωσία και μάλιστα να είναι ικανοποιημένος από την εικόνα που έχει γι’ αυτόν.

 

Η μέθοδος Μπάττεν

 

Αλλά εκτός της αυτογνωσίας, στοιχείο απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία ως μάνατζερ, οφείλει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 20 προσόντα σύμφωνα με τον Αμερικανό συγγραφέα J.D. Batten.

Αυτά είναι:

1.     Να ενεργεί με αυτοπειθαρχία, υιοθετώντας όχι μόνο τους νομικούς, αλλά και τους ηθικούς κανόνες συμπεριφοράς.

2.    Να φροντίζει τη σωματική και φυσική του κατάσταση και να αναγνωρίζει ότι είναι σημαντική για την πνευματική υγεία και την ευεξία.

3.    Να έχει ενδιαφέροντα για πολλούς τομείς, να διαβάζει και να έχει προσωπικό πρόγραμμα βελτίωσης και ανάπτυξης.

4.    Να χαίρεται τη ζωή και να το δείχνει, γιατί ο σκυθρωπός και δύστροπος μάνατζερ προκαλεί άγχος στο προσωπικό, αλλά και στον ίδιο.

5.    Να είναι ανεκτικός για τις θρησκευτικές, κοινωνικές και άλλες αντιλήψεις των μελών της ομάδας του.

6.    Να ασπάζεται την εκτίμηση ότι η αρνητική στάση ποτέ δεν είναι δικαιολογημένη.

7.    Να απολογείται μόνο όταν γνωρίζει ότι δεν έκανε ότι καλύτερο μπορούσε.

8.   Να έχει το θάρρος της γνώμης του.

9.    Να αναζητά πάντα τα βαθύτερα αίτια ενός γεγονότος και να τα εξηγεί στα μέλη της ομάδας του.

10.                       Να στηρίζεται στα γεγονότα, αλλά πάντα να λαμβάνει υπόψη ότι οι μεταβλητοί παράγοντες είναι περισσότεροι από τους σταθερούς.

11. Να βελτιώνει διαρκώς την ικανότητα για επικοινωνία και να μην εφησυχάζει.

12.                        Να επικεντρώνεται αμέσως στην ουσία των προβλημάτων και να προσπαθεί να βρει τη λύση.

13.                        Να επιθυμεί να μαθαίνει διαρκώς καινούρια πράγματα.

14.                        Να αποδέχεται ότι οι γενικές γνώσεις είναι πολύ χρήσιμες όχι μόνο για όποιον έχει ανάγκη από αυτές, αλλά και για τον ειδικό.

15.Να θεωρεί πολύ σημαντική την εργασία για την ίδια τη ζωή.

16.                        Να είναι υπερήφανος για τον τρόπο ζωής που έχει υιοθετήσει.

17.Να μην ανέχεται συμπεριφορές, όπως το να φαίνεται κάποιος πολυάσχολος αποτελεί δείγμα επιτυχίας.

18.                       Να διακρίνεται για τη σύνεση και να προσπαθεί πάντα να βελτιωθεί σε αυτό το σκέλος.

19.                        Να έχει ισορροπημένο τρόπο ζωής που να τον βοηθά να πραγματοποιεί το καλύτερο δυνατό έργο.

20.                      Να αισθάνεται ικανοποιημένος μόνο όταν φτάσει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του.

 

Ψυχομετρικά στοιχεία

 

Επιπλέον, μία πολύ ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και λειτουργική ταξινόμηση των ικανοτήτων του μάνατζερ έκανε ο Αμερικανός R. Katz, ικανότητες που οφείλει να διαθέτει ο σύγχρονος μάνατζερ ώστε να είναι ικανός να ασκεί αποτελεσματική διοίκηση. Διακρίνει τρεις κατηγορίες ικανοτήτων.

Διανοητικές ικανότητες: Αυτές αναφέρονται στην ικανότητα του να αντιλαμβάνεται ολότητες που αποτελούνται από μέρη οργανικά συνδεδεμένα μεταξύ τους, σχέσεις μεταξύ των μερών ή των μεταβλητών, να μπορεί να αντιλαμβάνεται φαινόμενα, καταστάσεις, αντικείμενα, να τα ταξινομεί να τα αξιολογεί, να τα συγκρίνει, να τα ιεραρχεί, να τα αναλύει και να τα συνθέτει.

Ανθρώπινες ικανότητες: Αναφέρονται στη δυνατότητα του στελέχους να χειρίζεται τον ανθρώπινο παράγοντα αποτελεσματικά, έτσι ώστε να επηρεάζει τη συμπεριφορά του και να την κατευθύνει προς την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της οργάνωσης. Το στέλεχος πρέπει να έχει την ικανότητα να επικοινωνεί, να εμπνέει, να ενθαρρύνει και να εμψυχώνει, να παρακινεί και να καθοδηγεί τους υφισταμένους του, να επιλύει τις συγκρούσεις μεταξύ τους και να δημιουργεί σχέσεις και ηθικό που απαιτείται για αποτελεσματική συνεργασία.

Τεχνικές ικανότητες: Είναι η ικανότητα του στελέχους να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά Τεχνικές, μοντέλα, διαδικασίες, εργαλεία.

Εκτός των προαναφερόμενων ικανοτήτων που πρέπει να έχει ένας μάνατζερ για να είναι αποτελεσματικές, υπάρχουν και  χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και στάσεις που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητά του και τα οποία δεν μπορούν να συμπεριληφθούν εύκολα ούτε στις γνώσεις ούτε στις ικανότητες και αυτές είναι:

Ø  Το ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα.

Ø  Το ενδιαφέρον για τους ανθρώπους.

Ø  Η επιθυμία για ανάληψη ευθυνών.

Ø  Η πρωτοβουλία.

Ø  Η ανεξάρτητη σκέψη.

Ø  Η ακεραιότητα – αξιοπιστία.

Ø  Η θετική στάση στις αλλαγές.

Ø  Η φιλοδοξία.

 

Η ελληνική πραγματικότητα

 

Στην Ελλάδα όταν ακούμε τη λέξη μάνατζερ, στο μυαλό μας έρχεται συνήθως ένα κορυφαίο στέλεχος μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού. Είναι όμως έτσι; Ασφαλώς όχι.

Η ορθή απάντηση είναι πως διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με τη θέση που κατέχουν στο οργανόγραμμα της επιχείρησης.

Και πιο συγκεκριμένα διακρίνονται:

Ø  Τους μάνατζερ κορυφής – Υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων για την πορεία του οργανισμού – Παραδείγματα: πρόεδρος, γενικός διευθυντής, αντιπρόεδρος

Ø  Τους μάνατζερ μεσαίας βαθμίδας – Διευθύνουν άλλους μάνατζερ – Παραδείγματα: υπεύθυνος έργων, διευθυντής τμήματος

Ø  Τους μάνατζερ πρώτης γραμμής – Υπεύθυνοι για την καθοδήγηση μη διοικητικών εργαζομένων – Παραδείγματα: επόπτης, επικεφαλής ομάδας.

Για να έχουμε μία σφαιρική άποψη για το ζήτημα, θα πρέπει να εξετάσουμε και  τι είναι το μάνατζμεντ και μάλιστα το αποτελεσματικό.

Αναλυτικά:

ü  Μάνατζμεντ είναι η διαδικασία διεκπεραίωσης των εργασιών, αποτελεσματικά και αποδοτικά, με και μέσω άλλων ανθρώπων

ü  Αποτελεσματικότητα του μάνατζερ χαρακτηρίζεται  η σωστή διεκπεραίωση των εργασιών ή η ολοκλήρωση δραστηριοτήτων, ώστε να κατακτώνται οι στόχοι του οργανισμού

ü  Αποδοτικότητα  είναι η σωστή εκτέλεση του έργου και διασφάλιση της μέγιστης δυνατής παραγωγής με την ελάχιστη εισροή στοιχείων.

 

 

MANAGEMENT

ΣΤΙΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟ CYBER CONFERENCE «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS» ΤΟΥ ILME

Στην εποχή μετά την κρίση του κορονοϊού, η συνεργατικότητα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία για όλη την αγορά των Logistics. Γι’ αυτό και στο cyber conference που διοργανώνει στις 14 Ιουλίου το Ινστιτούτ...

ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ CPI ΣΤΟ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τη δωρεάν χορήγηση 2 ΟΚΙ εκτυπωτικών μηχανημάτων στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας ανακοίνωσε η CPI. Στόχος της δωρεάς είναι τα μηχανήματα να καλύψουν τις εκτυπωτικές ανάγκες που έχουν προ...

ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ PEPPER ΤΟΥ ΔΑΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

Νέα εφαρμογή για τα ρομπότ Pepper ανέπτυξε η Mobile Technology, αυτή τη φορά για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού ως προς τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό που πρέπει να τηρούνται εντός του αερο...

Κλείσιμο [X]