ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ LOGISTICS

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/09/2017

 

Άρθρο του κ. Σάββα Ασλανίδη,

Cargo Commercial & Aviation Security Manager
Skyserv Handling Services - καθηγητή του “Mediterranean College”

 

Ενδελεχής οπτικός έλεγχος, καταμέτρηση και διαχωρισμός είναι μερικά από τα στάδια που ακολουθούνται κατά την άφιξη των εμπορευμάτων στον εμπορευματικό σταθμό της Skyserv Handling.

Πιο συγκεκριμένα, αμέσως μετά την άφιξη των εμπορευμάτων αρχίζει η εκφόρτωση των εμπορευμάτων και ο φυσικός έλεγχος. Γίνεται καταμέτρηση των δεμάτων, τεμαχίων και παλετών και η αντιπαράθεση με τα αναγραφόμενα στα φορτωτικά έγγραφα και στα συναφή συνοδευτικά παραστατικά.

Ταυτοχρόνως διεξάγεται οπτικός έλεγχος της εξωτερικής συσκευασίας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φέρουν σημάδια διάρρηξης, ζημίας, χτυπήματος ή φθοράς.

 

Οι έλεγχοι εισερχομένων

Τα εμπορεύματα διαχωρίζονται σε κοινοτικά (σε ελεύθερη κυκλοφορία) και σε τριτοχωρικά (τελωνειακά, υποκείμενα σε δασμούς και φόρους).

Ακολουθεί ο δεύτερος διαχωρισμός σε γενικό / ξηρό φορτίο, ευπαθή, τρόφιμα, φάρμακα, επικίνδυνα, ζώντα, τιμαλφή κλπ., και ανάλογα με την κατηγορία τους, καθώς και με τις οδηγίες που αναφέρονται στα φορτωτικά παραστατικά, τοποθετούνται σε ράφια, πάτωμα ή χώρους ελεγχόμενης θερμοκρασίας, διαχείρισης επικίνδυνων κλπ.

Εφόσον κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψουν διαφορές στον αριθμό των δεμάτων (ελλιπή ή πλεονάζοντα δέματα), εμφανείς ζημιές, φθορές, βρεγμένα δέματα κλπ., γίνεται διαδικασία καταγραφής και ξεκινάει λεπτομερής καταγραφή, καταμέτρηση, ζύγιση ή φωτογράφιση του εμπορεύματος (ανάλογα με την κάθε περίπτωση), και ενημερώνεται σχετικά ο σταθμός προέλευσης, η αεροπορική εταιρεία, η τελωνειακή αρχή, ο παραλήπτης κλπ.

Αμέσως μετά το φυσικό έλεγχο, όλα τα φορτωτικά κλπ. έγγραφα προωθούνται στο τμήμα Εισαγωγής, και αρχίζει η καταχώρηση όλων των δεδομένων στο λογισμικό σύστημα παρακολούθησης της αποθήκης του εμπορευματικού σταθμού.

Ταυτόχρονα ενημερώνεται ηλεκτρονικά και το τελωνείο άφιξης, ενώ στέλνονται σήματα άφιξης των εμπορευμάτων στους σταθμούς προέλευσης και φόρτωσης.

Ενημερώνεται τηλεφωνικώς ή και γραπτώς ο παραλήπτης της αποστολής για την άφιξη του εμπορεύματος (που ανάλογα την περίπτωση μπορεί να είναι ο εισαγωγέας, ο εκτελωνιστής ή ο διαμεταφορέας), και αμέσως μετά όλα τα φορτωτικά έγγραφα και παραστατικά είναι στη διάθεσή του προκειμένου να ξεκινήσει τη διαδικασία εισαγωγής.

 

Δυνατότητες διαχείρισης

Ανάλογα με το είδος του φορτίου καθώς και τη χώρα προέλευσης, ακολουθείται διαφορετική διαδικασία και εμπλέκονται διαφορετικά τμήματα, αρχές κλπ.

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η διαφορετικότητα μεταξύ των φορτίων, καθώς και η ροή που ακολουθούν μετά την εκφόρτωσή τους από το αεροσκάφος και την άφιξή τους στον εμπορευματικό σταθμό, αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά τέσσερις περιπτώσεις.

1) Εισαγόμενο φορτίο ψαριών από τη Σενεγάλη (τρίτη χώρα) αμέσως μετά την άφιξή του στην αποθήκη του εμπορευματικού σταθμού, θα τοποθετηθεί σε χώρο ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ενώ δείγμα του θα σταλεί στην Κτηνιατρική Υπηρεσία του αεροδρομίου προς έγκριση. Παράλληλα ο εκτελωνιστής του εν λόγω φορτίου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες έκδοσης άδειας εισαγωγής στη χώρα, και θα μεριμνήσει να πληρωθούν από τον εισαγωγέα οι αναλογούντες δασμοί και φόροι. Μετά την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω, το φορτίο μεταφέρεται στη ράμπα φόρτωσης προκειμένου να φορτωθεί σε φορτηγό αυτοκίνητο-ψυγείο για την παράδοσή του στον τελικό παραλήπτη (σουπερμάρκετ, εστιατόριο, χονδρέμπορο κλπ.).

2) Εισαγόμενο φορτίο ορχιδεών από Σιγκαπούρη (τρίτη χώρα), αμέσως μετά την άφιξή του στην αποθήκη του εμπορευματικού σταθμού, θα τοποθετηθεί σε χώρο ελεγχόμενης θερμοκρασίας, ενώ δείγμα του θα σταλεί στη Γεωπονική Υπηρεσία του αεροδρομίου προς έγκριση, μαζί με τα συνοδευτικά πιστοποιητικά φυτοπαθολογίας. Παράλληλα ο εκτελωνιστής του εν λόγω φορτίου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες έκδοσης άδειας εισαγωγής στη χώρα, και θα μεριμνήσει να πληρωθούν από τον εισαγωγέα οι αναλογούντες δασμοί και φόροι. Μετά την ολοκλήρωση όλων των ανωτέρω, το φορτίο μεταφέρεται στη ράμπα φόρτωσης προκειμένου να φορτωθεί σε φορτηγό αυτοκίνητο-ψυγείο για την παράδοσή του στον τελικό παραλήπτη (σε ανθοπωλεία, έμπορους λουλουδιών, διακοσμητές, φυτώρια κλπ.)

3) Σορός ομογενούς από ΗΠΑ, αμέσως μετά την άφιξη, μπαίνει στον ψυκτικό θάλαμο, και όλα τα συνοδευτικά παραστατικά (πιστοποιητικά θανάτου, ταρίχευσης κλπ.) παραδίδονται στο γραφείο τελετών, που θα μεριμνήσει να πάρει έγκριση από το Αεροϋγειονομείο και στη συνέχεια θα παραλάβει τη σορό για να κηδευτεί από τους οικείους, συγγενείς κλπ.

4) Κλωβός με εισαγόμενο ζώο που προορίζεται για ζωολογικό κήπο (μικρής ηλικίας λιονταράκι) τοποθετείται σε κλιματιζόμενο χώρο με ηχομόνωση, προκειμένου να απομονωθεί από ήχους, κρότους κλπ. και να μη βρίσκεται σε συνθήκες κρύου, ζέστης κλπ. Παράλληλα γίνεται ο έλεγχος όλων των συνοδευτικών παραστατικών προκειμένου να είναι σύννομη η αποστολή με τις διεθνείς συμβάσεις που διέπουν το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση. Στη συνέχεια παραδίδεται στον παραλήπτη για να οδηγηθεί στον προορισμό του.

 

Οι πρώτες κινήσεις μετά την προσγείωση

Τι συμβαίνει όμως πριν από την είσοδο των φορτίων στον εμπορευματικό σταθμό; Πώς γίνεται εκεί ο διαχωρισμός των φορτίων και ποιες διαδικασίες ακολουθούνται;

Ας απαντήσουμε εύκολα κι απλά στα ερωτήματα αυτά. Η διαδικασία ξεκινά πολύ πριν από την άφιξη του αεροσκάφους. Το προσωπικό του εμπορευματικού σταθμού έχει λάβει την αντίστοιχη ενημέρωση (με e-mail, σηματολογία κλπ.) και γνωρίζει τι αναμένεται προς άφιξη, με ποιο αριθμό πτήσης και ποια ώρα άφιξης.

Τα εμπορεύματα και ταχυδρομεία που εκφορτώνονται από το αεροσκάφος, εάν είναι χύδην (χύμα) φορτωμένα, τοποθετούνται σε καρότσια μεταφοράς (τα ίδια καρότσια που χρησιμοποιούνται και για τις αποσκευές). Η εκφόρτωση γίνεται χειρωνακτικά, από εργάτες σε συνδυασμό με κυλιόμενο ιμάντα.

Στην περίπτωση φορτίου σε εμπορευματοκιβώτια ή σε αεροπαλέτες χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός, και συγκεκριμένα ένα σύστημα ταινιόδρομων - ραουλόδρομων που μεταφέρει τα container μηχανικά από το αμπάρι ή από το κατάστρωμα του αεροσκάφους πάνω σε τροχήλατα trailer, τα οποία λέγονται dollies.

Με ένα πετρελαιοκίνητο, ηλεκτροκίνητο ή συνήθως υβριδικό τρακτέρ, μεταφέρονται τα dollies στην αποθήκη του εμπορευματικό σταθμού μαζί με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα.

Μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, αυτό οδηγείται στο χώρο στάθμευσης και ξεκινάει η αποβίβαση των επιβατών και η εκφόρτωση των αποσκευών.

Η εκφόρτωση των φορτίων και του ταχυδρομείου από τα αμπάρια γίνεται με διαφορετικό τρόπο, ο οποίος εξαρτάται από τον τρόπο φόρτωσης και στοιβασίας. Και ανάλογα με την κατηγορία του αεροσκάφους:

1) Εάν πρόκειται για χύδην φορτίο, που συνήθως μεταφέρεται με επιβατικά αεροσκάφη στενής ατράκτου [narrow body aircraft]), η εκφόρτωση εμπορευμάτων γίνεται από το αμπάρι του αεροσκάφους.

2) Εάν πρόκειται για containerized ή/και palletized φορτίο, η εκφόρτωση γίνεται από το κύριο, το πάνω ή το κάτω κατάστρωμα του αεροσκάφους.

3) Εάν πρόκειται για αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος ή επιβατικό αεροσκάφος ευρείας ατράκτου (wide body aircraft), η εκφόρτωση γίνεται από το κύριο κατάστρωμα του αεροσκάφους.

 

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ

Ο «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ» ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

Σε ειδική εκδήλωση για την επέτειο των 18 χρόνων του «Ελευθέριος Βενιζέλος», η εταιρεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών παρουσίασε τον «Πράσινο Χάρτη» της από την ίδρυσή του στις 28 Μαρτίου 1996 μέχρι ...

ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΟΔΟ Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ

Ανοδικές τάσεις εξακολουθεί να παρουσιάζει η αεροπορική κίνηση σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστ...

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΗ Ν. ΕΥΡΩΠΗ

Στο πλαίσιο των Skytrax World Airport Awards, της μεγαλύτερης ετήσιας παγκόσμιας έρευνας ικανοποίησης των αεροπορικών ταξιδιωτών, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών βραβεύτηκε, με τις ψήφους των επιβατών, ...

Κλείσιμο [X]